ראשי הערים הרצליה ודימונה הצטרפו למפלגה !!!

למעלה