פני השיר כפני הדור...

פני השיר כפני הדור...

שלום לכולנו! http://www.ynet.co.il/articles/0,73...25585,00.html#n הקישורית הנ"ל עוסקת בעולם המקורות של השירה (הדתית) המתחדשת, הסוגריים שהוספתח הם בכוונת מכוון. מחבר הטור יוצא קצפו על עליבות שפתו של המשורר הדתי החדש. כמדומני, השירה של ימינו העלת אוצר מקורות דל, לא ששפת העברית צרה ודלה, אלא שאנו הבאנו אותנו לידי מחשכי מלל חסרי מעוף לשוני. כנראה שפני השירה הם כפני הדור, כאשר השירה קטומה-קטועה גם שפתו של הדור רדודה-נמוכה. חברים, למגינת לבנו כך זה כאשר רובם כוולם של הפונים להוראה ולחינוך עושים זאת בלתי ברירה אקדמית אחרת ו/או בשל מניעים מגדריים, תרבותיים ואחרים. לא הגיע הזמן לשנות? אסף פילה,
 
למעלה