עבודה בכיבוד הורים

member2006

New member
עבודה בכיבוד הורים

לפני כמה ימים שלחתי הודעה לפורום אם תוכלו לעזור לי בכמה שאלות שלא הבנתי את התשובה או לא מצאתי תשובה במקור. אני אשמח אם תענו לי על כמה שתוכלו. תודה! 1. עד כמה חמור חטאו של מי שאינו מכבד את הוריו (רמבם הלכות ממרים פרק ו) 2. כיצד נוהג אדם בהוריו שנשתגעו?( רמבם הלכות ממרים פרק ו הלכה י+קש"ע קמג טז) 3. מהם המגבלות שיש לרופא בטיפול בהוריו?מדוע?( קש"ע קמג טו)? 4. כיצד יכול לקיים מצוות כבוד הורים באופן עקיף? ( קש"ע קמג כא)? 5. עד כמה חמור איסור ביזוי תלמידי חכמים (קש"ע קמד ד) 6. מה למדים מהפסוק "וקדשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב"? 7. כיצד מכבד בן את אביו בשעת משאו ומתנו?
 

member2006

New member
אני צריכה את התשובות כמה שיותר מהר

..אני אשמח אם מישהו יעזור.
 

mgb

New member
מצוות כבוד אב ואם

בס"ד מתנצל על העיכוב! 1.הלכה ב: המקלל אביו או אימו בסקילה, והמגדף בסקילה--הנה השווה אותן בעונש. הקדים אב לאם בכבוד, והקדים אם לאב במורא--ללמד ששניהם שווין, בין לכבוד בין למורא. 2.הלכה יב: מי שנטרפה דעתו של אביו או של אימו, ישתדל לנהוג עימהם כפי דעתם, עד שירוחם עליהן. ואם אי אפשר לו לעמוד, מפני שנשתטו ביותר--יניחם וילך לו, ויצווה אחרים להנהיגם כראוי להם. 3. אף שהבן רופא היות שאסור להכות את אביו או אמו ואם מוציא מהם אפילו טיפת דם חייב מיתה לכן אם יש רופא אחר יימנע הבן מלטפל בהוריו. 4. כאשר הולך בדרך הישר ומתנהג כראוי בין כלפי ה' יתברך והן כלפי הבריות גורם שהבריות יאמרו: ראו את בנו של פלוני כיצד נאים ומתוקנים דרכיו. 5. נאמר בגמ' שבעוון ביזוי תלמידי חכמים חרבה ירושלים ונאמר ש"כל המבזה ת"ח אין רפואה למכתו". 6. חייבים בכבוד הכהן בהיותו משמש בבית המקדש ומקריב קרבנות לכבוד ה' יתברך. 7. הלכה ו: וחייב לכבדו בשאר דרכיו, בשעת משאו ומתנו ועשיית חפציו. כיצד: הנשמע בדבר אביו למקום לא יאמר מהרוני בשביל עצמי, פטרוני בשביל עצמי, אלא מהרוני בשביל אבא, פטרוני בשביל אבא; וכן כל כיוצא בזה. לעולם יכלול בכלל דבריו שהוא חושש בכבוד אביו, ושהוא מתיירא ממנו. בברכה ובהצלחה ! מגב
 

member2006

New member
תודה...לא הבנתי את 1

אני אכתוב לך את תשובתי ואם אתה יודע תאמר לי אם זה נכון: מי שאינו מכבד את הוריו, כאילו אינו מכבד את ה' כי מצוות כיבוד הורים שקולה כנגד כיבוד ויראת ה' ועונשו של מי שעובר על המצווה גדול מאוד, כיוון שכאילו מתנכר לאביו שבשמים. (ובי"ד כופים עליו לקיים המצווה אם יש בידהם כוח) תודה ל התשובות ואני אשמח אם תענה לי היום כי אני צריכה את זה למחר.
 
למעלה