ניתוח פונדומנטלי, ובפרט: "כלל ביוטכנו".

מצב
הנושא נעול.
ניתוח פונדומנטלי, ובפרט: "כלל ביוטכנו".

ניתוח פונדומנטלי, ובפרט: "כלל ביוטכנו".
כדי להבין קצת את הנתונים בדו"חות הכספיים, ניקח לדוגמה את כלל ביו (בחרתי שרירותית, אם יש מניה שיותר ברור - אפשר כל מניה אחרת) א. האם יש משמעות ל: רווח למניה x מכפיל רווח? האם זה שווי הוגן ? איך הגיעו לנוסחה הזאת? אם אני מסתכל על הרבעון השלישי זה יוצא : 0.21 * 47.92 = 10.06 בהתייחס לערך המניה בסוף רבעון שלישי, דהיינו בתאריך : 30/9/09, הערך היה 10.47 ש"ח במחזור של 922 (הערך גדול מערך הוגן, שחישבתי בהפרש של 4%). בתנודתיות של מניה, ועלייתה החדה לאחר מכן, הפרש זה נסגר. האם ההכפלה שהראיתי היא הערך הנכון? האם רווח למנייה מסומן כ-EPS, והמכפיל רווח זה ה-PE ? ב. כמו כן, קשה לי לדעת מה כעת, עד שלא יפרסמו ערכים אלו על פי מאזני חברה - האם אני יכול לחשב בעצמי את הערכים הנוכחיים, על סמך נתונים כלשהם, לפני פרסום הדו"חות הרבעוניים, או לקבל אומדן כלשהו? וכמו כן, לגבי רבעון אחרון במניה - מכפיל הרווח היה הפסד, אז איך בכלל אני מחשב שווי הוגן (האם זה שווי הוגן ?) למניה. אני לא יודע איך הגיעו לנוסחה הזאת, ואשמח להכוונה לאיזשהו מדריך כלשהו, או לינק. ג. איך אני יודע את כמות המניות הנסחרות בשוק. האם זה הון רשום למסחר (באלפי ש"ח) לחלק לערך נקוב של מניה ? אם כך זה 91,462,673/2,178 וזה להכפיל ב-1000 ולחלק ב-100 (כלומר להכפיל ב-10, בגלל היחידות של החישוב) = 41998 מניות לציבור ? אם אני מתייחס לכתבה : http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=230425 שדיווחה על הפסד של 16.4 מליון ש"ח ברבעון הרביעי. את ההון הרשום למסחר, שהיה בסוף הרבעון, שאינני יודע מהו, וזה ערך משתנה - אני צריך לבדוק את החלק היחסי של ההפסד להון הרשום למסחר. ערך יחסי זה יהיה אותו הפסד של המניה, ואז אני יכול לחשב את ההפסד/רווח למניה. הלוא כן ? תודה.
 

רואי555

New member
באפט לא מנסה לנתח פונדמנטלית

ניתוח פונדומנטלי, ובפרט: "כלל ביוטכנו".
כדי להבין קצת את הנתונים בדו"חות הכספיים, ניקח לדוגמה את כלל ביו (בחרתי שרירותית, אם יש מניה שיותר ברור - אפשר כל מניה אחרת) א. האם יש משמעות ל: רווח למניה x מכפיל רווח? האם זה שווי הוגן ? איך הגיעו לנוסחה הזאת? אם אני מסתכל על הרבעון השלישי זה יוצא : 0.21 * 47.92 = 10.06 בהתייחס לערך המניה בסוף רבעון שלישי, דהיינו בתאריך : 30/9/09, הערך היה 10.47 ש"ח במחזור של 922 (הערך גדול מערך הוגן, שחישבתי בהפרש של 4%). בתנודתיות של מניה, ועלייתה החדה לאחר מכן, הפרש זה נסגר. האם ההכפלה שהראיתי היא הערך הנכון? האם רווח למנייה מסומן כ-EPS, והמכפיל רווח זה ה-PE ? ב. כמו כן, קשה לי לדעת מה כעת, עד שלא יפרסמו ערכים אלו על פי מאזני חברה - האם אני יכול לחשב בעצמי את הערכים הנוכחיים, על סמך נתונים כלשהם, לפני פרסום הדו"חות הרבעוניים, או לקבל אומדן כלשהו? וכמו כן, לגבי רבעון אחרון במניה - מכפיל הרווח היה הפסד, אז איך בכלל אני מחשב שווי הוגן (האם זה שווי הוגן ?) למניה. אני לא יודע איך הגיעו לנוסחה הזאת, ואשמח להכוונה לאיזשהו מדריך כלשהו, או לינק. ג. איך אני יודע את כמות המניות הנסחרות בשוק. האם זה הון רשום למסחר (באלפי ש"ח) לחלק לערך נקוב של מניה ? אם כך זה 91,462,673/2,178 וזה להכפיל ב-1000 ולחלק ב-100 (כלומר להכפיל ב-10, בגלל היחידות של החישוב) = 41998 מניות לציבור ? אם אני מתייחס לכתבה : http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=230425 שדיווחה על הפסד של 16.4 מליון ש"ח ברבעון הרביעי. את ההון הרשום למסחר, שהיה בסוף הרבעון, שאינני יודע מהו, וזה ערך משתנה - אני צריך לבדוק את החלק היחסי של ההפסד להון הרשום למסחר. ערך יחסי זה יהיה אותו הפסד של המניה, ואז אני יכול לחשב את ההפסד/רווח למניה. הלוא כן ? תודה.
באפט לא מנסה לנתח פונדמנטלית
אפילו מניה של בנק אז אתה מאמין שאפשר לעשות את זה למניה של ביו?
 
כלל ביו זה רק דוגמה.

באפט לא מנסה לנתח פונדמנטלית
אפילו מניה של בנק אז אתה מאמין שאפשר לעשות את זה למניה של ביו?
כלל ביו זה רק דוגמה.
רציתי ברמת עקרון - איך לנתח. חוץ מזה בנקים זה כבר סיפור אחר לגמרי ... ולבאפט היה גם מזל בחיים, ויש לו מספיק יועצים, שדווקא כן מנתחים פונדומנטלית - נראה לך שלא ?
 

gili667

New member
כלל ביו איננה דוגמא לחברה "רגילה" כלל וכלל

ניתוח פונדומנטלי, ובפרט: "כלל ביוטכנו".
כדי להבין קצת את הנתונים בדו"חות הכספיים, ניקח לדוגמה את כלל ביו (בחרתי שרירותית, אם יש מניה שיותר ברור - אפשר כל מניה אחרת) א. האם יש משמעות ל: רווח למניה x מכפיל רווח? האם זה שווי הוגן ? איך הגיעו לנוסחה הזאת? אם אני מסתכל על הרבעון השלישי זה יוצא : 0.21 * 47.92 = 10.06 בהתייחס לערך המניה בסוף רבעון שלישי, דהיינו בתאריך : 30/9/09, הערך היה 10.47 ש"ח במחזור של 922 (הערך גדול מערך הוגן, שחישבתי בהפרש של 4%). בתנודתיות של מניה, ועלייתה החדה לאחר מכן, הפרש זה נסגר. האם ההכפלה שהראיתי היא הערך הנכון? האם רווח למנייה מסומן כ-EPS, והמכפיל רווח זה ה-PE ? ב. כמו כן, קשה לי לדעת מה כעת, עד שלא יפרסמו ערכים אלו על פי מאזני חברה - האם אני יכול לחשב בעצמי את הערכים הנוכחיים, על סמך נתונים כלשהם, לפני פרסום הדו"חות הרבעוניים, או לקבל אומדן כלשהו? וכמו כן, לגבי רבעון אחרון במניה - מכפיל הרווח היה הפסד, אז איך בכלל אני מחשב שווי הוגן (האם זה שווי הוגן ?) למניה. אני לא יודע איך הגיעו לנוסחה הזאת, ואשמח להכוונה לאיזשהו מדריך כלשהו, או לינק. ג. איך אני יודע את כמות המניות הנסחרות בשוק. האם זה הון רשום למסחר (באלפי ש"ח) לחלק לערך נקוב של מניה ? אם כך זה 91,462,673/2,178 וזה להכפיל ב-1000 ולחלק ב-100 (כלומר להכפיל ב-10, בגלל היחידות של החישוב) = 41998 מניות לציבור ? אם אני מתייחס לכתבה : http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=230425 שדיווחה על הפסד של 16.4 מליון ש"ח ברבעון הרביעי. את ההון הרשום למסחר, שהיה בסוף הרבעון, שאינני יודע מהו, וזה ערך משתנה - אני צריך לבדוק את החלק היחסי של ההפסד להון הרשום למסחר. ערך יחסי זה יהיה אותו הפסד של המניה, ואז אני יכול לחשב את ההפסד/רווח למניה. הלוא כן ? תודה.
כלל ביו איננה דוגמא לחברה "רגילה" כלל וכלל
היא מחזיקה בחברות "סטרטאפ" הרווחים נובעים ממימןש חברות או הנפקתם כך שלרווח\הפסד אין הרבה משמעות צריך לנתח את האחזקות והאם המחיר מצדיק את מחיר החברה האם עוד עליך להביא בחשבון שגם החברות הבנות הנסחרות הן בעלות תנודתיות גדוןלות אפשריות כך שזו דוגמא מצוינת שממספרי הדוחות היבשים אינך יכול ללמוד הרבה אגב, ברב המקרים המספרים היבשים אינם אומרים הרבה כי אם יש להעמיק ולראות מהיכן נובעים
 

mikesahm

New member
לגבי רווח למניה

ניתוח פונדומנטלי, ובפרט: "כלל ביוטכנו".
כדי להבין קצת את הנתונים בדו"חות הכספיים, ניקח לדוגמה את כלל ביו (בחרתי שרירותית, אם יש מניה שיותר ברור - אפשר כל מניה אחרת) א. האם יש משמעות ל: רווח למניה x מכפיל רווח? האם זה שווי הוגן ? איך הגיעו לנוסחה הזאת? אם אני מסתכל על הרבעון השלישי זה יוצא : 0.21 * 47.92 = 10.06 בהתייחס לערך המניה בסוף רבעון שלישי, דהיינו בתאריך : 30/9/09, הערך היה 10.47 ש"ח במחזור של 922 (הערך גדול מערך הוגן, שחישבתי בהפרש של 4%). בתנודתיות של מניה, ועלייתה החדה לאחר מכן, הפרש זה נסגר. האם ההכפלה שהראיתי היא הערך הנכון? האם רווח למנייה מסומן כ-EPS, והמכפיל רווח זה ה-PE ? ב. כמו כן, קשה לי לדעת מה כעת, עד שלא יפרסמו ערכים אלו על פי מאזני חברה - האם אני יכול לחשב בעצמי את הערכים הנוכחיים, על סמך נתונים כלשהם, לפני פרסום הדו"חות הרבעוניים, או לקבל אומדן כלשהו? וכמו כן, לגבי רבעון אחרון במניה - מכפיל הרווח היה הפסד, אז איך בכלל אני מחשב שווי הוגן (האם זה שווי הוגן ?) למניה. אני לא יודע איך הגיעו לנוסחה הזאת, ואשמח להכוונה לאיזשהו מדריך כלשהו, או לינק. ג. איך אני יודע את כמות המניות הנסחרות בשוק. האם זה הון רשום למסחר (באלפי ש"ח) לחלק לערך נקוב של מניה ? אם כך זה 91,462,673/2,178 וזה להכפיל ב-1000 ולחלק ב-100 (כלומר להכפיל ב-10, בגלל היחידות של החישוב) = 41998 מניות לציבור ? אם אני מתייחס לכתבה : http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=230425 שדיווחה על הפסד של 16.4 מליון ש"ח ברבעון הרביעי. את ההון הרשום למסחר, שהיה בסוף הרבעון, שאינני יודע מהו, וזה ערך משתנה - אני צריך לבדוק את החלק היחסי של ההפסד להון הרשום למסחר. ערך יחסי זה יהיה אותו הפסד של המניה, ואז אני יכול לחשב את ההפסד/רווח למניה. הלוא כן ? תודה.
לגבי רווח למניה
זה תקן חשבונאי מורכב מאוד יש שם הרבה עבודת חשבונאות לכן אתה בעצמך לא יכול לחשב אותו רווח למניה אמור לתת לך הערכה על ביצועי החברה לרבעון או לשנה רווח למניה*מכפיל רווח = למחיר המניה והנוסחה היא פשוטה לוקחים את מחיר המניה ליום שבחרתה מחלקים ברווח למניה והרי לך המכפיל ולכן ההפרשים הם כי המכפיל חושב עבור יום מסוים ולא עבור אותו יום שבדקתה לגבי חישוב הפסד למניה זה פשוט אם יש הפסד למניה הרי שגם המכפיל שלילי ולכן אם תכפול את המכפיל בהפסד למניה תקבל את השווי ההוגן כמובן שלגבי אם זה שווי הוגן יש הרבה וויכוחים אבל לדעתי זה קירוב ראוי מאוד
 

dw2322

New member
כפי שגילי העיר, כלל ביו אינה חברה רגילה

ניתוח פונדומנטלי, ובפרט: "כלל ביוטכנו".
כדי להבין קצת את הנתונים בדו"חות הכספיים, ניקח לדוגמה את כלל ביו (בחרתי שרירותית, אם יש מניה שיותר ברור - אפשר כל מניה אחרת) א. האם יש משמעות ל: רווח למניה x מכפיל רווח? האם זה שווי הוגן ? איך הגיעו לנוסחה הזאת? אם אני מסתכל על הרבעון השלישי זה יוצא : 0.21 * 47.92 = 10.06 בהתייחס לערך המניה בסוף רבעון שלישי, דהיינו בתאריך : 30/9/09, הערך היה 10.47 ש"ח במחזור של 922 (הערך גדול מערך הוגן, שחישבתי בהפרש של 4%). בתנודתיות של מניה, ועלייתה החדה לאחר מכן, הפרש זה נסגר. האם ההכפלה שהראיתי היא הערך הנכון? האם רווח למנייה מסומן כ-EPS, והמכפיל רווח זה ה-PE ? ב. כמו כן, קשה לי לדעת מה כעת, עד שלא יפרסמו ערכים אלו על פי מאזני חברה - האם אני יכול לחשב בעצמי את הערכים הנוכחיים, על סמך נתונים כלשהם, לפני פרסום הדו"חות הרבעוניים, או לקבל אומדן כלשהו? וכמו כן, לגבי רבעון אחרון במניה - מכפיל הרווח היה הפסד, אז איך בכלל אני מחשב שווי הוגן (האם זה שווי הוגן ?) למניה. אני לא יודע איך הגיעו לנוסחה הזאת, ואשמח להכוונה לאיזשהו מדריך כלשהו, או לינק. ג. איך אני יודע את כמות המניות הנסחרות בשוק. האם זה הון רשום למסחר (באלפי ש"ח) לחלק לערך נקוב של מניה ? אם כך זה 91,462,673/2,178 וזה להכפיל ב-1000 ולחלק ב-100 (כלומר להכפיל ב-10, בגלל היחידות של החישוב) = 41998 מניות לציבור ? אם אני מתייחס לכתבה : http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=230425 שדיווחה על הפסד של 16.4 מליון ש"ח ברבעון הרביעי. את ההון הרשום למסחר, שהיה בסוף הרבעון, שאינני יודע מהו, וזה ערך משתנה - אני צריך לבדוק את החלק היחסי של ההפסד להון הרשום למסחר. ערך יחסי זה יהיה אותו הפסד של המניה, ואז אני יכול לחשב את ההפסד/רווח למניה. הלוא כן ? תודה.
כפי שגילי העיר, כלל ביו אינה חברה רגילה
הנה מספר דוגמאות לחברות רגילות, שמתאימות יותר ללימוד ניתוח פונדמנטלי: אסם, שטראוס, סלקום, מכתשים, מטריקס, אמנת, על בד וכיו"ב. לגבי המכפיל - הייתי מציע שתיקח נתון שנתי (4 רבעונים) וכך תוכל "להחליק" סטיות רגעיות של רבעון כזה או אחר.
 
הדיוק של הדברים.

כפי שגילי העיר, כלל ביו אינה חברה רגילה
הנה מספר דוגמאות לחברות רגילות, שמתאימות יותר ללימוד ניתוח פונדמנטלי: אסם, שטראוס, סלקום, מכתשים, מטריקס, אמנת, על בד וכיו"ב. לגבי המכפיל - הייתי מציע שתיקח נתון שנתי (4 רבעונים) וכך תוכל "להחליק" סטיות רגעיות של רבעון כזה או אחר.
הדיוק של הדברים.
דיוקם של הדברים יהיה סמוך לתאריך של פרסום הדו"חות. (כמדומני עד כחודש וחצי לאחר סיום רבעון, ובדר"כ מושכים עד הסוף). אך מה אני אעשה אם אני רוצה לדעת ברגע נתון, מה שווי הוגן של מניה. לא כלל ביו (בגלל שיטת העבודה שלהם, שיש לה כביכול חברות בנות, שרכשה), אך מה שהצגת. ניקח את חברת אסם, למשל - איך הייתה מנתח את החברה, כפי שניסיתי לכלל ביו. תודה.
 

gili667

New member
יש שיטות שונות . אחת השיטות היא לאתר את הרווח

הדיוק של הדברים.
דיוקם של הדברים יהיה סמוך לתאריך של פרסום הדו"חות. (כמדומני עד כחודש וחצי לאחר סיום רבעון, ובדר"כ מושכים עד הסוף). אך מה אני אעשה אם אני רוצה לדעת ברגע נתון, מה שווי הוגן של מניה. לא כלל ביו (בגלל שיטת העבודה שלהם, שיש לה כביכול חברות בנות, שרכשה), אך מה שהצגת. ניקח את חברת אסם, למשל - איך הייתה מנתח את החברה, כפי שניסיתי לכלל ביו. תודה.
יש שיטות שונות . אחת השיטות היא לאתר את הרווח
מפעילות שוטפת ולהכפיל במכפיל ה"מתאים" לענף בו היא פועלת (דהינו חברות אחרות דומות) היות ויש הבדלים בין הרבעונים יש להתיחס לכל השנה כולה , כמו כן יש להתיחס גם לשנים עברו ע"מ לראות הכיוון אליו צועדת החברה כל הדברים האלו מאד נזילים בסופו של דבר יותר חשוב מה החברה תעשה ברבעונים שיבואו עלינו לטובה חברות שהשקעת בהם עם המכפילים הנמוכים אם הם אמיתיים אזי פשוט תחזיק מכפיל 5 איננו מכפיל סביר לחברה תקינה הוא פשוט תוצאה של העיוות שנעשה ב 2008
 
אשמח להכוונה קטנה.

יש שיטות שונות . אחת השיטות היא לאתר את הרווח
מפעילות שוטפת ולהכפיל במכפיל ה"מתאים" לענף בו היא פועלת (דהינו חברות אחרות דומות) היות ויש הבדלים בין הרבעונים יש להתיחס לכל השנה כולה , כמו כן יש להתיחס גם לשנים עברו ע"מ לראות הכיוון אליו צועדת החברה כל הדברים האלו מאד נזילים בסופו של דבר יותר חשוב מה החברה תעשה ברבעונים שיבואו עלינו לטובה חברות שהשקעת בהם עם המכפילים הנמוכים אם הם אמיתיים אזי פשוט תחזיק מכפיל 5 איננו מכפיל סביר לחברה תקינה הוא פשוט תוצאה של העיוות שנעשה ב 2008
אשמח להכוונה קטנה.
אם הבנתי נכון, למשל : אני מקבל את הנתון של מכירות חודשיות בחודש, אני מנקה מזה הוצאות (גם זה מאיזה נתון, ואיך להשיג מידע?), ואז = רווח חודשי (או פרק זמן אחר). את הרווח הזה אני מחלק במספר המניות לחברה, ואז אני מקבל את הרווח למניה. האם כדי לקבל מספר מניות זה : הון רשום למסחר חלקי השער של המניה? אך, כיוון שזהו נושא שאני עדיין לומד אותו. איך אני מקבל נתונים נוספים על פעילות שוטפת מלבד דו"חות חברה סטנדרטיים שבאים מדי רבעון? תודה.
 

mnakash

New member
כבר היו אליך ציניים וזה לא עזר

אשמח להכוונה קטנה.
אם הבנתי נכון, למשל : אני מקבל את הנתון של מכירות חודשיות בחודש, אני מנקה מזה הוצאות (גם זה מאיזה נתון, ואיך להשיג מידע?), ואז = רווח חודשי (או פרק זמן אחר). את הרווח הזה אני מחלק במספר המניות לחברה, ואז אני מקבל את הרווח למניה. האם כדי לקבל מספר מניות זה : הון רשום למסחר חלקי השער של המניה? אך, כיוון שזהו נושא שאני עדיין לומד אותו. איך אני מקבל נתונים נוספים על פעילות שוטפת מלבד דו"חות חברה סטנדרטיים שבאים מדי רבעון? תודה.
כבר היו אליך ציניים וזה לא עזר
כבר כתבו לך שאתה עושה סלט ושאתה צריך לקרוא ספר בסיסי מההתחלה ועד הסוף ולא עזר. אני קורא את השאלות שלך ונדהם מהדברים שאתה כותב ומהטעויות הבסיסיות שאתה עושה יחד עם שימוש בשפה כביכול של מבין דבר. אני בטוח שיש כמה דרכים להצליח בשוק ההון, אולי ספרים אחרים שמתאימים לך או מקורות אחרים. אני רק חושב שהדרך של הבלאגן שאתה עושה היא בטח מהקשות יותר. בכנות קראת את הספר שהמלצתי לך עליו? הספר הקטן שמכה את השוק של גרינבלאט?
 
טוב.

כבר היו אליך ציניים וזה לא עזר
כבר כתבו לך שאתה עושה סלט ושאתה צריך לקרוא ספר בסיסי מההתחלה ועד הסוף ולא עזר. אני קורא את השאלות שלך ונדהם מהדברים שאתה כותב ומהטעויות הבסיסיות שאתה עושה יחד עם שימוש בשפה כביכול של מבין דבר. אני בטוח שיש כמה דרכים להצליח בשוק ההון, אולי ספרים אחרים שמתאימים לך או מקורות אחרים. אני רק חושב שהדרך של הבלאגן שאתה עושה היא בטח מהקשות יותר. בכנות קראת את הספר שהמלצתי לך עליו? הספר הקטן שמכה את השוק של גרינבלאט?
טוב.
למרות שכבר טחנתי ספרים, זה גם לי לא נראה מספיק... שוב - איזה ספר בדיוק? (אני מקווה, שזה לא "אבא עשיר, אבא עני", כי כבר אני מכיר את המנטרות שחוזרות על עצמן) תודה.
 

gili667

New member
כנראה רצוי קורס

טוב.
למרות שכבר טחנתי ספרים, זה גם לי לא נראה מספיק... שוב - איזה ספר בדיוק? (אני מקווה, שזה לא "אבא עשיר, אבא עני", כי כבר אני מכיר את המנטרות שחוזרות על עצמן) תודה.
כנראה רצוי קורס
וכמדומני יש גם קורסים לביצוע הערכת שווי אך לפני זה: 1. להבין שהערכת שווי איננה בהכרח מספר אחד וזו יכולה להעשות בהבדלים גדולים מאד 2. ע"מ להגיע להערכה מבוססת זו עבודת פרך של אנליסט - דהינו להכיר ביכולת האמיתית כמה מילים בכלליות: 1. תקופה צריכה להיות לפחות של שנה (לא יום ולא חודששבמילא אין לך מידע ברזולוציה כזו) ורצוי מספר שנים אחורה וחשוב יותר לנסות לצפות קדימה 2. את כל הנתונים ה"חיצוניים" שציינת בהודעת במילא יש לך בדוחות כך שאין לך שום צורך לחלץ - מה שעליך לחלץ הוא הגורם לאלו ולהבדיל בין נתונים כתוצאה מפעילות שוטפת לבין נתונים אחרים המשפיעים על הדו"ח בעיתונות הכלכלית יש מדי פעם כתבות הנכנסות לעומק ומראות את ההבדלים בחברות שונות בהצלחה
 
בהתייחס לכתבה הבאה, למשל.

כנראה רצוי קורס
וכמדומני יש גם קורסים לביצוע הערכת שווי אך לפני זה: 1. להבין שהערכת שווי איננה בהכרח מספר אחד וזו יכולה להעשות בהבדלים גדולים מאד 2. ע"מ להגיע להערכה מבוססת זו עבודת פרך של אנליסט - דהינו להכיר ביכולת האמיתית כמה מילים בכלליות: 1. תקופה צריכה להיות לפחות של שנה (לא יום ולא חודששבמילא אין לך מידע ברזולוציה כזו) ורצוי מספר שנים אחורה וחשוב יותר לנסות לצפות קדימה 2. את כל הנתונים ה"חיצוניים" שציינת בהודעת במילא יש לך בדוחות כך שאין לך שום צורך לחלץ - מה שעליך לחלץ הוא הגורם לאלו ולהבדיל בין נתונים כתוצאה מפעילות שוטפת לבין נתונים אחרים המשפיעים על הדו"ח בעיתונות הכלכלית יש מדי פעם כתבות הנכנסות לעומק ומראות את ההבדלים בחברות שונות בהצלחה
בהתייחס לכתבה הבאה, למשל.
שלא כל כך הבנתי, כיוון שחסרים הרבה פרמטרים. הרי הכתבה : http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=231585 לא הבנתי את המספרים לגבי שותפויות - איפה המידע לגבי אחוזי השותפיות של תמר? אם אני מעריך את השווי של אבנר, כמתואר בכתבה : מה השווי של המנייה? ואם יש התעסקות נוספת לא ידועה (לוויתן במקרה ידועה, אך האם יש עוד משהו) - איך אני צריך להתייחס אליה בחישוב השווי. תודה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה