פיטורים וקורונה

קיבלתי מכתב פיטורים עם הסכמה לתת למעסיק יותר ימים ממה שמגיע לו בחוק - ביחד לתקופת העסקה שלי).
ביום שישי התבשרנו כל המחלקה שיש 3 חולים מאומתים.
האם ימי בידוד, ככל שיהיו, משולמים במקרה כזה?
אם לא- זה יותר פוגע בי מאשר מוועיל, שכן אני איעדר הכנסה בתקופה הזאת ובד בבד לא אוכל לתבוע אבטלה.
האם כדאי לבקש מהמעסיק לשחרר אותי מיידית על אף שסוכם אחרת?
האם ימים אלה בהנחה ולא ישולמו לי יפגעו לי בגובה האבטלה?

לאחר 10 חודשי העסקה אני זכאי לפיצויים?

בהנחה והייתי ממשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, האם במקרה של בידוד, המעסיק עדיין מחוייב לשלם עבור חלף הודעה מוקדמת שכן נבצר ממני לעבוד בפועל בתקופה זו?
 
נערך לאחרונה ב:
1. ככלל, ימי מחלה (כמו גם תקופת בידוד) עוצרת את תקופת ההודעה המוקדמת עצמה, אבל ספק אם עוצרת את תקופת ההודעה המוקדמת הממושכת יותר כפי שקבעתם בינכם, ככל שקבעתם, תלוי בין היתר במוסכם בינכם לגופו של עניין ובניסוח הדברים.
2. לא ברור מדברייך האם אתה הסכמת להארכה של ימי ההודעה המוקדמת, שכן ניסחת זאת באופן מעורפל ("....קיבלתי מכתב פיטורים עם הסכמה לתת למעסיק יותר ימים ממה שמגיע לו בחוק"). כאמור, יש לבחון בקפידה את האמור במכתב הפיטורים, את הסכמתך ואת תכלית בקשת המעסיק ותכלית הסכמתך.
3. ימי בידוד - יש לבחון את כלל הנסיבות, בכל מקרה המעסיק צריך לשלם לא יותר מארבעה. מצ"ב מידע מפורט בנושא:
4. אינך זכאי לפיצויי פיטורים אם פוטרת לאחר 10 חודשים בלבד, אלא לפידיון הסכומים הצבורים בקופת פיצוייך בקופת הפנסיה שלך. זאת, ככל שנסיבות פיטורייך בעת זו לא נבעו מהרצון להימנע מתשלום פיצויי פיטוריך (סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים).
5. כאמור, יש להבחין בין ימי ההודעה המוקדמת הקבועים בחוק לבין הימים בהם הסכמת להישאר מעבר לכך, וכן לבדוק את לשון ההסכמה ואת נסיבותיה.
 
הי עמית,
הוא רשם במכתב פיטורין "לבקשתך סוף העסקה כולל הודעה מוקדמת בתאריך X" כשזה התבקש על ידי המנהלת הישירה, ואני הסכמתי על כך בפני המנכל.
לגבי ימי בידוד - מנכים 4 ימים, או שמשלמים על 4 ימים?
האם יש בעיה כלשהי בכך שנתתי הודעה מוקדמת ארוכה ממה שהחוק דורש ממני? האם ישפיע על האבטלה או על כל דבר אחר?
שאלה נוספת לגבי שעות נוספות גלובלי- חושב לי X בסיס* 115.5% שעות נוספות גלובלי.
כיצד להביא לתשומת ליבו של המעסיק כי חלה טעות (שהובאה לתשומת ליבי בשבוע האחרון) ושלמעשה חסר לי 9.5% מהבסיס על מנת שהנוספות גלובלי יגיעו ל125%?
מדובר על סדר גודל של 9000 ש"ח כולל הפרשות.
 
1. בידוד - הינך זכאי ל4 ימי מחלה מהמעסיק בגין תקופה זו (אם כי יום המחלה הראשון אינו בתשלום, ימי המחלה השני והשלישי - ב50%, יום הבידוד הרביעי - בתשלום מלא כדמי מחלה).
2. יש לבחון את כל הנסיבות, ואולם ככלל אם נתת הודעה מוקדמת ממושכת יותר ביוזמתך ולבקשתך, באופן מפורש ובכתב - הדבר עשוי לחייב אותך, הגם שמלכתחילה לא היית אמור לעשות זאת. עם זאת, ככלל, נדירות תביעות מעסיק מסיבה זו. ככלל, תקופת בידוד או מחלה עוצרת תקופת הודעה מוקדמת סטטוטרית (הקבועה בחוק), אולם ספק אם עוצרת תקופת הודעה מוקדמת (חוזית וולנטרית). שוב - יש לבחון את כלל הנסיבות ולא ניתן לענות על שאלתך שעדיין מנוסחת באופן כללי.
3. אסור למעסיק לשלם שכר גלובלי (סעיף 5 לחוק הגנת השכר), אלא בנסיבות מסויימות (בהן למשל אתה נושא במשרת אמון ו/או במשרה שאינה ניתנת לפיקוח). על כן יש לבחון את כלל הנסיבות, לרבות נסיבות השעות הנוספות שעשית; האם גמול השעות הנוספות שקיבלת הינו אמיתי או פיקטיבי (שכן הדבר יקרין על עצם זכותך להכללת סכום זה בשכר הקובע לזכויותייך) ואת כלל הנסיבות על מנת לקבוע האם רכיב זה (רכיב התוספת הגלובלי) הינו רכיב אמת או פיקטיבי ובר-פיצוי. שאלתך כללית אף בעניין זה ועל כן קשה לענות עליה באופן פרטני ומדוייק.
 
תודה רבה עמית.

האם אני זכאי לפיצויי פיטורין לאחר 10 חודשי עבודה?
בהנהלת חשבונות של המעסיק הפרישו לי 6% (נטען כי הפרשות של 8.33% לא קשורות לפנסיה אלא לביטוח מנהלים)
מהן הזכויות שלי?
האם אני צריך לקבל פרוטוקול שימוע?
 
נערך לאחרונה ב:
1. אכן, ככל שנערך לך שימוע - הינך זכאי לקבל את הפרוטקול שלו.
2. פיטורים אחרי 10 חודשים מקנים את פיצויי הפיטורים החלקיים הצבורים בקופת הגמל (בשיעור 72% מפיצויי פיטוריך המקסימליים), בלא צורך המעסיק לבצע השלמות. רק ככל שפיטוריך בעת הזו נועדו להימנע מתשלום עתידי של פיצויי הפיטורים (סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים) - יהא על המעסיק לבצע השלמות. לעניין זה יהיה צורך לברר בדיוק את סיבת ונסיבות פיטורייך.
 
אוקיי, תודה על ההבהרות.
במידה ומסרבים לתת לי פרוטוקול שימוע ("לאף אחד לא נתנו/ בשביל מה אתה צריך את זה/ רשמו בשימוע? תיגש למי שעשה לך את השימוע"?) מה עליי לעשות?
 
למעלה