מישהו במקרה נתקל במאמרים לגבי טכניקות למשיכת תשומת לב?

מישהו במקרה נתקל במאמרים לגבי טכניקות למשיכת תשומת לב?

מחפשת מאמרים (מובָנים) שמדברים על מה מושך את תשומת לב הצופה בקולנוע.
המיקוד הוא בעיקר בטכניקות של ניגוד בין אור וצל, ובסוגי צורות של אובייקטים בפריים.
תודה
 
למעלה