עדכון מסילה כפולה קו תל אביב ראשון

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה