משוחררת / יהודה עמיחי

משוחררת / יהודה עמיחי

קבלתי את השיר הזה מחברה לעבודה שאיבדה בימים האחרונים את אימה. אני מעלה אותו, ואת - אם את כאן ... מוזמנת להצטרף [אקטיבית או פאסיבית, איך שמתאים...]. משוחררת \ יהודה עמיחי משוחררת, היא, משוחררת. משוחררת מן הגוף ומשוחררת מן הנפש ומן הדם שהוא הנפש, משוחררת מרצונות ומשוחררת מפחד פתאום ומפחד עליי, משוחררת מכבוד ומשוחררת מן הבושה משוחררת מתקווה ומייאוש ומאש וממים, משוחררת מצבע עיניה ומצבע שערותיה, משוחררת מרהיטים ומשוחררת מכף סכין ומזלג, משוחררת מירושלים של מעלה ומירושלים של מטה, משוחררת מן הזהות ומתעודת הזהות, משוחררת מן החותמות העגולות ומן החותמות המרובעות, משוחררת מתצלומים ומשוחררת ממהדקים, משוחררת היא, משוחררת. וכל האותיות וכל המספרים אשר סידרו את חייה משוחררים גם הם לצירופים חדשים ולגורלות חדשים ולמשחקים חדשים של כל הדורות שיבואו אחריה.
 

לונה..

New member


 
למעלה