מערכי קרונות סימנס 8 מהם בפעילות יומית

מצב
הנושא נעול.
מערכי קרונות סימנס 8 מהם בפעילות יומית
בימי שיא (א' או /ו ה') ומערך 9 ישמש כגיבוי בקרוב. עם הכנסתם של קרונות סימנס לפעולה מלאה כמעט מופעלים המערכים באופן מלא או חלקי במהלך היום. כמה מהמערכים פעילים מבוקר ועד לילה ובמהלך הלילה גם בקו נתב''ג נהריה, וכמה מהם מופעלים באופן חלקי שעות ספורות ביום עד להכנסתם לפעילות מלאה במהלך חודש מרץ עת צפוי להכנס לתוקפו אם יאושר לו''ז ביניים חדש. ניתן לומר באופן מלא כי הרכבת בעת הזו אינה חסרה ציוד נייד לנוסעים הגם שמערך מודו ספרדי שלם אינו פעיל בשל שריפה שפרצה בקרון כח/ניהוג בת''א דרום לפני כחודשיים, קרון שאמור להיות משוקם במהלך השנה. יחד עם זאת ראוי להדגיש כי הקיבולת בתשתית המסילתית הקיימת נוצלה כמעט עד תום בקו הראשי קו החוף וכן בקו לוד-ב''ש ותוספת רכבות משמעותית אינה צפויה בקרוב בקוים אלו ואחרים עד להשלמת הכפלות והפרדות מפלסיות נוספות. כמה קטרי נוסעים בובו (2) וקטר משא (1) מסוג קוקו שיצאו מכלל שמוש עקב תאונות תפעוליות ואחרות ישופצו בארץ הולדתם ספרד, ויוחזרו כמעט כחדשים לשרות במהלך השנה, אני מניח שגולשים אחרים יוכלו להוסיף פרטים נוספים לאלו המתענינים בפרטי הקטרים וסוג השיקום הנדרש לכל אחד מהקטרים. לנוחות הגולשים מצ''ב לו''ז פעילות קרונות סימנס בימי קצה עמוסים (א') אין הבטחה שקרון ניהוג מסוג מסוים יופעל עם רכבת מסויימת. להלן הרכבות מתוצרת סימנס הפעילות ביום ה שמונה במספר (ביום א' 7 רכבות ובימים ב'-ד' 6 או 7 רכבות ): ק.ניהוג. 801- רכבות37,148,163,74 802- 9,38 803- 144,159,70,89 804 61,172,18 805 11,104,81,194, 806 140,155,164,179,90. 807 133,106,119,126, 808 לא פעיל/ עתודה 809 41,152,167,78,91,198 הקווים בהם פועלים המערכים: מודיעין חיפה/נהריה , כמה בקו ב''ש, וביום א גם בקו מוצקין-נתניה -רחובות (מס.1405). המערכים שאינם פעילים בלילה מדוירים בחיפה מזרח/מכס או מודיעין ולעיתים בהמתנה בלוד או נהריה. שאר מערכי רכבות נוסעים בפעילות יומית: מודו ספרדים : 3 רכבות בעיקר בקו מודיעין נהריה או מודיעין חיפה. דו קומתיים: 25 מערכים (2 מערכים עם 4 קרונות בלבד בקו כ''ס) קרונועים : 39 סטים בפעילות יומית. רכבות הסימנס : 5 מערכים עם 9 קרונות כולל ק''נ 3 מערכים עם 8 קרונות כולל ק''נ. תשומת לב לפעילות שונה השבוע מיום ב עד יום ד כולל בשל סגירת הקו בקטע חיפה חוף הכרמל-נהריה בשל עבודות אחזקה ושיפור תשתית מסילתית בתחנת חיפה בת גלים (שדרוג מסילה מס. 1) והחלפת מפלגים במתחם חיפה מזרח,וכן הפיכתה באופן זמני של תחנת ''חיפה חוף הכרמל תפעולית'' הממוקמת מצפון לתחנה לנוסעים לתחנת קצה וחיוג/דיור לרכבות נוסעים. בהמשך להודעה על סגירת הקטע, תופעלנה באופן מוגבל רכבות משא מנמל חיפה דרומה על המסילה שתשאר בשימוש לצורך מעבר ציוד הנדסי נייד, מערכים רקים ורכבות רבד (רכבות עבודה).
 

אוהד11

New member
מערכי קרונות סימנס 8 מהם בפעילות יומית
בימי שיא (א' או /ו ה') ומערך 9 ישמש כגיבוי בקרוב. עם הכנסתם של קרונות סימנס לפעולה מלאה כמעט מופעלים המערכים באופן מלא או חלקי במהלך היום. כמה מהמערכים פעילים מבוקר ועד לילה ובמהלך הלילה גם בקו נתב''ג נהריה, וכמה מהם מופעלים באופן חלקי שעות ספורות ביום עד להכנסתם לפעילות מלאה במהלך חודש מרץ עת צפוי להכנס לתוקפו אם יאושר לו''ז ביניים חדש. ניתן לומר באופן מלא כי הרכבת בעת הזו אינה חסרה ציוד נייד לנוסעים הגם שמערך מודו ספרדי שלם אינו פעיל בשל שריפה שפרצה בקרון כח/ניהוג בת''א דרום לפני כחודשיים, קרון שאמור להיות משוקם במהלך השנה. יחד עם זאת ראוי להדגיש כי הקיבולת בתשתית המסילתית הקיימת נוצלה כמעט עד תום בקו הראשי קו החוף וכן בקו לוד-ב''ש ותוספת רכבות משמעותית אינה צפויה בקרוב בקוים אלו ואחרים עד להשלמת הכפלות והפרדות מפלסיות נוספות. כמה קטרי נוסעים בובו (2) וקטר משא (1) מסוג קוקו שיצאו מכלל שמוש עקב תאונות תפעוליות ואחרות ישופצו בארץ הולדתם ספרד, ויוחזרו כמעט כחדשים לשרות במהלך השנה, אני מניח שגולשים אחרים יוכלו להוסיף פרטים נוספים לאלו המתענינים בפרטי הקטרים וסוג השיקום הנדרש לכל אחד מהקטרים. לנוחות הגולשים מצ''ב לו''ז פעילות קרונות סימנס בימי קצה עמוסים (א') אין הבטחה שקרון ניהוג מסוג מסוים יופעל עם רכבת מסויימת. להלן הרכבות מתוצרת סימנס הפעילות ביום ה שמונה במספר (ביום א' 7 רכבות ובימים ב'-ד' 6 או 7 רכבות ): ק.ניהוג. 801- רכבות37,148,163,74 802- 9,38 803- 144,159,70,89 804 61,172,18 805 11,104,81,194, 806 140,155,164,179,90. 807 133,106,119,126, 808 לא פעיל/ עתודה 809 41,152,167,78,91,198 הקווים בהם פועלים המערכים: מודיעין חיפה/נהריה , כמה בקו ב''ש, וביום א גם בקו מוצקין-נתניה -רחובות (מס.1405). המערכים שאינם פעילים בלילה מדוירים בחיפה מזרח/מכס או מודיעין ולעיתים בהמתנה בלוד או נהריה. שאר מערכי רכבות נוסעים בפעילות יומית: מודו ספרדים : 3 רכבות בעיקר בקו מודיעין נהריה או מודיעין חיפה. דו קומתיים: 25 מערכים (2 מערכים עם 4 קרונות בלבד בקו כ''ס) קרונועים : 39 סטים בפעילות יומית. רכבות הסימנס : 5 מערכים עם 9 קרונות כולל ק''נ 3 מערכים עם 8 קרונות כולל ק''נ. תשומת לב לפעילות שונה השבוע מיום ב עד יום ד כולל בשל סגירת הקו בקטע חיפה חוף הכרמל-נהריה בשל עבודות אחזקה ושיפור תשתית מסילתית בתחנת חיפה בת גלים (שדרוג מסילה מס. 1) והחלפת מפלגים במתחם חיפה מזרח,וכן הפיכתה באופן זמני של תחנת ''חיפה חוף הכרמל תפעולית'' הממוקמת מצפון לתחנה לנוסעים לתחנת קצה וחיוג/דיור לרכבות נוסעים. בהמשך להודעה על סגירת הקטע, תופעלנה באופן מוגבל רכבות משא מנמל חיפה דרומה על המסילה שתשאר בשימוש לצורך מעבר ציוד הנדסי נייד, מערכים רקים ורכבות רבד (רכבות עבודה).
 
מערכי קרונות סימנס 8 מהם בפעילות יומית
בימי שיא (א' או /ו ה') ומערך 9 ישמש כגיבוי בקרוב. עם הכנסתם של קרונות סימנס לפעולה מלאה כמעט מופעלים המערכים באופן מלא או חלקי במהלך היום. כמה מהמערכים פעילים מבוקר ועד לילה ובמהלך הלילה גם בקו נתב''ג נהריה, וכמה מהם מופעלים באופן חלקי שעות ספורות ביום עד להכנסתם לפעילות מלאה במהלך חודש מרץ עת צפוי להכנס לתוקפו אם יאושר לו''ז ביניים חדש. ניתן לומר באופן מלא כי הרכבת בעת הזו אינה חסרה ציוד נייד לנוסעים הגם שמערך מודו ספרדי שלם אינו פעיל בשל שריפה שפרצה בקרון כח/ניהוג בת''א דרום לפני כחודשיים, קרון שאמור להיות משוקם במהלך השנה. יחד עם זאת ראוי להדגיש כי הקיבולת בתשתית המסילתית הקיימת נוצלה כמעט עד תום בקו הראשי קו החוף וכן בקו לוד-ב''ש ותוספת רכבות משמעותית אינה צפויה בקרוב בקוים אלו ואחרים עד להשלמת הכפלות והפרדות מפלסיות נוספות. כמה קטרי נוסעים בובו (2) וקטר משא (1) מסוג קוקו שיצאו מכלל שמוש עקב תאונות תפעוליות ואחרות ישופצו בארץ הולדתם ספרד, ויוחזרו כמעט כחדשים לשרות במהלך השנה, אני מניח שגולשים אחרים יוכלו להוסיף פרטים נוספים לאלו המתענינים בפרטי הקטרים וסוג השיקום הנדרש לכל אחד מהקטרים. לנוחות הגולשים מצ''ב לו''ז פעילות קרונות סימנס בימי קצה עמוסים (א') אין הבטחה שקרון ניהוג מסוג מסוים יופעל עם רכבת מסויימת. להלן הרכבות מתוצרת סימנס הפעילות ביום ה שמונה במספר (ביום א' 7 רכבות ובימים ב'-ד' 6 או 7 רכבות ): ק.ניהוג. 801- רכבות37,148,163,74 802- 9,38 803- 144,159,70,89 804 61,172,18 805 11,104,81,194, 806 140,155,164,179,90. 807 133,106,119,126, 808 לא פעיל/ עתודה 809 41,152,167,78,91,198 הקווים בהם פועלים המערכים: מודיעין חיפה/נהריה , כמה בקו ב''ש, וביום א גם בקו מוצקין-נתניה -רחובות (מס.1405). המערכים שאינם פעילים בלילה מדוירים בחיפה מזרח/מכס או מודיעין ולעיתים בהמתנה בלוד או נהריה. שאר מערכי רכבות נוסעים בפעילות יומית: מודו ספרדים : 3 רכבות בעיקר בקו מודיעין נהריה או מודיעין חיפה. דו קומתיים: 25 מערכים (2 מערכים עם 4 קרונות בלבד בקו כ''ס) קרונועים : 39 סטים בפעילות יומית. רכבות הסימנס : 5 מערכים עם 9 קרונות כולל ק''נ 3 מערכים עם 8 קרונות כולל ק''נ. תשומת לב לפעילות שונה השבוע מיום ב עד יום ד כולל בשל סגירת הקו בקטע חיפה חוף הכרמל-נהריה בשל עבודות אחזקה ושיפור תשתית מסילתית בתחנת חיפה בת גלים (שדרוג מסילה מס. 1) והחלפת מפלגים במתחם חיפה מזרח,וכן הפיכתה באופן זמני של תחנת ''חיפה חוף הכרמל תפעולית'' הממוקמת מצפון לתחנה לנוסעים לתחנת קצה וחיוג/דיור לרכבות נוסעים. בהמשך להודעה על סגירת הקטע, תופעלנה באופן מוגבל רכבות משא מנמל חיפה דרומה על המסילה שתשאר בשימוש לצורך מעבר ציוד הנדסי נייד, מערכים רקים ורכבות רבד (רכבות עבודה).
ראשית: תןדה רבה על המידע אשר
הוטמע בטבלאות השונות של המגה ארכיון. שנית: ברשותך אוסיף מעט מידע לאלה כמוני אשר הענין שלהם בנושא - מתרכז סביב הציוד הנייד: (לך זה לא יחדש ולכן הדברים מופנים אל אחרים כאן, מטבע הדברים): 1. הקטרים שיישלחו לספרד ביום ראשון הבא הם: 707, 739, 741. 2. לקטר מס' 741 הורכב מנוע בשבוע שעבר, במסגרת השלמת הציוד שדורשים הספרדים כדי לחסוך בעלויות התיקון של כל אחד משלושת הקטרים. 3. הקטרים אמורים להישלח ביום 15.02.2010 מנמל הקישון. 4. לשלושתם תוחלף שלדה קומפלט וחלק מתאי הניהוג. 5. יוחלפו חלקים רבים נוספים כגון קופלונגים, בופרים, צינורות, מערכות חשמל, חלקים בחוגונים, דיסקות בלם ועוד. קיימת רשימה מפורטת של כל מה שצריך להחליף ו/או לשקם בכל אחד מהם בסדנאות הקישון ובאגף מכונאות. 6. הקטרים כבר לא יהיו אותם קטרים כי אם במקרה של 739 ו-741 - דור שני עם מספרים זהים, אם כי לא יהיה מדובר באותם קטרים אלה בשילדות חדשות לחלוטין עם מספרי WN חדשים מאת "פוסלו" שהם שונים ממספרי השילדות המקוריים. 7. במקור היו מספרי השילדות כמפורט להלן: 707 - שלדה מס' 2035 משנת יצור 1998 739 - שלדה מס' 2028 משנת יצור 1998 741 - שלדה מס' 2071 משנת יצור 2001. 8. מספרי השלדות החדשים יהיו שונים ויעודכנו בהמשך. ככל הנראה הם: 2502, 2503, 2504 מבית היצור של פוסלו. 9. מערך קרונות שמיני ובראשו קרון הניהוג מס' 808: א. הגיע לראשונה לתחנת הרכבת חיפה-מזרח: 18.01.2010 ב. ביצע נסיעת מבחן ראשונה (ללא נוסעים): 25.01.2010 ג. התקבל באופן רשמי ברכבת לאחר שאריה חתם עליו: 28.01.2010 בשעות אחר-הצהריים. יום טוב ושבת שלום.
 
ראשית: תןדה רבה על המידע אשר
הוטמע בטבלאות השונות של המגה ארכיון. שנית: ברשותך אוסיף מעט מידע לאלה כמוני אשר הענין שלהם בנושא - מתרכז סביב הציוד הנייד: (לך זה לא יחדש ולכן הדברים מופנים אל אחרים כאן, מטבע הדברים): 1. הקטרים שיישלחו לספרד ביום ראשון הבא הם: 707, 739, 741. 2. לקטר מס' 741 הורכב מנוע בשבוע שעבר, במסגרת השלמת הציוד שדורשים הספרדים כדי לחסוך בעלויות התיקון של כל אחד משלושת הקטרים. 3. הקטרים אמורים להישלח ביום 15.02.2010 מנמל הקישון. 4. לשלושתם תוחלף שלדה קומפלט וחלק מתאי הניהוג. 5. יוחלפו חלקים רבים נוספים כגון קופלונגים, בופרים, צינורות, מערכות חשמל, חלקים בחוגונים, דיסקות בלם ועוד. קיימת רשימה מפורטת של כל מה שצריך להחליף ו/או לשקם בכל אחד מהם בסדנאות הקישון ובאגף מכונאות. 6. הקטרים כבר לא יהיו אותם קטרים כי אם במקרה של 739 ו-741 - דור שני עם מספרים זהים, אם כי לא יהיה מדובר באותם קטרים אלה בשילדות חדשות לחלוטין עם מספרי WN חדשים מאת "פוסלו" שהם שונים ממספרי השילדות המקוריים. 7. במקור היו מספרי השילדות כמפורט להלן: 707 - שלדה מס' 2035 משנת יצור 1998 739 - שלדה מס' 2028 משנת יצור 1998 741 - שלדה מס' 2071 משנת יצור 2001. 8. מספרי השלדות החדשים יהיו שונים ויעודכנו בהמשך. ככל הנראה הם: 2502, 2503, 2504 מבית היצור של פוסלו. 9. מערך קרונות שמיני ובראשו קרון הניהוג מס' 808: א. הגיע לראשונה לתחנת הרכבת חיפה-מזרח: 18.01.2010 ב. ביצע נסיעת מבחן ראשונה (ללא נוסעים): 25.01.2010 ג. התקבל באופן רשמי ברכבת לאחר שאריה חתם עליו: 28.01.2010 בשעות אחר-הצהריים. יום טוב ושבת שלום.
חן חן על המידע המקיף לגבי סימנס
ושיקום הקטרים. כ''כ באשר לנסיעת מבחן של ק''כ 808 מחובר ליח' כח מניע מס. 776 הרי שביום 26.01.2010 נערכה נסיעת מבחן לילית לאורך קו החוף, הגעה לרציף 6 בתחנת ת''א סבידור מרכז, והמתנה לשם בדיקת מערכות של כ15 דקות ע''י נציגי חב' ''סימנס'' ור''י ששהו ברכבת כאמור, והמשך נסיעה דרומה מאוחר יותר. לנוחיותך ולשם עידכון נוסף בטבלאות ה''מגה/טרה ארכיון'' , על נסיעת מבחן/ניסוי האמורה דווח בפורום כבר באותו לילה ה 27.01.2010 בשעה 01:45. שבת מנוחה לך ולב''ב.
 
חן חן על המידע המקיף לגבי סימנס
ושיקום הקטרים. כ''כ באשר לנסיעת מבחן של ק''כ 808 מחובר ליח' כח מניע מס. 776 הרי שביום 26.01.2010 נערכה נסיעת מבחן לילית לאורך קו החוף, הגעה לרציף 6 בתחנת ת''א סבידור מרכז, והמתנה לשם בדיקת מערכות של כ15 דקות ע''י נציגי חב' ''סימנס'' ור''י ששהו ברכבת כאמור, והמשך נסיעה דרומה מאוחר יותר. לנוחיותך ולשם עידכון נוסף בטבלאות ה''מגה/טרה ארכיון'' , על נסיעת מבחן/ניסוי האמורה דווח בפורום כבר באותו לילה ה 27.01.2010 בשעה 01:45. שבת מנוחה לך ולב''ב.
תודה.
 
חן חן על המידע המקיף לגבי סימנס
ושיקום הקטרים. כ''כ באשר לנסיעת מבחן של ק''כ 808 מחובר ליח' כח מניע מס. 776 הרי שביום 26.01.2010 נערכה נסיעת מבחן לילית לאורך קו החוף, הגעה לרציף 6 בתחנת ת''א סבידור מרכז, והמתנה לשם בדיקת מערכות של כ15 דקות ע''י נציגי חב' ''סימנס'' ור''י ששהו ברכבת כאמור, והמשך נסיעה דרומה מאוחר יותר. לנוחיותך ולשם עידכון נוסף בטבלאות ה''מגה/טרה ארכיון'' , על נסיעת מבחן/ניסוי האמורה דווח בפורום כבר באותו לילה ה 27.01.2010 בשעה 01:45. שבת מנוחה לך ולב''ב.
מודה לך המיניסטר אשבי:
תודה רבה: כל נסיעות המבחן של כל המערכים מתועדות בטבלאות המתאימות של המגה/טרה/מילקו/תנובה/שטראוס/יוטבתה....
אני מזכיר לך שבקרוב אתחיל לסרוק תמונות ישנות של 51-58. אבל לא פחות חשובות תמונות של הפריקה של 707 ,739, 741 בנמל סאגונטו - ככל הנראה ביום 26.02.2010....
 
מודה לך המיניסטר אשבי:
תודה רבה: כל נסיעות המבחן של כל המערכים מתועדות בטבלאות המתאימות של המגה/טרה/מילקו/תנובה/שטראוס/יוטבתה....
אני מזכיר לך שבקרוב אתחיל לסרוק תמונות ישנות של 51-58. אבל לא פחות חשובות תמונות של הפריקה של 707 ,739, 741 בנמל סאגונטו - ככל הנראה ביום 26.02.2010....
לא נפלה רוחי ואמונתי בהקשר לקרונות 51-58
תחזקנה ידי העושים במלאכת סריקת התמונות הקשה מנשוא. ואף שנקפו שבועות מאז אותה הבטחה של כב', אמונתי חזקה מתמיד שאזכה במהרה ממש בימינו אנו, לצפות בפרסום תמונות הקרונות הגרמנים שהפכו לפלא בר''י מקרונועים במקור ל''גרורי קטר'' ממש מטמורפוזה , וזאת לאחר דיור של שנים ללא תנועה, אך מרובת חלודה ועלי אקליפטוס . ממתין בדריכות לפרסום המיוחל.
 
לא נפלה רוחי ואמונתי בהקשר לקרונות 51-58
תחזקנה ידי העושים במלאכת סריקת התמונות הקשה מנשוא. ואף שנקפו שבועות מאז אותה הבטחה של כב', אמונתי חזקה מתמיד שאזכה במהרה ממש בימינו אנו, לצפות בפרסום תמונות הקרונות הגרמנים שהפכו לפלא בר''י מקרונועים במקור ל''גרורי קטר'' ממש מטמורפוזה , וזאת לאחר דיור של שנים ללא תנועה, אך מרובת חלודה ועלי אקליפטוס . ממתין בדריכות לפרסום המיוחל.
יכול לקחת גם חודשים. הכל תלוי רק ב-
במשתנה אחד: זמן ולמשל אמש רציתי לסרוק 2 תמונות ואז צריך להפסיק הכל, לרוץ לטפל בבעיית בכי של תינוקות. קשה עם תאומות. לא קל. הנה בשבילך אלבום אחד למזכרת:
 

אורי404

New member
ועוד על החשבון: קרון מס' 52 במדיו החדשים:
קייץ 1989. מקווה למצוא זמן לעוד. בכל מקרה כל הסדרה מופיעה ובכל ואריאציות הצביעה. המשך בקרוב ושבוע טוב - שקט ונעים לכולם.
תמונות נהדרות, אביתר! במיוחד עם הבנות
תודה אביתר על תמונות הקרונות. על התמונות היפות עם הבנות, הברכה היא רק המשך אושר איתן ושיהיה להן רק שמח וטוב
 
תמונות נהדרות, אביתר! במיוחד עם הבנות
תודה אביתר על תמונות הקרונות. על התמונות היפות עם הבנות, הברכה היא רק המשך אושר איתן ושיהיה להן רק שמח וטוב
תודב רבה אורי ! הנה קח גם אתה משהו על החשבון:
הח'ברה של הרכבת באמצעה של פריקה.....
 

amit1270

New member
מערכי קרונות סימנס 8 מהם בפעילות יומית
בימי שיא (א' או /ו ה') ומערך 9 ישמש כגיבוי בקרוב. עם הכנסתם של קרונות סימנס לפעולה מלאה כמעט מופעלים המערכים באופן מלא או חלקי במהלך היום. כמה מהמערכים פעילים מבוקר ועד לילה ובמהלך הלילה גם בקו נתב''ג נהריה, וכמה מהם מופעלים באופן חלקי שעות ספורות ביום עד להכנסתם לפעילות מלאה במהלך חודש מרץ עת צפוי להכנס לתוקפו אם יאושר לו''ז ביניים חדש. ניתן לומר באופן מלא כי הרכבת בעת הזו אינה חסרה ציוד נייד לנוסעים הגם שמערך מודו ספרדי שלם אינו פעיל בשל שריפה שפרצה בקרון כח/ניהוג בת''א דרום לפני כחודשיים, קרון שאמור להיות משוקם במהלך השנה. יחד עם זאת ראוי להדגיש כי הקיבולת בתשתית המסילתית הקיימת נוצלה כמעט עד תום בקו הראשי קו החוף וכן בקו לוד-ב''ש ותוספת רכבות משמעותית אינה צפויה בקרוב בקוים אלו ואחרים עד להשלמת הכפלות והפרדות מפלסיות נוספות. כמה קטרי נוסעים בובו (2) וקטר משא (1) מסוג קוקו שיצאו מכלל שמוש עקב תאונות תפעוליות ואחרות ישופצו בארץ הולדתם ספרד, ויוחזרו כמעט כחדשים לשרות במהלך השנה, אני מניח שגולשים אחרים יוכלו להוסיף פרטים נוספים לאלו המתענינים בפרטי הקטרים וסוג השיקום הנדרש לכל אחד מהקטרים. לנוחות הגולשים מצ''ב לו''ז פעילות קרונות סימנס בימי קצה עמוסים (א') אין הבטחה שקרון ניהוג מסוג מסוים יופעל עם רכבת מסויימת. להלן הרכבות מתוצרת סימנס הפעילות ביום ה שמונה במספר (ביום א' 7 רכבות ובימים ב'-ד' 6 או 7 רכבות ): ק.ניהוג. 801- רכבות37,148,163,74 802- 9,38 803- 144,159,70,89 804 61,172,18 805 11,104,81,194, 806 140,155,164,179,90. 807 133,106,119,126, 808 לא פעיל/ עתודה 809 41,152,167,78,91,198 הקווים בהם פועלים המערכים: מודיעין חיפה/נהריה , כמה בקו ב''ש, וביום א גם בקו מוצקין-נתניה -רחובות (מס.1405). המערכים שאינם פעילים בלילה מדוירים בחיפה מזרח/מכס או מודיעין ולעיתים בהמתנה בלוד או נהריה. שאר מערכי רכבות נוסעים בפעילות יומית: מודו ספרדים : 3 רכבות בעיקר בקו מודיעין נהריה או מודיעין חיפה. דו קומתיים: 25 מערכים (2 מערכים עם 4 קרונות בלבד בקו כ''ס) קרונועים : 39 סטים בפעילות יומית. רכבות הסימנס : 5 מערכים עם 9 קרונות כולל ק''נ 3 מערכים עם 8 קרונות כולל ק''נ. תשומת לב לפעילות שונה השבוע מיום ב עד יום ד כולל בשל סגירת הקו בקטע חיפה חוף הכרמל-נהריה בשל עבודות אחזקה ושיפור תשתית מסילתית בתחנת חיפה בת גלים (שדרוג מסילה מס. 1) והחלפת מפלגים במתחם חיפה מזרח,וכן הפיכתה באופן זמני של תחנת ''חיפה חוף הכרמל תפעולית'' הממוקמת מצפון לתחנה לנוסעים לתחנת קצה וחיוג/דיור לרכבות נוסעים. בהמשך להודעה על סגירת הקטע, תופעלנה באופן מוגבל רכבות משא מנמל חיפה דרומה על המסילה שתשאר בשימוש לצורך מעבר ציוד הנדסי נייד, מערכים רקים ורכבות רבד (רכבות עבודה).
תודה רבה על המידע המפורט
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה