מה נראה לכם? תהיה עוד עונה? כי כל העינינים...

מה נראה לכם? תהיה עוד עונה? כי כל העינינים...

כל העינינים הסתדרו בסוף. כולם חזרו בריאים ושלמים לבית, קובי שרצה להרוג אותם נוטרל, קיקה השיגה את הכסף...
 
למעלה