שאלה שעלתה במהלך החג

שאלה שעלתה במהלך החג

ומטרידה את רוחי מאז ,מכוון שהיא יוצרת בעיות בהשקפה, מה ניתן למשה בהר סיני? : תורה שבכתב ותורה שבעל פה התורה שבעל פה הייתה גרעין מעשי איך לעבוד את השם התורה שבכתב , מהי? הרי ,בחומש שלנו ,כתוב את כל הסיפור, אפילו את סיפור מותו ואת הטעות שמשה עשה ,ואם משה שעתק את דברי אלוקים חיים אם כך , איך משה לא ידע שהוא הולך לעשות את הטעות הזאת? ובכלל , אם כך , אם התורה כולה נכתבה בערך בספר שמות , פרשת יתרו , אם כך , איך הם לא ידעו מה הולך לקרות? משהו פה לא הגיוני , השם הכתיב למשה עבר הווה ועתיד? או שהתורה עצמה היא עשר הדיברות ,והחומש דברי אלוקים אשר נאמרו לנו עד שמשה מסתלק?...
 

mgb

New member
פתרון השאלה המטרידה..

בס"ד שלום! .."ומשה כותב בדמע.." אומרים חכמים ויש לכך 2 פירושים: 1) בדמע מלשון דמעה ובכי כלומר ה' מכתיב לו את העתיד הצפוי והרי אין נסתר מה' יתברך. (*)עיין לקמן מקורו ממסכת בבא-בתרא ט"ו. 2) בדמע מלשון שמות פרק כב פסוק כח: "מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ , לֹא תְאַחֵר"(**) והכוונה לערבוב כמו שמצינו במסכת גיטין פרק ה,ד: המטמא והמדמע והמנסך--שוגג, פטור" (הכוונה במשנה למי שמערבב תרומה עם חולין) כלומר עירבוב אותיות כך שייקרא שכ-ל התורה תיקרא: מלאכי פרק ג פסוק כב: "זִכְרוּ, תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי, אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב " ולאחר שכבר ניתנה תורה ולפחות באותיותיה יהושע סידר את האותיות כך שהתורה תיקרא כפי שאנו מכירים אותה היום. ------------------------------------------------ (*) אמר מר יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן דתני' (דברים לד) וימת שם משה עבד ה' אפשר משה <מת> [חי] וכתב וימת שם משה אלא עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע דברי ר"י ואמרי לה ר' נחמיה אמר לו ר"ש אפשר ס"ת חסר אות אחת וכתיב (דברים לא) לקוח את ספר התורה הזה אלא עד כאן הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע .." (**) האמת שרש"י בפירושו על התורה מודה שאיננו יודע מהו פירוש "דמע"..: "ודמעך - התרומה ואיני יודע מהו לשון דמע " אבל יתכן שלשון דמע הוא כפי הרבה מקומות כפי פירוש חכמים השונה מפירושו המקורי של הפסוק ואכמ"ל.
 

gdisrael

New member
התשובה באמת נכתבה בלשון גבוהה

אני אנסה לפשט. נכתב בספוק "משה כותב בדמע", חכמים נתנו 2 פירושים למלה "דמע". 1) דמעה מלשון דמעה ובכי. 2)דמע משלון *ערבוב*, דהיינו, התורה ניתנה כאשר אותיות מחוברות, ולאחר מכן, יהושוע סידר אותה, זאת אומרת, לדוגמא : בראשיתבראאלהיםאתהשמייםואתהארץ בא יהושוע וסידר בראשית ברא אלהים את השמיים ואת הארץ והתורה הסתדרה לפי מעשיהם, מקשים לדוגמא, שאם כתוב בתורה שקרח חטא, אז איפה זכות הבחירה, שהרי כתוב כבר שחטא ! אז אומרים חכמינו (איני זוכר מי, עמכם ועמם הסליחה) שאם קרח לבסוף לא היה חוטא, אז התורה הייתה מסתדרת אחרת, דהיינו - חלוקת האותיות הייתה משתנה, כי הרי כל התורה היא שמותיו של הקב"ה. אומרים שעד ספר שמות, במקום בו קיבלו את התורה, האותיות היו מופרדות, ומשם ואלך - מחוברות.
 
למעלה