משולשים

ספי12310

New member
משולשים

מה מבין 2 המשפטים הבאים נכון יותר:
1. כל המשולשים הם חצי ריבועים.
2. כל המשולשים הם חצי מקביליות.
איך מסבירים (או מוכיחים) את המשפט הנכון יותר?
 
תשובה למשולשים

שלום ספי,

א. נשים לב שריבוע הוא סוג של מקבילית. כלומר, אם המשפט הראשון נכון - אזי גם המשפט השני בוודאות נכון. לעומת זאת, אם המשפט השני נכון - אז המשפט הראשון לא בהכרח נכון.
ב. נצייר משולש כלשהו, ונוסיף על גביו (על הצלע הגדולה ביותר) משולש זהה, כך שנקבל מרובע. איזה מין מרובע קיבלנו?
 
למעלה