על חיות , שרצים ושדים בתורה

Osh26

New member
על חיות , שרצים ושדים בתורה

שלום רב, תוכלו בבקשה להבהיר לי מה עמדת התורה לגבי חיות כגון יתושים, חרקים ועקרבים ? האם חיות אלו מאוזכרות באור שלילי או היו מעורבות בסיפורים מקראיים מסויימים ? בנוסף, אשמח אם תוכלו להבהיר לי מהי עמדת היהדות לגבי "שדים" המסתתרים בחושך.... האם היהדות "מאמינה" בשדים ? תודה מראש,
 

bmt29

New member
תשובות חלקיות

א. שרצים ורמשים ('חרקים' אינה מילה מקראית) נזכרים במקרא בד"כ כחיות טמאות שאסור לאכלן. במקרים הבודדים שהן נזכרות כחיות בפני עצמן (הכינם והערוב במצרים, למשל) הן נזכרות כמטרד - ממש כמו היום. לפעמים נזכרות חיות מזיקות (עקרב, נחש, עכשוב [=עכביש? תהלים קמ, ד']) כדימוי לרשעים. מכל מקום לא הייתי קורא לכך 'עמדת התורה' אלא, בפשטות, יחס סביר ליצורים הטורדניים הנ"ל. (בספרות מדרשית מאוחרת יותר אפשר אמנם למצוא גישות אחרות, למשל באגדה על העכביש שהציל את דוד משאול או הדבורה שסיעה לשלמה לפתור את חידת מלכת שבא. אלא שאין באפשרותי כרגע להמציא לך מקורותיהם של מדרשים אלה) ב. ראשית, 'היהדות' אינה מאמינה בדבר. יהודים, לעומת זאת, מאמינים בכל מיני דברים - תלוי את מי שואלים. במקרא כמעט ולא נזכרים שדים (למעט, כנראה, קֶטֶב [דברים לב, כ"ד; תהלים צא, ו'; כנראה גם הושע יג, ד'] ואולי גם דֶבֶר [תהלים והושע הנ"ל?]). בתלמוד ובמדרשים נזכרים מדי פעם שדים שונים (למשל ברכות ו, א' והלאה ותחילת פרק 'ערבי פסחים' ועוד) ומובעות דעות שונות לגביהם: החל באזהרה שלא יצא תלמיד חכם יחידי בלילה (בגלל סכנת השדים כנראה; ברכות מג ב') וכלה בקביעה האירונית 'כל דקפיד קפדי בהדיה, ודלא קפיד לא קפדי בהדיה' (=כל המקפיד [להזהר משדים] מקפידים עמו [השדים משתדלים להזיק לו], ושאינו מקפיד - אין מקפידים עמו). קיצורו של דבר, אין תשובה טובה לשאלתך זו, ומוטב שתקום ותקרא את חומר המקורות עצמו. כמדומני כי ספר האגדה עשוי להוות פתיחה מתאימה לעיון כזה. עלה והצלח, ס'.
 

mgb

New member
לגבי שדים

בס"ד עצם מציאות של שדים מוזכר לא פעם שד בהקשר מדרשי והלכתי ולכן היהדות כן מאמינה בשדים. אתן רק שלוש דוגמאות תהתלמוד: סדר מועד, מסכת מגילה דף ג, א גמרא: וירא והנה איש עומד לנגדו [וגו'] וישתחו <לאפיו> והיכי עביד הכי והאמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הוא שאני התם דאמר ליה כי אני שר צבא ה' ודלמא סדר נשים, מסכת גיטין דף סו, א גמרא: וליחוש שמא שד הוא א"ר יהודה כשראו לו דמות אדם אינהו נמי אידמויי אידמו דחזו ליה בבואה סדר נזיקין, מסכת סנהדרין דף מד, א גמרא: צבא ה' עתה באתי [ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו] היכי עביד הכי והאמר רבי יוחנן אסור לו לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הוא שאני התם דקאמר ליה (יהושוע ה) אני שר צבא ה' עתה באתי וגו' ודילמא משקרי גמירי דלא מפקי שם שמים לבטלה אמנם הרמב"ם שלל מציאותם אבל נראה שלא זאת דעתו הסופית (אם אפשר כך להגדיר) אלא בזמן ושמקום מסויים, כלומר בארץ ישראל או בתקופתינו. אני מצרף קטע משו"ת הרדב"ז בעניין השדים בשני קבצים בברכה
 
אם מעניין אותך במיוחד..

יש ספר של החוקר גרשום שלום (שהיה אחד מגדולי חוקרי היהדות וכתב הרבה מאד ספרים בנושא קבלה (הפאן המחקרי וההיסטורי שלה) ,שדים וכו', יש ספר שלו שלו בשם "שדים רוחות ונשמות" זה ספר עם מאמרים שהוא כתב .
 
למעלה