שאלה

Blackpanter1י

New member
שאלה

מה הפירוש של הפסוק: "וְאֶל-אִישֵׁךְ, תְּשׁוּקָתֵךְ, וְהוּא, יִמְשָׁל-בָּךְ" הכונה זה שהיצר הרע של האישה (בתאוות המין) גדול יותר?
 

mgb

New member
ואל אישך..

בס"ד מועדים לשמחה! לא, הפירוש על פי חז"ל הוא שבגלל עדינותה וצניעותה של האישה איננה יכולה ורשאית לבקש מבעלה יחסי אישות אלא האיש יכול ורשאי לבקש מאשתו.כלומר כך נפרש - הגם שאל אישך תשוקתך, הוא יבקש ממך ולא את ובכך נראה שהוא מושל בה. וטהרי פירוש הרש"י : בראשית פרק ג, פסוק טז אֶל-הָאִשָּׁה אָמַר, הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ--בְּעֶצֶב, תֵּלְדִי בָנִים; וְאֶל-אִישֵׁךְ, תְּשׁוּקָתֵךְ, וְהוּא, יִמְשָׁל-בָּךְ. {ס} עצבונך - זה צער גידול בנים (עירובין ק) והרונך - זה צער העיבור בעצב תלדי בנים - זה צער הלידה ואל אישך תשוקתך - לתשמיש ואעפ"כ אין לך מצח לתובעו בפה אלא הוא ימשול בך הכל ממנו ולא ממך תשוקתך - תאותך כמו (ישעיהו כט) ונפשו שוקקה בברכה
 

ט ב ע ו ל

New member
אתה בטוח?

אני כמובן לא באה לזלזל באדם במעמדך... אבל בכתובה כתוב שהבעל חייב לספק לאישתו את שערה, כסותה,ואונתה והאישה יכולה לדרוש את אונתה בהתאם לתנאים... תלמידי חכמים כל חודש, ספנים כל חצי שנה, בטלים מתי שהאישה חופצת... וממה שאני למדתי חוסר סיפוק האון לאישה הוא עילה לגירושין...
 

gdisrael

New member
אני לא יודע מה פירושי הגדולים

כפי שרבי mgb שליט"א הביא - שכמובן כולם קודש-קודשים. אבל אני מבין את הפירוש אחרת (כמובן, ש - 70 פנים לתורה). ולפעמים אני רואה את פסוקי התורה, כשיקוף מדוייק של המציאות, וכמובן, הפסוקים עומדים במבחן-מציאות. זה מהפסוקים, שאני חושב שאני הכי מסתכל על המציאות - ואני אומר "וואו, התורה קלעה בול", לא היה אפשר להביע זאת טוב יותר. אני אפילו לא יכול לתאר איך אני רואה את זה במבחן מציאות, בפרטים של היום-יום. ואני לעומת המפרשים, רואה קשר מאוד אדוק, למה "ואל אישך תשוקתך" ו"והוא, ימשל בך" באים אחד אחר השני. המפרשים הקדושים פירשו שהכוונה שאל אישתך תשוקתך - אך עדיין, הוא ימשול בך, הוא יבקש לתשמיש, זה עדיין יהיה תלוי בו. אך איך אצלי זה עומד במבחן מציאות ? תופעה, ותוצאה ! ואל אישתך תשוקתך -> ועל כן, הוא ימשול בך. ומה הכוונה ימשול בך ? בתור אחד שבא מהחברה החילונית, ומי כמוך יודע - שגם אתה כך. הביזיון הכי גדול לנשים (ואני רק בן 15) היה כאשר הם התמסרו לגבר בשביל יחסי-אישות רח"ל. כאשר הם כל כך חשקו בגבר - ואף לא רק מבחינה מינית, אלא מבחינה התמסרות. זה גרם להם להגיע לרמת כזו שפלות - שלפעמים הגבר מתייחס אליהם כל כך בביזיון, פשוט "והוא ימשול בך", ממש כשפחה ואדון, והם - לא יפריע להם, לפחות לא כמו שיפריע לכל אדם נורמלי עם שכל ישר, הם יקבלו זאת - ישלימו זאת. אפילו ימשיכו להיות עם הגבר. למה ? כי אל אישך תשוקתך ! את תחשקי בו, ובגלל זה - זה יתן לו את הלגיטמציה למשול בך. ואני יכול להביא דוגמאות, שהאוזניים יתפלצו רק משלמוע - וגם מפאת חוסר צניעות, אני לא אביא. אבל זה פשוט כך. כאשר אל אישך תשוקתך, את תהיה מוכנה לרדת לרמת ביזיון ושפלות, שלא נראו בעולם - עד כדי כך, שהוא המושל שלך. ולמה ? רק מכיוון שהתשוקה שלך - אליו תהיה, לא רק מבחינה מינית כפי שציינתי, או כפי שפירשו כל המפרשים, אלא גם בחינה מינית - וגם מבחינת התמסרות. ואכן, אם הייתי צריך לסווג את פסוקי התורה, כאלו שעומדים הכי הרבה במבחן-מציאות (כמובן שהכל עומד ב - 100 % מבחן מציאות, וכל הבריאה מבוססת על האמור בתורה, שהרי הקב"ה הסתכל באורייתא וברא עולם. אז מהי כוונתי ? שבפשט, בשכלנו המוגבל, כאשר קוראים אחד-על-אחד, זה הדבר שהכי אתה אומר "וואו, זה 'בול' ככה!"), במקום הראשון, היו עומדים ה"קללות", על אדם וחוה.
 
למעלה