משפט פיתגורס, המשפט האחרון של פרמה, והמשפט הראשון של עצבר

aetzbarr

New member
בשנים ההם בהם למדתי באורט, לא חילקו תעודות בגרות בסיומן.

 

aetzbarr

New member
המתמטיקה נחלה כישלון חרוץ בתחום הרציף,והיא פועלת כמו מדידה.

המתמטיקה נחלה כישלון חרוץ בתחום הרציף, והיא פועלת כמו מדידה לא מדויקת.

אם נצא מתוך הנחה, "שבאמת" אורך צלע של מרצפת הוא 200 מ"מ אז יש שתי שיטות להשיג את אורך האלכסון של המרצפת, ושתיהן "לא מדויקות ממש"
בעזרת סרגל אפשר לקבוע, שאורך האלכסון נמצא בין 282 מ"מ ל 283 מ"מ
אם ננסה לחשב את אורך האלכסון של המרצפת, נוכל לקבוע שאורך האלכסון נמצא בין
282.842 מ"מ , לבין 282.843 מ"מ.

בשתי השיטות התוצאה מוצגת עם שני מספרים, ולא עם מספר יחיד.
שתי השיטות אינן מושלמות, אך השיטה המתמטית מדויקת יותר.
שתי השיטות דומות, ורק רמת הדיוק מבדילה בינהם.

מסקנה: החישוב המתמטי בתחום הרציף של אורך, פועל כמו מדידה.
במדידה , הכוכב הוא המספרפר ולא המספר.
המספרפר מציג שני מספרים באופן יעיל ופשוט.

אורך אלכסון המרצפת במדידה, הוא המספרפר (3)282 מ"מ
המספר הראשון הוא 282, ואם נחליף במספרפר את הספרה האחרונה, בזו שבתוך הסוגריים, נקבל את המספר השני והוא 283

אורך אלכסון המרצפת בחישוב הוא המספרפר (3)282.842 מ"מ

רק בתחום הבדיד המתמטיקה מושלמת, והיא נותנת תוצאה עם מספר יחיד.
כמות המרצפות ברצפת החדר היא בדיוק מושלם 300.

א.עצבר
 

aetzbarr

New member
כישלון חרוץ של המתמטיקה בתחום הרציף, מביא לשינוי תפיסתי

1 בדיד הוא מספר אי רציונלי, וכל שאר המספרים ( 2, 3, 4 ,,,,)הם רציונליים
1 רציף הוא מספר אי רציונלי, וכל שאר האנטי מספרים (אנטי 2 , אנטי 3 , אנטי 4 ......) הם רציונליים.

מספר אי רציונלי הוא מספר מוחלט הנודע מעצמו, לכן קיימת המשוואה 1 = 1

מספר רציונלי הוא מספר יחסי הנודע על פי 1.
4 בדיד = 1 + 1 + 1 + 1
אנטי 4 רציף = לחלוקת 1 רציף ל 4 חלקים שווים, ושימוש בחלק יחיד מחלוקה זו.

היות והמצאת המספרים הרציפים אינה מושלמת, ואינה מסוגלת לכסות את הרצף בין אפס ל 1, נוצר הצורך להשתמש במספרפר.

א.עצבר
 

aetzbarr

New member
שאלת חקר שמתבקשת עכשיו.

צירוף האותיות ה ו כ ח ה מ ת מ ט י ת זה שם של מה ?

א.עצבר
 
למעלה