פרשת קסטנר : סיכום מתומצת ומדוקדק של הטרגדיה.

מוסכמות
א ד"ר רודולף רוז'ה ישראל קסטנר שימש כיו"ר וועדת ההצלה של יהודי הונגריה.
ב תפקידו כיו"ר וועדת ההצלה הפך את קסטנר לראש יהודי הונגריה והוא התווה את קו הפעולה של כלל היהודים.
ג תפקידו הרם פטר את קסטנר מנשיאת טלאי צהוב, לרשות קסטנר הועמדה מכונית, נהג ומזכירה וחופש התנועה שלו לא הוגבל .
ד קסטנר ניהל מו"מ עם ראש המחלקה היהודית באס .אס אדולף אייכמן ימ"ש ומסגרת המו"מ הוסכם על שחרור של 1682 יהודים מהונגריה.
ה נוסעי הרכבת היו כלל ראשי הקהילות בהונגריה, יהודים אמידים שמימנו את הרכבת, וקרובי משפחה של קסטנר.
ו בניגוד מוחלט לנוסעי הרכבת יהודי הונגריה חוו תהליך השמדה רצחני אשר לא נודע כמותו בהיסטוריה האנושית.
ז תהליך ההשמדה נוהל אף על פי שכבר היו ידיעות על השמדת יהודי אירופה ע"י הנאצים.נקודות
ח תהליך ההשמדה בוצע אופן מהיר , עם כמעט 0 התנגדויות , היהודים אפילו לא ניסו להמלט מהתהליך
ט בתוקף תפקידו פרסם קסטנר מספר פעמים הודעות ב"עיתון היהודים" (שפורסם באישור הנאצים) הודעות המכחישות את תהליך ההשמדה.
י בנוסף להכחשות פירסם קסטנר מספר פעמים ידיעה הטוענת שהיהודים מגורשים למחנה עבודה דמיוני בשם "שדה לחם" והם חיים שם.
כ במספר מקרים בהם היה חשש לבריחת יהודים הגיע קסטנר לגיטו ונאם באוזני היהודים במטרה למנוע את הבריחה.
ל בחלק מאותם ביקורים נאם קסטנר יום אחד בלבד לפני הגירוש לאושוויץ.
מ קסטנר ידע בוודאות מוחלטת שהיהודים נשלכים למחנות השמדה , הן משום שנחשף לדו"ח וורבה והן משום שנחשף להוכחות על השמדת יהודים (פרשת הגלויות למשל..)
נ קסטנר המשיך בדרך זו למרות מחאות וביקורות שהופנו כנגדו ע"י מצילי יהודים כגון הרבה וויסמנדל, גיזי פליישמן וגדול מצילי היהודים משה קראוס.
ס קסטנר היה איש מפא"י
ע לאחר המלחמה קסטנר העיד בשבועה לפעל לשחרור פושעי מלחמה נאצים
נקודות במחלוקת
א מידת האינפורמציה שעמדה לרשות יהודי הונגריה בדבר השמדת יהודים
ב מהו מספר היהודים אשר היה ניצל לולי היה קסטנר מפרסם הודעות כזב בדבר "הצלת יהודי הונגריה ".
ג האם קסטנר גנב את כספי היהודים שגורשו
ד מה חלקו של קסטנר בהסגרת הצנחנים לגרמנים?
 

AVIKO13

Well-known member
מוסכמות
א ד"ר רודולף רוז'ה ישראל קסטנר שימש כיו"ר וועדת ההצלה של יהודי הונגריה.
ב תפקידו כיו"ר וועדת ההצלה הפך את קסטנר לראש יהודי הונגריה והוא התווה את קו הפעולה של כלל היהודים.
ג תפקידו הרם פטר את קסטנר מנשיאת טלאי צהוב, לרשות קסטנר הועמדה מכונית, נהג ומזכירה וחופש התנועה שלו לא הוגבל .
ד קסטנר ניהל מו"מ עם ראש המחלקה היהודית באס .אס אדולף אייכמן ימ"ש ומסגרת המו"מ הוסכם על שחרור של 1682 יהודים מהונגריה.
ה נוסעי הרכבת היו כלל ראשי הקהילות בהונגריה, יהודים אמידים שמימנו את הרכבת, וקרובי משפחה של קסטנר.
ו בניגוד מוחלט לנוסעי הרכבת יהודי הונגריה חוו תהליך השמדה רצחני אשר לא נודע כמותו בהיסטוריה האנושית.
ז תהליך ההשמדה נוהל אף על פי שכבר היו ידיעות על השמדת יהודי אירופה ע"י הנאצים.נקודות
ח תהליך ההשמדה בוצע אופן מהיר , עם כמעט 0 התנגדויות , היהודים אפילו לא ניסו להמלט מהתהליך
ט בתוקף תפקידו פרסם קסטנר מספר פעמים הודעות ב"עיתון היהודים" (שפורסם באישור הנאצים) הודעות המכחישות את תהליך ההשמדה.
י בנוסף להכחשות פירסם קסטנר מספר פעמים ידיעה הטוענת שהיהודים מגורשים למחנה עבודה דמיוני בשם "שדה לחם" והם חיים שם.
כ במספר מקרים בהם היה חשש לבריחת יהודים הגיע קסטנר לגיטו ונאם באוזני היהודים במטרה למנוע את הבריחה.
ל בחלק מאותם ביקורים נאם קסטנר יום אחד בלבד לפני הגירוש לאושוויץ.
מ קסטנר ידע בוודאות מוחלטת שהיהודים נשלכים למחנות השמדה , הן משום שנחשף לדו"ח וורבה והן משום שנחשף להוכחות על השמדת יהודים (פרשת הגלויות למשל..)
נ קסטנר המשיך בדרך זו למרות מחאות וביקורות שהופנו כנגדו ע"י מצילי יהודים כגון הרבה וויסמנדל, גיזי פליישמן וגדול מצילי היהודים משה קראוס.
ס קסטנר היה איש מפא"י
ע לאחר המלחמה קסטנר העיד בשבועה לפעל לשחרור פושעי מלחמה נאצים
נקודות במחלוקת
א מידת האינפורמציה שעמדה לרשות יהודי הונגריה בדבר השמדת יהודים
ב מהו מספר היהודים אשר היה ניצל לולי היה קסטנר מפרסם הודעות כזב בדבר "הצלת יהודי הונגריה ".
ג האם קסטנר גנב את כספי היהודים שגורשו
ד מה חלקו של קסטנר בהסגרת הצנחנים לגרמנים?
גם אם היא הנכדה של יוזף מנגלה בכבודו ובעצמו
יש לשפוט אותה בזכות עצמה
מה הייחוס משנה בכלל ?
וכי אפשר לייחס למשל לבני בגין מאית ממה שהיה אבא שלו מנחם בגין ז"ל ?
 
סיכומו של עניין: מבלי לחוות דיעה בנקודות השנויות במחלוקת.
אין חולק על העובדה שאייכמן ימ"ש מסר לקסטנר את "רכבת המיוחסים" בתמורה לכך שקסטנר פרסם את השקר שבו היהודים משולחים למחנה עבודה.
אין חולק על העובדה שקסטנר ידע בוודאות של 100 אחוזים שמטרתן האמיתית של הרכבות היא מחנה ההשמדה אושוויץ.
הבטחון הזה נבע מכך שקסטנר נחשף לדו"ח וורבר שבו תואר בדקדקנות מחנה ההשמדה ע"י 2 אסירים שנמלטו ממנו.
(הערה: היו לקסטנר עוד מספר רב של הזדמניות במהלכן נחשף למטרה האמיתית של אושוויץ ומיותר להביא גם אותן).
אין חולק על העובדה שמבצע ההשמדה המזעזע התקדם בקצב רצחני אך ורק בגלל שיתוף הפעולה המדהים והמזעזע של היהודים.
כל טקטיקה אחרת אשר היתה ננקטת (בריחה, התמרדות אקטיבית, התמרדות פסיבית וכו..) היתה מאיטה את קצב ההשמדה שממילא היתה תחומה בזמן בגלל התקדמות בעלות הברית
אין חולק על העובדה שמספר יהודים מסויים אשר יכול היה לברוח או לפחות לא להתייצב לגירוש בחר להתייצב בגלל המלצת קסטנר.
השאלה היחידה היא מהו מספר היהודים שהתיצבו בגלל המלצת קסטנר.
האם מדובר באלפים ספורים, או שמדובר במאות אלפים.
מבלי לחוות דיעה בעניין זה יש לציין שרק בגיטאות נוידווארד וקלוז' (2 הגיטאות בנן הופיע קסטנר בעצמו יום לפני הגירוש ואשר היו סמוכים לגבול הרומני שהיה וף מבטחי0) כונסו למעלה מ 40000 איש!!!
 

marabo

Well-known member
מה שמזעזע לא פחות זה איך בגץ בזמנו הפך את החלטת המחוזי וזיכה אותו.
 
בית המשפט כבר אז עירב שיקולים פוליטים.
אגב זה לא היה בג"ץ אלא בית משפט עליון.
חשוב להדגיש שבית המשפט לא טיהר את קסטנר להיפך: השופטים קיבלו את הטענה שקסטנר גרם למאות אלפי יהודי הונגריה לעלות בצייתנות על הרכבות.
גם הטענה שאפשר שע"י מעשה זה נרצחו רבבות ומאות אלפי יהודים לא נדחתה
אלא שהשופטים פסקו שאין בכך כדי להפוך את קסטנר למשת"פ.
מהטעמים הבאים:
א קסטנר נסחט ע"י אייכמן
ב טעם אחר אשר ציין השופט חשין הוא שאין לראות בפרסומים של קסטנר שיתוף פעולה .
 

palmony1951

Active member
בית המשפט כבר אז עירב שיקולים פוליטים.
אגב זה לא היה בג"ץ אלא בית משפט עליון.
חשוב להדגיש שבית המשפט לא טיהר את קסטנר להיפך: השופטים קיבלו את הטענה שקסטנר גרם למאות אלפי יהודי הונגריה לעלות בצייתנות על הרכבות.
גם הטענה שאפשר שע"י מעשה זה נרצחו רבבות ומאות אלפי יהודים לא נדחתה
אלא שהשופטים פסקו שאין בכך כדי להפוך את קסטנר למשת"פ.
מהטעמים הבאים:
א קסטנר נסחט ע"י אייכמן
ב טעם אחר אשר ציין השופט חשין הוא שאין לראות בפרסומים של קסטנר שיתוף פעולה .
אבל למה נזכרתם להעלות את הנושא דווקא עכשיו?!
 

marabo

Well-known member
מה קשור נכדה?!.(היא עשתה פשע?)
טבעי שאיש משפחה יגן על משפחתו.
בית המשפט לא הרשיע אותו.
היא מגינה על אדם שלפי הניטען, הוא עזר לנאצים בהשמדת יהדות הונגריה.
זה קל ערך בעיניך?
 

palmony1951

Active member
היא מגינה על אדם שלפי הניטען, הוא עזר לנאצים בהשמדת יהדות הונגריה.
זה קל ערך בעיניך?
כל זמן שלא היה פסק דין להרשעתו-זה כמו אצל ביבי-טענות אינן מספיקות , צריך פסק דין ברור
 

jackie111

Well-known member
חלק מהטיעונים שהועלו נכונים כמו שמו של ישראל קסטנר אבל אביא רק הערות לסעיף ו
שלך מויקיפדיה:

"לאחר כישלון שליחותו של ברנד המשיכו אנשי ועד ההצלה לעמוד בקשר עם אייכמן ואנשיו, כשהנושא ונותן העיקרי מביניהם הוא ישראל קסטנר. כתוצאה מכך התירו הנאצים את יציאתה מהונגריה של רכבת ובה 1,684 יהודים שנבחרו על ידי קסטנר ועל ידי אוטו קומוי, יושב ראש ועד ההצלה. הרכבת הייתה מעין "תיבת נוח" של יהדות הונגריה, והיו בה אישים מכל מגזרי היהדות ההונגרית, כולל חרדים כמו הרב יואל טייטלבוים מייסד חסידות סאטמר ואיש אגודת ישראל הרב אברהם דויטש. ברכבת היו בני משפחתו של קסטנר, חבריו[דרוש מקור], בעלי הון (ששילמו כאלפיים דולר עבור כל אדם)[דרוש מקור] וחברי תנועות נוער שונות[19]. בין ניצולי הרכבת היו גם: הרב יהושע מנחם אהרנברג, הרב יונתן שטייף, הצייר פסח עיר-שי, מבקר האמנות אויגן קולב, המנהיגים הציוניים ד"ר ניסן כהן וד"ר בן-ציון קאודרס והפסיכיאטר לאופולד סונדי. בין הצעירים יותר היו הפרופסורים לעתיד: יהודה בלום, שושנה בלום-קולקה, שאול לדני ו-לדיסלאב לב, הסופרת יהודית רותם, איש העסקים והפילנתרופ פיטר מונק. קסטנר סבר כי רכבת זו תהווה תקדים ולאחריה תצאנה רכבות נוספות, אך תקוותו לא התגשמה. במקום להגיע לארץ נייטרלית הגיעה הרכבת למחנה ברגן-בלזן."
 
התייחסתי לעניין הרכב נוסעי רכבת ההצלה.
בגדול אפשר לחלק את הנוסעים ל קבוצות.
א מנהיגי יהדות הונגריה מכלל הזרמים: נאולגים סטטוס קוו אורתודוכסים וציונים.
ב עשירים שממנו את הרכבת.
ג מקורבי קסטנר.
2 מה שחשוב זה התמורה לרכבת.
מה דחף את אדולף אייכמן ראש המחלקה היהודית באס אס, להוציא את הרכבת?
הרי כסף הוא לא קיבל, וגם שום תגמול אחר.
אין זאת אלא שאייכמן רצה לקנות את שיתוף הפעולה של קסטנר בתמורה לרכבת.
דבר זה כלל איננו שנוי במחלוקת, שהרי קסטנר לא יכול היה להציע מאומה לאייכמן בתמורה לרכבת.
הטענה היחידה שאפשר להעלות היא שקסטנר לא הבין שהוא כלי משחק בידי אייכמן.

אבל אני חייב לציין שאישית אני לא מקבל את הטיעון הזה.
קסטנר לא היה שוטה מוחלט, הוא הבין מצויין שרכבת המיוחסים תדרוש תמורה .
הוא הבין הייטב שעד ליציאת הרכבת אייכמן יסחוט את שיתוף
הפעולה שלו.
וגם אם נניח שקסטנר היה כסיל ולא הבין את מראש הרי שבמהלך הזמן הוא הבין זאת.
אייכמן היה כה בטוח בשיתוף הפעולהשל קסטנר עד שהוא כלל לא הצמיד לקסטנר משמר.
וכן יצא קסטנר בגפו למסע בדרום הונגריה.
הוא נפגש עם היהודים בגיטאות נויידווארד וקלוז.היו
מילה אחת מפיו ואלפים ואף רבבות מהיהודים היו נמלטים.
אבל קסטנר כבר היה בידי אייכמן.
הוא חשש לגורל יקיריו שהיו על הרכבת.
הוא נסע לנוידווארד רבל לא רק שלא הזהיר את אחיו אלא שהבטיח להם שיעד הרכבת הוא מחנה עבודה שלו.
גיטו נוידווארד היה הגיטו השני בגודלו בהונגריה רבתי.
יום לאחר ביקורו של קסטנר החל פינוי הגיטו.
תוך 48 שעות הועמסו כל יהודי העיר על הרכבות ונשלחו לאושוויץ.
היה זה חלק מהתשלום של קסטנר בתמורה לרכבת
 

אביב 2019

Active member
זאת האשמה של קסטנר בשפה פשוטה-
1."אילו הייתי יודע שהולכים לרצוח את כל תושבי תל-אביב,לא הייתי יושב בשקט.
הייתי מזעיק את כל העולם כולו."
2.למה זה חשוב.?
כי המחשבה על רצח העם היהודי,בהונגריה,כל כך בילתי ניתפסת,שטבע האדם להאמין
לשקרן קסטנר ולא לאחרים.זה הנזק הגדול.
3.הייתה תוכנית בארץ-ישראל,לשלוח מאות צנחנים להונגריה,לעזור להצלה.
שלחו לניסיון,קומץ צנחנים,והם באופן טיבעי באו לראש וועד ההצלה,קסטנר.
הוא בגד והסגיר אותם למוות בעינויים של הנאצים.ובכך היוזמה ניכשלה.
4.מי שתומך הוא שותף.הואיל ומרב מיכאלי תומכת באופן פעיל בכל הפשעים
של סבא שלה.היא שותפה לאשמה.
בדיוק כמו מי שתומך ברוצח ברוך גולדשטיין,הוא שותף.
לסיכום-קסטנר הוא הפוגד הכי גדול בהיסטוריה.פגד במיליון יהודים.(הטעות בכוונה)
 
למעלה