קרקעות חקלאיות המוצאות למכירה באיזור הישוב גן יבנה.

למעלה