צדוק והג'חנון!

תעשה לי גם!

צדוק,תעשה לי גם ד'חנון סוף הדרך,בבקשה!!!!!!!!! אני אביא לך את הכתובת.. תודה [=
 
צדוק צדוק תרדוף...

משועמם.
 
למעלה