שאלה בנוגע ללסביות והבאת תינוק-

שאלה בנוגע ללסביות והבאת תינוק-

האם יש אפשרות ע"פ חוק, לשאוב ביציות מבת זוג אחת, להפרותם בזרע במבחנה, ולהשתילם ברחמה של הבת זוג השנייה? כך שהבת זוג השנייה יולדת את הבן הגנטי של הבת זוג הראשונה. אינני שואלת אם לתהליך זה יש נפקויות אחרות מבחינת זכויות ורישום, אלא אם זו פרוצדורה אפשרית, בתנאי שאין בעיה רפואית. האם תהליך כזה הוא מעין פונדקאות? ואז הוא אינו עומד בקריטריונים של החוק? או שאין קשר מאחר ואין צלע שלישית של אם פונדקאית? שכן ידוע לי שאין אפשרות לפונדקאות לזוג לסביות. אודה להתייחסותכם המהירה.
 
האם יש כאן משפטנים בדיני משפחה?

אנא ענו..
 
תשובה

זהי שאלה קשה שמחייבת בדיקה מעמיקה. לכאורה התשובה שלילית. לפי ס' 13 לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית)- "לא תושתל באשה ביצית שניטלה מתורמת אלא אם כן הופרתה בזרע בעלה של האשה. " אם הלסבית רווקה לא ניתן להשתיל בה ביצית מופרית אלא אם היא שלה (ס' 8). התקנות לא ראו לנגד עיניהן הפריה של לסבית לצורך גידול ילדים על ידה. יחד עם זאת, התקנות הן חקיקת משנה ואם אינן סבירות באופן קיצוני הן בטלות. השאלה היא האם תקנות ששוללות מלסבית לשאת ברחמה ביצית מופרית לא מהווה פגיעה בזכות להורות. למיטב ידיעתי ניתן פסק דין לפני מס' שנים בבגצ שהכיר בתוקפו של צו אימוץ שניתן בחו"ל לטובת 2 לסביות. אולי יש כאן פתח לטעון שמותר ללסביות להיות הורים ולהתיר לאחת מהן לשאת ביצית מופרית של בת זוגה.
 
למיטב ידיעתי, התשובה שלילית

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (שמהווה חקיקה ראשית, ולא רק תקנות שהן חקיקת משנה), מדבר באופן מפורש על כך שבפונדקאית רשאים להעזר רק בני זוג נשואים. בבג"ץ בו העותרים (ארגון "משפחה חדשה" ועוד) ניסו לטעון לאי-תקפותו של החוק, שכן הוא מנוגד לעקרון השוויון ופוגע בזכות לאמהות של נשים רווקות, פסק בית המשפט שהחוק תקף כלשונו (שכן לדעת בית המשפט הפגיעה מידתית). כפי שנאמר, לפי החוק, בהליך פונדקאות נלקחת ביצית מהאשה ומופרית בזרע של בעלה. על כן התשובה לשאלתך שלילית - מעבר לעניין הרישום, המוסדות הרפואיים אינם רשאים לבצע את התהליך עליו שאלת.
 
למעלה