רכב אש

רכב אש

מראשי האורנים ומעבר לחומת להבות רכב אש עם גיבורים ואהובה נוהגת בו בלילות לפניו נסע צלם אוטובוס אחריו יהלוך מסביבו העולם ומהרים יביטו בו איילות ובצאתו מהאש לא יאיר חיוכם מהחושך בליבם נשמתם הם בערו בלהט אש שלדת פלדה אפורה עשן פיח עד קצות האופק אבני צור וברזל בערו גיבורים על כרמל
 
למעלה