שאלה בקשר לחוה"מ

Blackpanter1י

New member
שאלה בקשר לחוה"מ

מישהו התקיל אותי בשאלה "למה בחוה"מ אסור להתגלח, ולכתוב שלר לצורך, או לגזום ענפים וכו', אבל חשמל כן, ונסיעה באוטו כן, ועוד כל מיני דברים אחרים מותר לעשות,אבל למה זה לא פשוט כמו בחג, שזה כמו שבת אבל רק שמותר לבשל?" ולא ידעתי איך להסביר לו... אז באמת גם אני שואל... למה באמת זה ככה, יש למישהו הסבר מעמיק?
 

אופירA

New member
מנהל
כמה עניינים

א. בחג צוותה התורה שבתון. ובחול המועד לא קיבלנו הוראה לשבות, אלא לשמוח לפני ה'. כל המלאכות הדרושות לצורך אכילה לחוה"מ וליו"ט, וכן מלאכת דבר האבד (שאם לא יעשה אותה, יפסיד) - מותרות. שהרי אם הכל היה מותר - איך היה האדם פנוי לשמוח לפני ה'? איזה חג היה לו בחוה"מ? ב. עניין מלאכת מחשבת - מלאכת מחשבת (מקצועית) אסורה, אך מלאכת הדיוט (בלתי מקצועית) מותרת. ובתנאי שהיא צורך המועד. לכן - גילוח, כיבוס וקציצת ציפרניים אמנם אינן מלאכת מחשבת ונחוצות לחג אבל אסורות בשביל שהאדם ידאג לעשות זאת לפני החג (כיוון שיידע שאסור לו לעשות זאת בחול המועד), וייכנס לחג בצורה מכובדת. אבל כביסה שהוא צריך לצורך המועד ולא היה יכול בשום אופן לעשות לפני המועד (כגון שאין לו בגד אחר, או בגדי התינוקות שמתלכלכים הרבה וצריכים הרבה - מותר לכבס מה שצריך לחג). וכן הצפרניים - אם קצץ לפני החג וגדלו במהלך השבוע - מותר לקצוץ. הכתיבה אסורה משום שנחשבת מלאכת מחשבת בהגדרתה, אבל מה שהוא לצורך המועד, או דבר האבד, או צרכי רבים, או אגרת שלומים (שלא נחשבת מלאכת מחשבת כי אדם כותבה לחברו) - מותר לכתוב. החשמל והנסיעה מותרים היות שלא נגזר שבתון, ולכן לא נאסרו ל"ט מלאכות, שבגללן אסור לנסוע ולהדליק חשמל בחג. ומכיוון שאין אלו הגדרות של מלאכת מחשבת, ונחוצות לצורך שמחת המועד - מותרות. במילים אחרות - אם שואלים אותך למה מותר להדליק חשמל או לנסוע באוטו בחוה"מ - תגיד: ולמה שיהיה אסור?...
 
למעלה