ספר האבחנות הרפואי

sense9

Member
מנהל
ספר האבחנות הרפואי

ICD-11 שייצא ב2022 יכיר באגרנות כפייתית והתמכרות למשחקי מחשב כהפרעות נפשיות. כמו כן דיספוריה מגדרית תוסר מהרשימה והרפואה המשלימה תוכר כמערך טיפולי לגיטימי.
עד כמה שידוע לי,אגרנות כפייתית והתמכרות לאינטרנט כבר מסווגות בDSM כהפרעה נפשית. אך מה לגבי דיספוריה מגדרית שבDSM עדיין מסווגת כהפרעה ואילו בICD לא תסווג ככזו? האם לא אמור להיות סינכרון בין שני ספרי האבחנות?
 
למעלה