קנס של שקל על חנייה בשבת: "לא פיקוח נפש"

ronko

New member
קנס של שקל על חנייה בשבת: "לא פיקוח נפש"

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5665195,00.html

"גזר הדין שנתן בית משפט השלום בהרצליה בשבוע שעבר לנהגת שחנתה את רכבה במרינה ביום שבת ביוני השנה, הוא קנס על סך שקל בלבד. "אין קמצוץ של הצדקה מבחינת פיקוח נפש להפעיל פקחים בשבת שירשמו דוחות חניה", קבע השופט שלמה איזיקסון"

מעניין.

דעתכם רבותיי....


רוני
 

shlang

New member
מי שהתחיל בתהליך של הפס"ד הזה , זה אני

ב 3 ישיבות של בית משפט שכל ישיבה ארכה כשעה וחצי, קיבלתי את הפס"ד הזה וגם זה אחרי שהסבתי את תשומת לבו של השופט לסתירה שלו בהכרעת הדין.
חשבתי לתבוע את העיריה על ההוצאות שהיו לי, אך אשתי לא רצתה להתעסק בזה יותר.
אם ניתן לראות - תיקים מס' 6/196/17 ו 6/195/17
אם תרצה עוד פרטים, אשלח לך מס' טלפון
 

Ccyclist

Active member
אי צדק שייצור הפרעה חמורה לבעלי כלי השייט.

הסיבה שיש מקומות חנייה ייעודיים ליד כלי השייט היא שבעליהם צריכים להעביר ציוד וצידה מהם. שימוש בכלי שייט זה דבר שמצריך התפרנסות בימי השבוע על מנת לשייט בסופי השבוע אז הרעיון שבעלי כלי השייט שומרים שבת הוא מופרך. משמעות פסק הדין הוא שכל מי שירצה יחסום את מקומות החנייה הייעודיים ובעלי כלי השייט יצטרכו לסחוב את ציודם וצידתם מרחק רב למרות שמוגדרים להם מקומות חנייה ליד כלי השייט.
&nbsp
זה פסק דין אומלל שהורס את הסדר הטוב במרינה.
 

shlang

New member
אתה כותב ולא מבין מדוע ניתן הדוח ועל מה

ניתן הפס"ד
ממש לא מדובר על מה שאתה כתבת, מדובר על נהג שחנה במקום חוקי ועל פי התמרור (כחול לבן) המתיר חניה, העיריה גם היא אמורה לפעול על פי החוק
 

Ccyclist

Active member
הנה ציטוט מהכתבה, מדובר במקומות ייעודיים.

" בבית המשפט הודתה האישה במיוחס לה והורשעה. לאחר הרשעתה, טענה התביעה כי הנהגת חנתה במרינה, באזור סמוך לכלי השיט המצויים בחוף - והחניה נועדה לאפשר את השימוש והפעילות המלווה לכך רק למי שיש היתר ספציפי לאותו המקום. עוד נטען כי הפקחים במקום פועלים בשבת בסמכות כפי שפועלים שוטרים, מצילים ואחרים ואילולא הם - היה הסדר הציבורי מופר. התביעה הוסיפה כי הפקחים עובדים בשבת על פי אישור של השרה הממונה בשעתו, בשנת 1961. "
&nbsp
&nbsp
&nbsp

&nbsp
&nbsp
 

shlang

New member
הפקחים עובדים בשבת בהתאם לחוק "שעות עבודה ומנוחה"

סעיף 9 ו 12 ותפקידדם לשמור על הסדר הציבורי וירשמו דוחות לאלה המסכנים את שלום הציבור, חניה במרינה, אינה מסכנת את שלום הציבור ופקח יהודי אינו רשאי לרשום דוח בהתאם לחוק שציינתי (פקח ערבי או נוצרי כן יכולים)
התובע הביא גם למשפט שלי את הסעיף של שרת עבודה (בזמנו, גולדה מאיר ) וציינתי שבזמנו לא היה קיים תמרור כחול לבן ומאז התקנה (אגב, משנת 1951) עברה לא מעט שינויים
סעיף 12:(2)(א)
[2]. (א) שר העבודה רשאי להתיר העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית, או בחלק מהן, אם הוא משוכנע שהפסקת העבודה למנוחה השבועית לכולה או לחלק ממנה, עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בבטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעת שר העבודה, חיוניים לציבור או לחלק ממנו.
(תיקון מס' 16) תשע"ח-2017
(א1) במתן היתר לפי סעיף קטן (א) יתחשב שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בשיקולים אלה:
(1) רווחת העובד;
(2) מסורת ישראל;
(3) קיום חלופה שאינה מחייבת העסקה בשעות המנוחה השבועית;
(4) ההשפעה שיש במתן ההיתר על אופי המרחב הציבורי שבו תתבצע העבודה שלגביה מתבקש ההיתר;
(5) כל שיקול אחר שיש בו כדי להגשים את תכליות חוק זה.
 

Ccyclist

Active member
המרינה מתקן שפתוח 7 ימים ולכן האישור.

תפקודה של המרינה כמעגן לכלי שייט לא השתנה. ההחרגה ניתנה מלכתחילה כדי שיהיה אפשר לאכוף את הסדר הטוב במרינה 7 ימים בשבוע ללא הזדקקות לטיעון של פיקוח נפש.
&nbsp
הודית באשמה ובית המשפט פסק שיש לקנוס אותך.
&nbsp
הבעיה היא שבית המשפט בחר בעונש מגוכח שלא ירתיע אחרים בעתיד, והיום המקום וודאי חסום מרוב עברייני תנועה שמסתמכים על פסק הדין בעניינך. השופט טעה ואני מקווה שהעירייה תערער כי מצב שבו אי אפשר לאכוף הסדרי תנועה במתחם הפתוח 7 ימים בשבוע ומשמש פעילות ייחודית כמו מעגן אינו נסבל.
&nbsp
במקומות אחרים בעולם יש מחסום כדי שנהגים "לא נחמדים" (הביטוי האלמותי של גולדה) לא יוכלו להכניס את רכבם לכביש הגישה הפנימי של המרינה או לאזור המיועד לכלי שייט. מבקרים במרינות כאלו חונים במגרשי חנייה המיועדים למבקרים, פוקדי המסעדות וכו'. אינני מדבר כבעל כלי שייט עגון במרינה אלא כמבקר במרינות.
 

shlang

New member
כנראה שלא הבנת אותי, אתחיל בזה, אילו הדוח שניתן

ביום שבת היה ניתן ע"י פקח נוצרי או יהודי, הדוח היה תקין והנתבע היה משלם את מלוא הקנס (למשל, ביום שישי, פקח ערבי לא יתן דוחות שכאלה)
היות והדוח ניתן ע"י פקח יהודי, על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, פקח יהודי יעבוד בשבת רק לצורך אכיפת החוק לשמירה על בטחון הציבור ורכושו, היות והדוח ניתן ביום שבת ע"י פקח יהודי והעבירה אינה פוגעת בשלום הציבור (כי לבעלי הסירות מותר לחנות) הדוח ניתן בניגוד לחוק שעות העבודה והמנוחה ודינו להתבטל, לכן גם תשלום 1 שח קנס אינו תקין.
תרשום בגוגל "חוק שעות העבודה והמנוחה" ראה סעיפים 9 ו 12
 

Ccyclist

Active member
ישנה החרגה שהשופט ביטל על דעת עצמו.

מה שהשופט עשה חמור משום שזה מאיים על הסדר במקומות רבים במדינה שניתנה להם החרגה דומה.
&nbsp
ראיתי מקרים אחרים שבהם שופט בוחר לפסוק לפנים משורת הדין לטובת צד אחד, אך הרכב שופטים פוסק לפי החוק בעירעור.
&nbsp
לא המרינה ולא באיה (ואת על רכבך ביניהם) שומרים שבת ולכן ניתנה ההחרגה לחוק שעות עבודה ומנוחה. עובדה זו לא השתנתה במשך 60 שנה ולכן פסיקת השופט תמוהה כי היא מבטלת חד צדדית החלטת שר למצב ותיק שממשיך להתקיים.
&nbsp
ההחרגה פירושה שאין צורך להידרש לשאלות של פיקוח נפש או השתייכותו הדתית של הפקח. הרצליה היא עיר עברית ללא אוכלוסיית מיעוטים גדולה ולכן בלתי סביר לבוא בדרישה שהעירייה תעסיק אוכלוסיות שאינן מתגוררות בתחומה לשם פיקוח באתר הפועל בשבתות שבידו החרגה מתאימה.
&nbsp
&nbsp
 

shlang

New member
אני לא בדעה שלך, לפי אמירתך, אם תקבל דוח על

חניה בכחול לבן מבלי שתשלם ,הדוח יהיה תקין (כמובן, ע"י פקח יהודי) כאשר בחוק שעות עבודה ומנוחה מצויין בפירוש שהדוח יהיה פסול, אותו דבר במקרה שאתה מציין,
אסור להעסיק פקח ביום שבת אלא רק לצורך אכיפה של מעשים הפוגעים בבטחון הציבור וברכושו.
אם התמרור במרינה אומר שהחניה מותרת לבעלי רכבים שמספרי הרישוי מופיע בתמרור, זה יהיה תקף אומנם לכל השבוע אבל דוחות לא ינתנו ביום שבת (ע"י פקח יהודי)
בקשר לתקנות שיצאו לפני 60 שנה (ועליהם חתומה גולדה מאיר) - מאז הם עברו שינויים ועדכונים לא מעטים, אל תישכח שרוב התמרורים לא היו קיימים אז.
 

Ccyclist

Active member
ההחרגה היא הבסיס לפעילות המרינה

ללא ההחרגה אי אפשר להעסיק אף יהודי במרינה בשבת ולכן עם הקמת המרינה ניתנה ההחרגה לחוק, דבר שהחוק מאפשר. ברגע שישנה החרגה העסקת יהודים בשבת מותרת וכל מה שאת אומרת על חוק שעות עבודה ומנוחה מחוץ להחרגה אינו רלוונטי.
&nbsp
השאלה באיזו סמכות השופט ביטל במחי יד ועל דעת עצמו את ההחרגה.
&nbsp
ב60 השנים שבין הקמת המרינה כמעגן ועד למצבה כיום כמקום בילוי מספר המבלים במקום בשבת וודאי רק גדל. ההחרגה חיונית לשמירה על הסדר לא רק במרינה של הרצליה אלא במקומות בילוי אחרים עם החרגות דומות. הפסיקה בעניינך יכולה ליצור כאוס מוחלט בנמל תל אביב למשל.
&nbsp
אין לי דבר נגדך ואם היית יוצאת זכאי על איזו טעות שילוט (שהיה אפשר לתקן בקלות) הייתי שמח בשמחתך.
&nbsp
הבעיה היא שהפסיקה משפיעה יש מאין על המוני עובדים ומבלים ועל היכולת להסדיר חנייה במקומות הומי אדם ביום שהגישה היחידה אליהם היא ברכב הפרטי.
&nbsp
לדעתי העירייה תנצח בעירעור כי פסיקת השופט דורסת החרגה חיונית מבלי להתחשב בהשלכות הביטול ויתכן אף שללא סמכות לבטל.
 

shlang

New member
חוקי העזר של העיריה אינם יכולים להיות מעל חוקי המדינה

חוקי העזר נקבעו על סמך חוקי המדינה, השופט נתן את החלטתו על סמך חוק "שעות עבודה ומנוחה" סעיף 9 ו 12.
העסקת יהודי בשבת מצויינת בחוק ומפרטת את העבודות שהוא יכול לעשות.
העירייה יכולה להציב מחסום בכניסה למרינה או להעסיק פקח ערבי / נוצרי שירשמו דוחות כאלה ביום שבת.
אם יוגש ערעור, לדעתי הוא יידחה כי, ושוב לדעתי, השופט צדק בפסיקתו, מה שנכתב לפני כ 60 שנה עבר לא מעט שינויים ועדכונים.
אני אישית, אם הייתי מגיע למקום ורואה שלט שמקום החניה מיועד לרכבים מסויימים, הייתי מכבד את הבקשה שבשלט ולא חונה במקום.
 

Ccyclist

Active member
המרינה קיבלה החרגה מגולדה.

כלומר- החרגה מטעם שר העבודה לפי סעיף 12.
&nbsp
זה אינו חוק עזר עירוני אלא חוק ארצי.
&nbsp
כמו כן השיקולים הכלכלי ו"צרכי ציבור מסויים' (במקרה זה - בעלי כלי השייט) עדיין תקפים.
&nbsp
המרינה היא מתקן עגינה החשוב לתיירות כענף כלכלי ארצי.
 

shlang

New member
ציינתי, חוק שעות העבודה, המרינה ייתכן והיא חשובה

לכלכלת המדינה, אבל השופט חושב אחרת ולכן הוא השופט והוא קיבל את הסמכות לשפוט, ייתכן ואולי אם התובע היה מעלה את הטיעון שלך, הפס"ד היה שונה. השופט אינו מכיר את המקום הוא שפט לפי דברי התובע ודברי הנתבע וכנראה דברי הנתבע שכנעו אותו יותר.
לדעתי, יש להציב מחסום מטעם העיריה או לציין על שלט את מספרי הרישוי של הרכבים הרשאים לחנות במקום או שהעיריה תנפק תו מיוחד לרכבים אלה,
אגב שאלה, אם אתה תחנה את רכבך במקום וגם אני, איך הפקח אמור לדעת שלך יש היתר ולי לא?
 

shlang

New member
תוספת - למה שלא תידרשו התקנת מחסום ובכך יבוא

הפתרון שנהגים לא מורשים לא יכנסו למתחם
 
למעלה