מס' שאלות על ספר בראשית

מס' שאלות על ספר בראשית

1. כמה שנים עברו מאדם ועד נוח? 2. האם זה נכון שבדורו של אדם הראשון לא אכלו בשר? ואם כן אפשר לתת לי בבקשה יותר פרטים על ענייין זה? ומתי התחילו לאכול בשר? 3. חם ראה את ערוות אביו ובנו קיבל את העונש. וכבר למדנו ש"איש בחטאו יומת". ואין מקום ל"אבות אכלו בוסר ושיני הבנים תקהינה". אם כיצד כיצד ניתן ליישב קושייא זו? אודה לכל המשיבים! איש המתח
 

הטייסת

New member
קטונתי מלהסביר -

אך נראה לי שלגבי שאלה מס' 2 התשובה היא שאכן בדורו של אדם הראשון וגם בדורות אחריו לא אכלו בשר אלא רק מהצומח ואילו אחרי המבול כשיצאו נח ומשפחתו מהתיבה הורה להם הקב"ה לאכול גם בשר כיוון שהם נהיו חלושים יותר עקב המבול ואבד להם החוזק הטיבעי שהי'ה לדורות שהיו לפני'הם. מסתמא שהשה'יה בתיבה גרמה להם לחלישות ומאז נתמעטו הדורות גם מבחינת החוסן הגופני. שבת שלום..:)
 

איקו

New member
1657 שנה עד לנח שעלה לתיבה !

3. רבי אברהם אמר כי חם ראה והגיד לאחיו, וכנען עשה לו רעה, לא גלה אותה הכתוב, וזה טעם את אשר עשה לו {בנו הקטן}, כי כנען הוא הקטן לחם כאשר ימנה אותם, זה אולי יסביר לך שכנען הוא זה שעשה את המעשה הנורא לאביו. מקווה שעזרתי במעט אחרי טייסת
 
למעלה