שאלה לפריסליה

או וי? מאיתנו?

יופי
שימשיכו ככה ככה יבואו רק איכותיים
 
למעלה