מוזר

מוזר

גלשתי באתר "פורום דיני משפחה" ובפרק "שמות" נתקלתי בשאלה מוזרה ותשובה מוזרה עוד יותר מעתיקה לכאן: האם אישה שהרתה מבנק הזרע, חייבת לרשום את שם אביה, כאביו של התינוק בתעודת הלידה? . תשובה: כן! על פי חוק השמות, אם שם אביו של היילוד איננו ידוע, אזי שמו של אבי היולדת יירשם במקום השם הפרטי של אביו של היילוד
 

אורora

New member
דבר ידוע כפתור

כבר דוסקס בעבר, כאשר נשים דיווחו שזה מה שביקשו מהן במשרד הפנים, והתברר שזה החוק. ( או שזו תקנה אנני יודעת ) למרבה השמחה משרד הפנים אינו כופה זאת כי אפילו שאין לכך משמעות מעשית המחשבה לרשום את שם אבי ז"ל בת"ז של ילדי כאביהם עושה לי ממש ממש רע, זה דבר מבזה גם לזכרו וגם להם.
 

11לורי

New member
אכן- מוזר ונכון.

עפ"י חוק השמות: "9א. קביעת שם פרטי של אב [תיקון: תשל"ה] אדם שהשם הפרטי של אביו אינו ידוע, יראו את שמו הפרטי של אבי אמו כשם פרטי של אביו; היה גם שמו הפרטי של אבי האם בלתי ידוע, רשאי שר הפנים לקבוע שם פרטי שיראוהו כשם פרטי של אביו."
 
אכן כך. וכפתורת ../images/Emo26.gif אני מעתיקה

לך לכאן הודעה שפרסמתי בעבר בפורום הישן: לאחרונה (ב- 14.6.05) הוגשה הצעת חוק לתיקון הסעיף המגוחך הזה (ע"י ענבל גבריאלי וזהבה גלאון), וזה לשונה: "שרותי משרד/הצעות חוק/ 100232805ח הכנסת השש-עשרה ענבל גבריאלי הצעת חוק של חברות הכנסת: זהבה גלאון פ/3656 הצעת חוק השמות (תיקון - קביעת שם על-ידי השר בהסכמת האם), התשס"ה-2005 בחוק השמות, התשט"ז–1956 בסעיף 9א, אחרי "רשאי שר הפנים" יבוא "בהסכמת האם", בסופו יבוא "לא נתנה האם את הסכמתה, שמו של האב לא ייכתב כלל". 1. תיקון סעיף 9א דברי הסבר מזה מספר שנים שמספר הנשים החד הוריות מבחירה עולה בהתמדה בחברה הישראלית. בשל השימוש הנפוץ של נשים בתרומת זרע, וככל הנראה גם מסיבות נוספות, קיימים מקרים רבים בהם שם האב אינו ידוע. כאמור בחוק השמות, במקרה ששמו של האב אינו ידוע, רשאי שר הפנים לקבוע את שמו של היילוד בתעודת הזהות, ללא התחשבות בדעת האם. במצב זה נכתב אף שמו של הסב (אבי האם) במשבצת שם האב. הדבר יוצר מצב אבסורדי, לפיו ברשומות אם ובנה חולקים את אותו אב. הצעת החוק לתיקון חוק השמות, מכירה בתופעה המודרנית והמתרבה של אמהות חד הוריות מבחירה, ומקרים רבים של תרומת זרע, שאז חשיפת זהותו של האב אינה אפשרית, ואף קוראת לאפשר לאם זכות בחירה בנוגע לשמו של האב המופיע בתעודת הזהות. במידה והאם לא יודעת את שם האב, תוכל להשאיר את המשבצת ריקה, ולא לציין שם. על-פי הצעת החוק סמכותו של שר הפנים תלויה ודורשת את הסכמת האם, תוך שמירה על זכותה לחופש דעה ובחירה כאזרחית המדינה."
 
למעלה