לעירית/ לאריה: יציאה לפנסיה בגיל פרישה.

צופית 55

New member
לעירית/ לאריה: יציאה לפנסיה בגיל פרישה.

שלום,
אני פורשת בגיל פרישה לאחר 38 שנות עבודה. האם אני צריכה ייעוץ פנסיוני?
תודה רבה ושבוע מבורך!
 

itu1

New member
פרישה

בגיל פרישה עם היקף מירבי של וותק אין בדרך כלל הכרח בייעוץ אלא בנסיבות מיוחדות
אריה
 
ייעוץ לפני פרישה

להלן הנושאים הדורשים ייעוץ מעבר לבדיקת אחוזי הפנסיה בדף פרטי שירות.
א. יש לבדוק אם הדף תקין ולא חסרים בו אחוזי משרה או שנים.
ב. יש לבדוק אם יש עודף זכויות ובכמה מדובר, ואז לבדוק את סכום הפיצוי בגין השנים העודפות.
ג. יש לבדוק את קופות הגמל, לבדוק מה ניתן למשוך ללא מס ומה חייב במס, וזאת גם לגבי קרן הפנסיה מנוף הראל.
ד. יש לבדוק את גבה הגימלה, את ההשלמה לאופק חדש, את השכר הקובע לפנסיה, את התוספת בגמולים של עולם ישן בגין עליה בדרגה וכו'
ה. יש לבדוק את נושא המיסוי בגין פיצויים ומענקי פרישה, שהם ימי מחלה, פיצוי בגין שנים עודפות, ופיצויים בקופות הגמל ובמנוף הראל.
ו. יש לבדוק החזרי מס בגין שנת הפרישה.
ז. יש לבדוק את נושא קצבת הזקנה וקצבת שארים אם יש.
כל אלה ועוד דברים רבים אחרים אני בודקת כשאני קובעת לאדם פגישת ייעוץ. חלק מהדברים נבדקים לפני הפרישה וחלק אחרי
יש לזכור שחישוב הפנסיה טרם פרישה איננו ייעוץ אלא רק חישוב. הייעוץ מתחיל אחרי עריכת החישוב כאשר אנחנו יודעים מהם המספרים בהם מדובר.
 
למעלה