ציפי לבני הפסידה באופן סופי

ציפי לבני הפסידה באופן סופי

מרצ הודיעה שהיא לא תתמוך בלבני אצל הנשיא חיים אורון גומוס נתן התחייבות שהם לא יתמכו בלבני
 
למעלה