כאשר אתה מסתיר מחלת רפתנים....

כאשר אתה מסתיר מחלת רפתנים....

זה מתוחכם....בשביל זה אתה מגייס לבית הדין לעבודה שופטים...שלא יוכיחו מחלות רפתנים... ((רפואה ומשפט))...ובעצם השופטים עושים דיאגנוזה רפואית
 
משרד החקלאות "שומר על השמנת"....

ולא מאפשר תובנה של "מחלת בקר" עוברת לבני אדם.... = משרד התיירות מצידו מעוניין לשמור את זה בסוד....בבית החולים הרפואה סודית.... במכון הפאתולוגי משכנים טרוריסט...
 
"תרחיש" = משרד החוץ שומר על קשרים עם מדינה ידידותית...

למה לריב עם ההולנדים....בגלל איזה אבקת קולוסטרום ((לעגלים)) מקולקלת? הרי מחר הם יגלו במוצר ישראלי איזו בעיה... = אז גם משרד החוץ ממהר לטייח
 
למעלה