למה גברים שולטים?

האבולוציה של האדם המודרני

ככל הזכור לי עדויות למסחר אפשר להסיק מפריטים שהועברו ממרחק גדול כמו למשל אבנים טובות שמצאו הרחק מהמקור שלהן.

"מי עסק בציד"
את זה ניתן להסיק עפ"י אנליזה של עצמות למשל כמו מה שהזכרתי לגבי ניאנדרטליים (את זה אתה יודע הרבה יותר טוב ממני):
http://news.nationalgeographic.co.uk/news/2006/12/061207-sex-humans_2.html
Female skeletons found at Neandertal sites, like those of their male counterparts, have been shown to be robustly built, sometimes featuring healed fractures
This suggests that the women didn't stay at home but joined the men in the often dangerous practice of hunting large game

"מטבעה קואליציה מגיעה לשלטון בזכות דיכוי של קואליציות יריבות וחלשות ממנה"
זה שוב לא מסתדר עם העובדה שלא הגברים החזקים ביותר שולטים אלא המוניפולטיביים. ניתן לדמיין קואליציות יעילות של גברים ונשים כשהנשים המוניפולטיביות ביותר הן השליטות לפחות בחלק מהקואליציות. הבעיה היא שכדי להיות מוניפולטיבי בהקשר של שיתופי פעולה עם זרים צריך בכלל לבוא במגע עם זרים...

"כפי שכבר הערתי פה בעבר אנחנו לא צאצאי השימפנזים ולכן לא קיבלנו מהם בירושה דבר"
יש קווי דמיון שעפ"י העיקרון הפורסימוני סביר שהם לא ממש מקריים.
 
העדות לגבי הנשים הניאנדרטליות

היא די עקיפה. וזה עדיין לגבי הניאנדרטלים, כאשר לגבי בני-אדם מודרנים אנטומית אין לנו שום עדות אם נשים השתתפו בציד או לא (עד כמה שידוע לי), שלא לדבר על מסחר ויחסים עם זרים.

אם הבאת קודם את הדוגמה של יוליוס קיסר, הוא ניהל משא ומתן מול קלאופטרה מנהיגת מצריים. הוא גם הועבר מתפקידו כמנהיג האימפריה הרומית באופן אלים, ע"י קואליציה שהתארגנה נגדו, כך שהעניינים לא פשוטים. אבל בתכלס אני לא מכיר שום ראייה מדעית לכך שנשים פחות מניפולטיביות או פחות משתפות פעולה מגברים, ואני כן מכיר ראיות מדעיות לכך שהן (בממוצע) פחות גדולות וחזקות.
 
יש רמזים עבים משהו...

כפי שציינתי את המחקר המקיף של האנתרופולוג ג'ורג' מורדוק:
http://www.shareyouressays.com/87749/essay-on-gender-based-division-of-labour
American anthropologist George P. Murdock once studied [1935] 224 traditional pre-industrial non-literate societies in an effort to discover regularities in the sexual division of labour.
In these societies warfare, metal working, hunting and trapping, fishing, and trade are predominantly male activities

יש דוגמאות אנקדוטליות לחברות לקטים-ציידים בהן גם נשים משתתפות בצייד כמו אנשי ההאיי-טה (Aeta) שם החברה גם, באופן לא מפתיע, יותר שיוויונית (אגב הנשים צדות שם עם כלבים).

"אני לא מכיר שום ראייה מדעית לכך שנשים פחות מניפולטיביות או פחות משתפות פעולה מגברים"
היום כמעט אין ספק שזה נכון. למזלנו גם לחצי סלקציה לשליטה גברית לא הצליחו לפתוח פער קוגניטיבי שכזה.

"אני כן מכיר ראיות מדעיות לכך שהן (בממוצע) פחות גדולות וחזקות"
גם הגברים מקבוצת השליטים פחות גדולים וחזקים מקבוצת הגברים הכי גדולים וחזקים ועדיין הם שולטים. מה שבטוח מבדיל בין הגברים השליטים לנשים (אפילו החזקות) הוא התרומה לפיטנס. סביבה מסוכנת מייקרת מאוד את הפיטנס של נשים וכפועל יוצא הן מודרות מסכנות כמו צייד, מסחר, מלחמות או פולחן עם זרים.
 
כבר כמה זמן שאני נתקל באיזכורים

של הניאנדרטליות שמשתתפות בציד, אבל זה תמיד בא מעיתונות פופולרית. החלטתי שהגיע הזמן לבדוק את הנושא. הנה המאמר המדעי שאליו כנראה מתייחסות ההודעות העיתונאיות (הקישור עובד אצלך?).

לפי התקציר (עוד לא קראתי את השאר) המחברים טוענים שחלוקת העבודה בין גברים ונשים בחברות ציידים-לקטים כיום היא עניין מודרני של הפלאולית העליון בלבד, כלומר רק 50 אלף השנים האחרונות באיראסיה. להערכתם אצל הומינינים בתקופות יותר מוקדמות חלוקת העבודה המגדרית היתה הרבה יותר חלשה. היינו המצב אצל הציידים-לקטים שאנחנו מכירים כיום לא משקף את המצב במשך רוב האבולוציה האנושית.

הייתי אומר שזה די מקשה על הסברי פיטנס אבולוציוניים, מכיוון ש-50 אלף שנה (או אפילו 200 אלף, אם נניח שהשינוי של הפלאולית העליון באיראסיה משקף הגירה של ספיינס מודרני אנטומית מאפריקה) זה מעט זמן להתפתחות של הבדלים כאלו. יהיה יותר קל להסביר את חלוקת העבודה המגדרית במונחים תרבותיים/טכנולוגים.
 
שיתופי פעולה בין מספר רב של פרטים

ע"י שימוש במיתוסים משותפים זה משהו שיחודי לאדם המודרני שקיים כ 70 אלף שנים (הררי מזכיר בספרו את התפיסה הבין סוביקטיבית בהרחבה).

לכן הטענה המקורית היתה לגבי יכולת שיחודית רק לאדם והשאלה היתה למה גברים עסקו בכך כמעט באקסקלוסיביות. ברור ששיתוף פעולה בין זרים הגדיל בצורה משמעותית את הפיטנס המוכלל של המין שלנו ולמיני אדם אחרים בכלל לא היו את היכולות הקוגניטיביות הדרושות לאותם שיתופי פעולה מגוונים. לכן טיעון "שיתוף פעולה במיספרים גדולים" תקף רק לאדם המודרני.

"זה מעט זמן להתפתחות של הבדלים כאלו"
ההימור שלי שזכרים ממיני האדם השונים היו אלימים בדומה לשימפנזה המצוי ולכן נקבות היו בעמדת נחיתות בכל הקשור לתוקפנות כלפי זרים ורצחנות. כשהגיעה הקוגניציה המודרנית אז הנקבות הודרו ממפגשים עם זרים באופן טבעי.

מאז התפצלות ההומינינים מהשימפנזה, איך בכלל היתה סלקציה להגדלת המוח והכחדה של בעלי מוח קטן כשאחרונים הצליחו לשרוד יפה מאד אז להופעת בעלי המוח הגדול? כנראה שאלימות נגד זרים היתה מרכיב חשוב באותו לחץ סלקטיבי (ועד היום אנחנו עדים לאלימות של אנשים כנגד מה שהם תופסים כזרים).
 
אתה מצרף פה לא מעט הנחות

שכל אחת מהן בפני עצמה די רופפת, ע"מ לקבל את התוצאה הסופית שאתה מעוניין בה.

אני כרגע לא מצליח לזכור אף דוגמה או ראייה ל"שיתוף פעולה במספרים גדולים" בפלאולית העליון (או בכלל בתקופת האבן). כאשר מדברים על מודרניות התנהגותית שהופיעה לפני 50 אלף או 70 אלף שנה, מדברים על גיוון מקורות מזון (כולל מלקט שזה סטראוטיפ נשי), על תפירת בגדים (סטראוטיפ נשי נוסף), חרוזי צדף וצבעי איפור (סופר סטראוטיפ נשי!), טכנולוגיות משוכללות של סיתות אבן ועצם (מן הסתם נעשו ברובן בבית או לידו), ציורי מערות (במערת הבית), קבורה טקסית (במערת הבית), דת טקסית (כאשר כמעט כל הצלמיות האנושיות ששרדו מתקופה זו הן נשיות). אף אחד מהדברים הנ"ל לא מצריך שיתוף פעולה עם זרים ולכן לשיטתך לא הייתה סיבה להדיר נשים ממנו. מכל אלה בחרת דווקא ב"מסחר" אשר הראייה היחידה לקיומו בתקופת האבן היא צדפים ואבנים שהובאו ממקומות אחרים, אבל לא חייבים מסחר ע"מ להביא דברים ממרחק כמה עשרות קילומטרים.

גם ההעלמות של שאר אוכלוסיות ומיני האדם התרחשה בתקופה זו, ואני לא מכיר אף ראייה שהיא הייתה תוצאה של שיתוף פעולה בין מספר רב של פרטים זרים.

שיתוף פעולה בין מספר רב של בני-אדם זרים הוא לא תכונה אופיינית לציידים-לקטים (למעט יוצאי דופן מעטים) ונכנס בקנה מידה גדול רק עם המהפכה החקלאית, לפני כ-10 אלפי שנים בלבד.
 
למעלה