מה הכיוון התחזית לחורף 2021 יש כבר זה סימנים לשחון/גשום/ממוצע?

Uriel2020

New member
אני לא הייתי ממליץ להסתמך על תחזיות לטווח ארוך. אבל להערכתי, אחרי 2 עונות גשם גשומות מאוד תהיה עונה שחונה. אבל זו רק דעתי האישית.
 

נתנאל531

Well-known member
אני לא הייתי ממליץ להסתמך על תחזיות לטווח ארוך. אבל להערכתי, אחרי 2 עונות גשם גשומות מאוד תהיה עונה שחונה. אבל זו רק דעתי האישית.

זה היה יכול להיות בכיוון אם היה מוכח קשר בין שנה אחת לחברתה, כלומר מעין מנגנון 'פיצוי' של שנה גשומה לאחר שחונה, ולהפך. היות ולא ידוע על מנגנון כזה, כל שנה עומדת לעצמה, ואין פה עניין של חישוב הסתברות המושפע משנים קודמות. לדוגמא, הסיכוי להטלת קוביה '6-6-6' שווה לסיכוי להטלת קוביה '6-6-5'. זה ששנתיים קודמות היו גשומות, לא אומר דבר על השנה הנוכחית, היא עומדת בפני עצמה.
יש השפעה מסויימת של התפרצויות געשיות/אל-ניניו/לה-ניניה על משקעים בישראל, אבל ללא קשר למה אירע בשנים קודמות
 

guprnds

Active member
לא זו גם זו: מערכת האקלים העולמית איננה מערכת סגורה. היא מושפעת מקרינה קוסמית, מרוח השמש, מהפעילות בשמש... לכן היא גם לא דטרמיניסטית לעצמה. כלומר גם אם אפשר היה לפתור את משוואות מזג האוויר בדיוק מוחלט ולזמן בלתי מוגבל קדימה (משימה בדיונית לחלוטין נכון להיום), גם אז תמיד היו נשארים משתנים לא ידועים שאין שום מידע תחזיתי קונקרטי לגביהם.
 
למעלה