מספר מילים

מספר מילים

הדת לאלוהים והמדינה לאזרחיה!

הציונות מאמינה בהפרדת הדת מהמדינה הפרדת העסקנות הדתית מהפוליטיקה וחיסול הכפייה הדתית

הציונות הינה תנועה חילונית שבחרה לשים בצד את הכיפה, ולהקים מולדת חילונית מודרנית לעם היהודי

הציונות פעלה והוקמה בניגוד לדעת רוב הרבנים!!!!!

בחירה במדינה שבה הדת היא כלתה של המדינה הינה בחירה באידיאולוגיה המנוגדת לחזון הציוני, (תשאלו את הרצל....)

ככל שמתקרבים לרב עובדיה יוסף!!
כך אנחנו מתרחקים מאלוהים!!!ישראל יכולה להיות מדינה כפית ונהדרת גם בלי כשרות בכל מקום, גם בלי זרם אורטודוכסי אחד ששולט בכל דיני האישות והנישואין והגט לנשים, בלי משרד דתות, בלי רבנים לכל שכונה וקאדי לכל עיירה,
בלי תחבורה ציבורית שמדירה נשים , בלי תחבורה ציבורית שנותנת קווים רק לדתיים והנחות לחרדים..., ישראל יכולה להיות מדינה מקסימה גם ללא כוללים , וישיבות מטעם המדינה ובמימון משלם המיסים
מדינה יכולה להיות מדינה יהודית נהדרת גם ללא כל זה.
 
הבעיה שלנו במדינה היא עם הממסד הדתי

לא עם כל אזרח דתי. חלק גדול מהציבור הדתי חי במערכת שכופה עליו כללים שהיה שמח לוותר עליהם.
 
למעלה