סעיף 14 במקרה של פיטורין עקב העדרויות מהעבודה:

arn1956

Member
יש לי סעיף 14 בחוזה העבודה.
נניח שאני עובד כבר 10 שנים אצל המעסיק אבל בשנה האחרונה יצא לי להעדר הרבה מהעבודה (עקב תהליך של קנית ומכירת דירה) והגעתי למצב בו יתרת החופשה שלי היא שלילית. יחד עם זאת לא נעדרתי כאשר היה לחץ קריטי בעבודה (לא היה לחץ כזה השנה) ולא העירו לי על כך.
נניח שהמעסיק רוצה לפטר אותי בגלל זה.
השאלה: האם במקרה זה הוא יכול לשלול לי את הפיצויים למרות שיש לי סעיף 14.
 
לא. רק באמצעות ביה"ד (או מכח הסכם קיבוצי) ניתן לשלול או להפחית פיצויי פיטורים, מכח סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים.
בכל יתר המקרים - פיצויי הפיטורים שייכים לעובד, ודאי אם במקרה שקיים סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, וזאת בין היתר מכח סעיף 26 לחוק זה ("כספים משוריינים").
 
למעלה