ריבוע קסם גיאומטרי

כיצד ניתן לחלק ריבוע לתשעה חלקים כמו בתמונה, כך ששטחי תשעת החלקים הם מספרים שלמים שונים היוצרים ריבוע קסם? ללא שם.png
 
למעלה