עוד שלושה שבועות וקצת מר ביבי ושות יסיימו את כישלונם ויעופו

למעלה