עריכת "הערה" בוורד - האם אפשר לשנות את הטקסט אליו מתייחסת הה

עריכת "הערה" בוורד - האם אפשר לשנות את הטקסט אליו מתייחסת הה

האם אפשר לשנות את הטקסט אליו מתייחסת ההערה? מצ"ב קובץ מצורף.
אני רוצה שההערה שכבר רשמתי תתייחס גם לחלק הירוק, לא רק לחלק שנבחר בתחילה.

במידה ולא ניתן לערוך את הטקסט "המיוחס" אולי יש טיפ מוצלח בעניין?

תודה!

 
למעלה