עלה בפינטצה מלפני חצי שעה ששבר שיא והגיע לשפל חדש.

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס מהעולם במינימום לוקלי חדש של פי 4.52 כאשר היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.143% ואתמול חצה כבר את הרף של המיליון מתים

מאת: דיברגנט 27/09/20 | 18:08

(1466/159,931)/(1004707/24248523)=4.52
0.91665% 4.143%

יחס של פי 4.52 לעומת העולם, ירד מאחה"צ, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 4.52 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 25 מתים חדשים ו-2394 מחלימים חדשים מהלילה, היחס עלה מאחה"צ כתוצאה, בעיקר, מעדכון מס' המתים החדשים ועדיין דיי נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 0.9% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9532/249,500, (4 מתים חדשים אתמול) יחס של 3.82% ולעומתינו פי 4.168 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי כי לא עודכנו נתונים חדשים מהערב, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.103% ובגרמניה מינימום לוקלי חדש של 3.782%.

מאת: דיברגנט 29/09/20 | 15:41

(1516/167,032)/(1013100/24692302)=4.52
0.908% 4.103%

יחס של פי 4.52 לעומת העולם, עלה מאתמול וחזר לשיא הקודם של אתמול ועדיין נושק לשיא החדש של המינימום הלוקלי החדש של 4.502 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 9 מתים חדשים ו-1841 מחלימים חדשים מהלילה, היחס ירד מאתמול כתוצאה בעיקר מעדכון מס' המחלימים לעומת המתים ונושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 0.9% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9545/252,400, (13 מתים חדשים אתמול) יחס של 3.782%, שבר שיא של מינימום לוקלי ולעומתינו פי 4.167 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד אך בצורה פחות משמעותית, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת ומתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
---------
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.103% ובגרמניה מינימום לוקלי חדש של 3.782%.

מאת: דיברגנט 29/09/20 | 15:41

(1516/167,032)/(1013100/24692302)=4.52
0.908% 4.103%

יחס של פי 4.52 לעומת העולם, עלה מאתמול וחזר לשיא הקודם של אתמול ועדיין נושק לשיא החדש של המינימום הלוקלי החדש של 4.502 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 9 מתים חדשים ו-1841 מחלימים חדשים מהלילה, היחס ירד מאתמול כתוצאה בעיקר מעדכון מס' המחלימים לעומת המתים ונושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 0.9% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9545/252,400, (13 מתים חדשים אתמול) יחס של 3.782%, שבר שיא של מינימום לוקלי ולעומתינו פי 4.167 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד אך בצורה פחות משמעותית, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת ומתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.083% ובגרמניה מינימום לוקלי חדש של 3.733%.

(1547/173,109)/(1018989/24958422)=4.5686
0.894% 4.083%

יחס של פי 4.5686 לעומת העולם, ירד מהבוקר והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.502 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 19 מתים חדשים ו-24 מחלימים חדשים מהבוקר, היחס עלה מהבוקר כתוצאה ממס' המתים ועדיין דיי נושק לשיא מהבוקר של מינימום לוקלי חדש של 0.883% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9556/256,000, (11 מתים חדשים אתמול) יחס של 3.733%, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.733% ולעומתינו פי 4.177 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.083% ובגרמניה מינימום לוקלי חדש של 3.733%.

(1547/173,109)/(1018989/24958422)=4.5686
0.894% 4.083%

יחס של פי 4.5686 לעומת העולם, ירד מהבוקר והתקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.502 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 19 מתים חדשים ו-24 מחלימים חדשים מהבוקר, היחס עלה מהבוקר כתוצאה ממס' המתים ועדיין דיי נושק לשיא מהבוקר של מינימום לוקלי חדש של 0.883% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9556/256,000, (11 מתים חדשים אתמול) יחס של 3.733%, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.733% ולעומתינו פי 4.177 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ירד והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.072% ובגרמניה עדיין נושק למינימום לוקלי חדש של 3.733% מהצוהריים.

מאת: דיברגנט 30/09/20 | 21:13

(1552/174,232)/(1021276/25077988)=4.572
0.891% 4.072%

יחס של פי 4.572 לעומת העולם, עלה מהצוהריים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.502 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 24 מתים חדשים ו-1147 מחלימים חדשים מהבוקר, ירד ונושק לשיא מהבוקר של מינימום לוקלי חדש של 0.883% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9560/256,000, (4 מתים חדשים היום) יחס של 3.734%, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.733% ולעומתינו פי 4.192 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם ממשיך לרדת בקביעות וכבר הגיע למינימום לוקלי של 4.072% ובגרמניה עדיין נושק למינימום לוקלי חדש של 3.733% מהצוהריים.

מאת: דיברגנט 30/09/20 | 21:13

(1552/174,232)/(1021276/25077988)=4.572
0.891% 4.072%

יחס של פי 4.572 לעומת העולם, עלה מהצוהריים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.502 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 24 מתים חדשים ו-1147 מחלימים חדשים מהבוקר, ירד ונושק לשיא מהבוקר של מינימום לוקלי חדש של 0.883% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת ומתקרב לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9560/256,000, (4 מתים חדשים היום) יחס של 3.734%, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.733% ולעומתינו פי 4.192 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
ערב ובינתיים מס' יחסי קטן של 11 מתים לאחר שאתמול השווה לשיא של ה-53 מתים, שיא של 0.882% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים :( היחס בעולם חזר לרדת לאחר שעלה שניה מלרדת בקביעות ועלה ברמת עשרות אלפית הנקודה ממשיך לרדת, לכן כמעט ולא השפיע על השיא של מינימום לוקלי של 4.05% ובגרמניה, מס' המתים מתחיל לטפס ואתמול וגם שלשום עמד על 15 מתים כאשר היום בינתיים 4 מתים ושבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.6956%.

מאת: דיברגנט 2/10/20 | 20:00

(1633/185,122)/(1035354/25560470)=4.592
0.882% 4.051%

יחס של פי 4.592 לעומת העולם, ממשיך לעלות מאתמול, לאחר שאתמול שבר שיא חדש והגיע למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 11 מתים, לאחר שאתמול השווה לשיא של 53 מתים חדשים, 5654 מחלימים חדשים מהבוקר, ממשיך לרדת מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, שבר שיא והגיע למינימום הלוקלי החדש של 0.882% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם עלה ברמת דיוק של עשרות אלפית הנקודה, לכן לא כ"כ השפיע ועדיין נושק לרף של ה-4%.

בגרמניה
, 9590/259,500, (כרגע, 4 מתים חדשים היום) יחס של 3.6956%, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.6956% ולעומתינו פי 4.1895 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם עלה בפינטצה מהצוהריים ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
ערב ובינתיים מס' יחסי קטן של 11 מתים לאחר שאתמול השווה לשיא של ה-53 מתים, שיא של 0.882% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים היחס בעולם חזר לרדת לאחר שעלה שניה מלרדת בקביעות ועלה ברמת עשרות אלפית הנקודה ממשיך לרדת, לכן כמעט ולא השפיע על השיא של מינימום לוקלי של 4.05% ובגרמניה, מס' המתים מתחיל לטפס ואתמול וגם שלשום עמד על 15 מתים כאשר היום בינתיים 4 מתים ושבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.6956%.

מאת: דיברגנט 2/10/20 | 20:00

(1633/185,122)/(1035354/25560470)=4.592
0.882% 4.051%

יחס של פי 4.592 לעומת העולם, ממשיך לעלות מאתמול, לאחר שאתמול שבר שיא חדש והגיע למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 11 מתים, לאחר שאתמול השווה לשיא של 53 מתים חדשים, 5654 מחלימים חדשים מהבוקר, ממשיך לרדת מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, שבר שיא והגיע למינימום הלוקלי החדש של 0.882% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם עלה ברמת דיוק של עשרות אלפית הנקודה, לכן לא כ"כ השפיע ועדיין נושק לרף של ה-4%.

בגרמניה
, 9590/259,500, (כרגע, 4 מתים חדשים היום) יחס של 3.6956%, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.6956% ולעומתינו פי 4.1895 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם עלה בפינטצה מהצוהריים ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
לקראת לילה ובינתיים 49 מתים מתקרב לשלשום שהשווה לשיא של ה-53 מתים, שיא של 0.8795% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם חזר לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.032%.

מאת: דיברגנט 3/10/20 | 23:00

(1682/191,251)/(1041530/25828723)=4.585
0.8795% 4.032%

יחס של פי 4.585 לעומת העולם, עלה מהערב, לאחר ששלשום שבר שיא חדש והגיע למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 49 מתים מתקרב לשלשום שהשווה לשיא של 53 מתים חדשים, 6129 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מאתמול, שבר שיא והגיע למינימום הלוקלי החדש של 0.8795% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9597/259,500, (כרגע, 7 מתים חדשים היום) יחס של 3.698%, עלה באפסילון מהערב, לכן עדיין נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.6956% ולעומתינו פי 4.205 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה באפסילון, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מהערב ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
לקראת לילה ובינתיים 49 מתים מתקרב לשלשום שהשווה לשיא של ה-53 מתים, שיא של 0.8795% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם חזר לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.032%.

מאת: דיברגנט 3/10/20 | 23:00

(1682/191,251)/(1041530/25828723)=4.585
0.8795% 4.032%

יחס של פי 4.585 לעומת העולם, עלה מהערב, לאחר ששלשום שבר שיא חדש והגיע למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 49 מתים מתקרב לשלשום שהשווה לשיא של 53 מתים חדשים, 6129 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מאתמול, שבר שיא והגיע למינימום הלוקלי החדש של 0.8795% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9597/259,500, (כרגע, 7 מתים חדשים היום) יחס של 3.698%, עלה באפסילון מהערב, לכן עדיין נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.6956% ולעומתינו פי 4.205 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה באפסילון, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מהערב ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
בוקר ועודכן בינתיים רק מס' המחלימים, שיא של 0.8715% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם חזר לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.026% ובגרמניה, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.68%.

מאת: דיברגנט 3/10/20 | 11:41

(1682/193,002)/(1043462/25916290)=4.62
0.8715% 4.026%

יחס של פי 4.62 לעומת העולם, ממשיך לעלות מאתמול בערב, מתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 1751 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מאתמול, כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, שבר עוד שיא והגיע למינימום הלוקלי החדש של 0.8715% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9597/260,800, (כרגע, 7 מתים חדשים היום) יחס של 3.68%, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.68% ולעומתינו פי 4.222 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
בוקר ועודכן בינתיים רק מס' המחלימים, שיא של 0.8715% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם חזר לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.026% ובגרמניה, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.68%.

מאת: דיברגנט 3/10/20 | 11:41

(1682/193,002)/(1043462/25916290)=4.62
0.8715% 4.026%

יחס של פי 4.62 לעומת העולם, ממשיך לעלות מאתמול בערב, מתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 1751 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מאתמול, כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, שבר עוד שיא והגיע למינימום הלוקלי החדש של 0.8715% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9597/260,800, (כרגע, 7 מתים חדשים היום) יחס של 3.68%, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.68% ולעומתינו פי 4.222 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
צוהריים ועודכן מס' המתים, לכן עלה קצת מהבוקר מהשיא של 0.8715% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם ממשיך לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.023% ובגרמניה, נשאר בשיא של הבוקר של מינימום לוקלי חדש של 3.68%.

מאת: דיברגנט 3/10/20 | 13:21

(1692/193,027)/(1043749/25942272)=4.57
0.8766% 4.023%

יחס של פי 4.57 לעומת העולם, ירד מהבוקר, מתקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 10 מתים חדשים, 1776 מחלימים חדשים מאתמול, עלה קצת מהבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לאחר ששבר שיא והגיע למינימום הלוקלי החדש של 0.8715% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק לרף של ה-4%.

בגרמניה
, 9597/260,800, (כרגע, 7 מתים חדשים היום) יחס של 3.68%, אין שינוי מהבוקר, ששבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.68% ולעומתינו פי 4.198 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהבוקר ומתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
צוהריים ועודכן מס' המתים, לכן עלה קצת מהבוקר מהשיא של 0.8715% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם ממשיך לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.023% ובגרמניה, נשאר בשיא של הבוקר של מינימום לוקלי חדש של 3.68%.

מאת: דיברגנט 3/10/20 | 13:21

(1692/193,027)/(1043749/25942272)=4.57
0.8766% 4.023%

יחס של פי 4.57 לעומת העולם, ירד מהבוקר, מתקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 10 מתים חדשים, 1776 מחלימים חדשים מאתמול, עלה קצת מהבוקר, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לאחר ששבר שיא והגיע למינימום הלוקלי החדש של 0.8715% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק לרף של ה-4%.

בגרמניה
, 9597/260,800, (כרגע, 7 מתים חדשים היום) יחס של 3.68%, אין שינוי מהבוקר, ששבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.68% ולעומתינו פי 4.198 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהבוקר ומתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם ממשיך לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.01% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.665%.

מאת: דיברגנט 4/10/20 | 00:01

(1719/195,629)/(1045789/26078172)=4.564
0.879% 4.01%

יחס של פי 4.564 לעומת העולם, ירד מהערב, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 37 מתים חדשים, 4378 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהערב ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.8715% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק חזק לרף של ה-4%.

בגרמניה
, 9602/261,900, (כרגע, 12 מתים חדשים היום) יחס של 3.666%, עלה בפינצטה מהערב, לכן נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.665% ולעומתינו פי 4.172 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהבוקר ומתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם ממשיך לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.01% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.665%.

מאת: דיברגנט 4/10/20 | 00:01

(1719/195,629)/(1045789/26078172)=4.564
0.879% 4.01%

יחס של פי 4.564 לעומת העולם, ירד מהערב, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 37 מתים חדשים, 4378 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהערב ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 0.8715% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק חזק לרף של ה-4%.

בגרמניה
, 9602/261,900, (כרגע, 12 מתים חדשים היום) יחס של 3.666%, עלה בפינצטה מהערב, לכן נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.665% ולעומתינו פי 4.172 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהבוקר ומתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
בוקר ועודכן בינתיים רק מס' המחלימים, שיא של 0.8535% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם ממשיך לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.007% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.665%.

מאת: דיברגנט 4/10/20 | 11:21

(1719/201,392)/(1047500/26144011)=4.694
0.8535% 4.007%

יחס של פי 4.694 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 5763 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים ושבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 0.8535% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק חזק לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9602/261,900, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.666%, אין נתונים חדשים מאתמול, לכן עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.665% ולעומתינו פי 4.295 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
בוקר ועודכן בינתיים רק מס' המחלימים, שיא של 0.8535% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם ממשיך לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 4.007% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.665%.

מאת: דיברגנט 4/10/20 | 11:21

(1719/201,392)/(1047500/26144011)=4.694
0.8535% 4.007%

יחס של פי 4.694 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 5763 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול כתוצאה מעדכון מס' המחלימים ושבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 0.8535% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי ונושק חזק לרף של ה-4%.

בגרמניה, 9602/261,900, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.666%, אין נתונים חדשים מאתמול, לכן עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.665% ולעומתינו פי 4.295 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
נושק לשיא של 0.8535% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4% ממשיך לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 3.987% ובגרמניה, עדיין נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.644%.

מאת: דיברגנט 5/10/20 | 1:41

(1757/204,355)/(1050678/26350750)=4.6376
0.86% 3.987%

יחס של פי 4.6376 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהבוקר, התקרב מעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 38 מתים חדשים, 8726 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לעלות מהבוקר ועדיין דיי נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 0.8535% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4% ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי של 3.987%.

בגרמניה
, 9616/263,700, (כרגע, 14 מתים חדשים היום) יחס של 3.6466%, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.644% ולעומתינו פי 4.241 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה מהערב ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהבוקר והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
נושק לשיא של 0.8535% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4% ממשיך לרדת והגיע לשיא של מינימום לוקלי של 3.987% ובגרמניה, עדיין נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.644%.

מאת: דיברגנט 5/10/20 | 1:41

(1757/204,355)/(1050678/26350750)=4.6376
0.86% 3.987%

יחס של פי 4.6376 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהבוקר, התקרב מעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 38 מתים חדשים, 8726 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לעלות מהבוקר ועדיין דיי נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 0.8535% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4% ממשיך לרדת, ממשיך לשבור שיא של מינימום לוקלי של 3.987%.

בגרמניה
, 9616/263,700, (כרגע, 14 מתים חדשים היום) יחס של 3.6466%, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.644% ולעומתינו פי 4.241 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה מהערב ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהבוקר והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
אחה"צ וכבר יש 9 מתים ועודכן מס' המתים, לכן נושק לשיא מהבוהריים של 0.838% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, הירידה הממושכת נקטעה ונושקת לשיא של המינימום הלוקלי של 3.971% ובגרמניה, גם נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.628%.

מאת: דיברגנט 7/10/20 | 16:21

(1806/215,198)/(1060557/26702614)=4.733
0.839% 3.972%

יחס של פי 4.733 לעומת העולם, ירד מהבוהריים, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 9 מתים חדשים, 3801 מחלימים חדשים מאתמול, עלה בפינצטה מהבוהריים, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לכן נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.838% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, עלה ברמת דיוק של מיליונית הנקודה וקטע את הירידה הממושכת וכמובן שעדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי של 3.971%.

בגרמניה
, 9641/265,600, (כרגע, 6 מתים חדשים היום) יחס של 3.63%, עלה מהבוהריים, נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.628% ולעומתינו פי 4.325 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה ואצלם עלה, היחס בינינו לבינם ירד מהבוהריים והתרחק במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אחה"צ וכבר יש 9 מתים ועודכן מס' המתים, לכן נושק לשיא מהבוהריים של 0.838% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, הירידה הממושכת נקטעה ונושקת לשיא של המינימום הלוקלי של 3.971% ובגרמניה, גם נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.628%.

מאת: דיברגנט 7/10/20 | 16:21

(1806/215,198)/(1060557/26702614)=4.733
0.839% 3.972%

יחס של פי 4.733 לעומת העולם, ירד מהבוהריים, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 9 מתים חדשים, 3801 מחלימים חדשים מאתמול, עלה בפינצטה מהבוהריים, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לכן נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.838% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, עלה ברמת דיוק של מיליונית הנקודה וקטע את הירידה הממושכת וכמובן שעדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי של 3.971%.

בגרמניה
, 9641/265,600, (כרגע, 6 מתים חדשים היום) יחס של 3.63%, עלה מהבוהריים, נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.628% ולעומתינו פי 4.325 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה ואצלם עלה, היחס בינינו לבינם ירד מהבוהריים והתרחק במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
ערב ועודכן מס' המתים ל-21, לכן עדיין נושק לשיא מהבוהריים של 0.838% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.965% ובגרמניה, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.604%.

מאת: דיברגנט 7/10/20 | 20:41

(1818/216,438)/(1061548/26772370)=4.733
0.84% 3.965%

יחס של פי 4.733 לעומת העולם, ירד מהבוהריים, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 21 מתים חדשים, 5041 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לעלות בפינצטה מהבוהריים, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לכן עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.838% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.965%.

בגרמניה
, 9648/267,700, (כרגע, 13 מתים חדשים היום) יחס של 3.604%, ירד מאחה"צ, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.604% ולעומתינו פי 4.291 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה ואצלם ירד, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהבוהריים והתרחק במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
ערב ועודכן מס' המתים ל-21, לכן עדיין נושק לשיא מהבוהריים של 0.838% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.965% ובגרמניה, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.604%.

מאת: דיברגנט 7/10/20 | 20:41

(1818/216,438)/(1061548/26772370)=4.733
0.84% 3.965%

יחס של פי 4.733 לעומת העולם, ירד מהבוהריים, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 21 מתים חדשים, 5041 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לעלות בפינצטה מהבוהריים, כתוצאה מעדכון מס' המתים, לכן עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.838% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.965%.

בגרמניה
, 9648/267,700, (כרגע, 13 מתים חדשים היום) יחס של 3.604%, ירד מאחה"צ, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.604% ולעומתינו פי 4.291 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה ואצלם ירד, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהבוהריים והתרחק במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
בוקר ועודכן בינתיים רק מס' המחלימים, לכן שבר שיא והגיע ל-0.829% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.955% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.604%.

מאת: דיברגנט 8/10/20 | 11:21

(1824/219,998)/(1065580/26940670)=4.77
0.829% 3.955%

יחס של פי 4.77 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 3385 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, בעיקר כתוצאה ממס' המחלימים הגרנדיזיוני, לכן שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.96%.

בגרמניה, 9652/267,700, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.6055%, אין נתונים חדשים מאתמול, לכן, עדיין נושק לשיא של מינימום הלוקלי החדש של 3.604% ולעומתינו פי 4.349 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
בוקר ועודכן בינתיים רק מס' המחלימים, לכן שבר שיא והגיע ל-0.829% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.955% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.604%.

מאת: דיברגנט 8/10/20 | 11:21

(1824/219,998)/(1065580/26940670)=4.77
0.829% 3.955%

יחס של פי 4.77 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 3385 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, בעיקר כתוצאה ממס' המחלימים הגרנדיזיוני, לכן שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.96%.

בגרמניה, 9652/267,700, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.6055%, אין נתונים חדשים מאתמול, לכן, עדיין נושק לשיא של מינימום הלוקלי החדש של 3.604% ולעומתינו פי 4.349 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
אחה"צ ועודכן מס' המתים, אך עדיין נושק לשיא והגיע ל-0.829% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.955% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.604%.

מאת: דיברגנט 8/10/20 | 16:21

(1846/220,046)/(1066543/26968388)=4.714
0.839% 3.955%

יחס של פי 4.714 לעומת העולם, ירד מבוקר, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 22 מתים חדשים, 3433 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהבוקר, בעיקר כתוצאה מעדכון מס' המתים, אך עדיין נושק לשיא של מינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, הפעם ברמת דיוק הנקודה של מאית אלפית הנקודה, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.955%.

בגרמניה
, 9652/267,700, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.6055%, אין נתונים חדשים מאתמול, לכן, עדיין נושק לשיא של מינימום הלוקלי החדש של 3.604% ולעומתינו פי 4.298 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהבוקר והתקרב מעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
אחה"צ ועודכן מס' המתים, אך עדיין נושק לשיא והגיע ל-0.829% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים והיחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.955% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.604%.

מאת: דיברגנט 8/10/20 | 16:21

(1846/220,046)/(1066543/26968388)=4.714
0.839% 3.955%

יחס של פי 4.714 לעומת העולם, ירד מבוקר, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 22 מתים חדשים, 3433 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהבוקר, בעיקר כתוצאה מעדכון מס' המתים, אך עדיין נושק לשיא של מינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, הפעם ברמת דיוק הנקודה של מאית אלפית הנקודה, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.955%.

בגרמניה
, 9652/267,700, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.6055%, אין נתונים חדשים מאתמול, לכן, עדיין נושק לשיא של מינימום הלוקלי החדש של 3.604% ולעומתינו פי 4.298 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהבוקר והתקרב מעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.946% ובגרמניה, שבר שיא של מינימום הוקלי חדש של 3.587%.

מאת: דיברגנט 9/10/20 | 13:31

(1879/225,189)/(1073181/27194921)=4.729
0.834% 3.946%

יחס של פי 4.729 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 15 מתים חדשים, 3618 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, אני מניח שאם הייתי בודק מוקדם יותר, היה שוב, שוב, שיא, אך גם עכשיו, עדיין קרוב לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.946%.

בגרמניה
, 9667/269,500, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.587%, ירד מאתמול, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.587% ולעומתינו פי 4.299 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד פחות, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול והתרחק מעט מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.946% ובגרמניה, שבר שיא של מינימום הוקלי חדש של 3.587%.

מאת: דיברגנט 9/10/20 | 13:31

(1879/225,189)/(1073181/27194921)=4.729
0.834% 3.946%

יחס של פי 4.729 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 15 מתים חדשים, 3618 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, אני מניח שאם הייתי בודק מוקדם יותר, היה שוב, שוב, שיא, אך גם עכשיו, עדיין קרוב לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.946%.

בגרמניה
, 9667/269,500, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.587%, ירד מאתמול, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 3.587% ולעומתינו פי 4.299 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד פחות, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול והתרחק מעט מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.94% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.587%.

מאת: דיברגנט 9/10/20 | 19:41

(1886/225,248)/(1074804/27279466)=4.7056
0.837% 3.94%

יחס של פי 4.7056 לעומת העולם, ירד מהצוהריים, התקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 22 מתים חדשים, 3677 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהצוהריים, אך עדיין, קרוב לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.94%.

בגרמניה
, 9676/269,500, (כרגע, 9 מתים חדשים היום) יחס של 3.59%, עלה מהצוהריים, אך נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.587% ולעומתינו פי 4.288 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה פחות, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהצוהריים והתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.94% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.587%.

מאת: דיברגנט 9/10/20 | 19:41

(1886/225,248)/(1074804/27279466)=4.7056
0.837% 3.94%

יחס של פי 4.7056 לעומת העולם, ירד מהצוהריים, התקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 22 מתים חדשים, 3677 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהצוהריים, אך עדיין, קרוב לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.94%.

בגרמניה
, 9676/269,500, (כרגע, 9 מתים חדשים היום) יחס של 3.59%, עלה מהצוהריים, אך נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.587% ולעומתינו פי 4.288 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה פחות, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהצוהריים והתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
אתמול היה שיא של 55 מתים חדשים, היום, בינתיים, יש "רק" 15 מתים חדשים והעדכון להיום, כמובן, עוד לא נגמר :( היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.919% ובגרמניה, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.543%.

מאת: דיברגנט 11/10/20 | 15:21

(1956/225,929)/(1084347/27667804)=4.527
0.866% 3.919%

יחס של פי 4.527 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בצוהריים, מתקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 15 מתים חדשים, 204 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לעלות משלשום בצוהריים, מתרחק מהשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.919%.

בגרמניה
, 9691/273,500, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.543%, אין בינתיים נתונים חדשים מאתמול, נושק לשיא של מינימום לוקלי החדש של 3.543% ולעומתינו פי 4.093 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת משלשום בצוהריים ונושק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אתמול היה שיא של 55 מתים חדשים, היום, בינתיים, יש "רק" 15 מתים חדשים והעדכון להיום, כמובן, עוד לא נגמר היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.919% ובגרמניה, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.543%.

מאת: דיברגנט 11/10/20 | 15:21

(1956/225,929)/(1084347/27667804)=4.527
0.866% 3.919%

יחס של פי 4.527 לעומת העולם, ממשיך לרדת משלשום בצוהריים, מתקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 15 מתים חדשים, 204 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לעלות משלשום בצוהריים, מתרחק מהשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.919%.

בגרמניה
, 9691/273,500, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.543%, אין בינתיים נתונים חדשים מאתמול, נושק לשיא של מינימום לוקלי החדש של 3.543% ולעומתינו פי 4.093 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת משלשום בצוהריים ונושק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
בוקר ועודכן מס' מחלימים גרנדיוזי אצלנו, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.902% ובגרמניה, נשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.532%.

מאת: דיברגנט 12/10/20 | 10:41

(1983/238,145)/(1087868/27877303)=4.686
0.8327% 3.902%

יחס של פי 4.686 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 3 מתים חדשים, 9487 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים כתוצאה ממס' המחלימים הגרנדיוזי והתקרב מאוד לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.902%.

בגרמניה
, 9702/274,700, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.532%, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי החדש של 3.532% ולעומתינו פי 4.2415 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בצורה יותר משמעותית ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלןת מאתמול בצוהריים ומתרחק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
בוקר ועודכן מס' מחלימים גרנדיוזי אצלנו, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.902% ובגרמניה, נשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.532%.

מאת: דיברגנט 12/10/20 | 10:41

(1983/238,145)/(1087868/27877303)=4.686
0.8327% 3.902%

יחס של פי 4.686 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 3 מתים חדשים, 9487 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מאתמול בצוהריים כתוצאה ממס' המחלימים הגרנדיוזי והתקרב מאוד לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.902%.

בגרמניה
, 9702/274,700, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.532%, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי החדש של 3.532% ולעומתינו פי 4.2415 לרעתם, קרי, אצלנו ירד בצורה יותר משמעותית ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלןת מאתמול בצוהריים ומתרחק למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, אין נתונים חדשים מהערב, לכן נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.9% ובגרמניה, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.507%.

(2021/238,681)/(1089042/27931941)=4.605
0.847% 3.9%

יחס של פי 4.605 לעומת העולם, ירד מהבוקר, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 41 מתים חדשים, 10023 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לעלות מהבוקר והתרחק מהשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, אין נתונים חדשים מהערב, לכן נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.9%.

בגרמניה
, 9721/276,900, (כרגע, 19 מתים חדשים היום) יחס של 3.511%, עלה מהערב, עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.507% ולעומתינו פי 4.146 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה יותר, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהבוקר ומתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
--------
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, חזר לרדת, אין נתונים חדשים מהערב, לכן נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.9% ובגרמניה, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.507%.

(2021/238,681)/(1089042/27931941)=4.605
0.847% 3.9%

יחס של פי 4.605 לעומת העולם, ירד מהבוקר, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 41 מתים חדשים, 10023 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לעלות מהבוקר והתרחק מהשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, אין נתונים חדשים מהערב, לכן נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.9%.

בגרמניה
, 9721/276,900, (כרגע, 19 מתים חדשים היום) יחס של 3.511%, עלה מהערב, עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.507% ולעומתינו פי 4.146 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה יותר, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהבוקר ומתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
--------
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.882% ובגרמניה, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483%.

מאת: דיברגנט 13/10/20 | 13:21

(2021/241,764)/(1092578/28146968)=4.6435
0.836% 3.882%

יחס של פי 4.6435 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 3083 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול והתקרב לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.882%.

בגרמניה
, 9723/279,100, (כרגע, 2 מתים חדשים היום) יחס של 3.483%, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483% ולעומתינו פי 4.167 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 
למעלה