שאלה

Blackpanter1י

New member
שאלה

בתוספתא מסכת כלאים פרק ה' הכלה י' רשום: כל שיש ביבשה יש בים, תנו רבנן:חוץ מן החולדה. (חולין דף קכז ע' א') הרבה יש בים שאין ביבשה. למה הכוונה, אז יש גם אנשים ופילים בים? לא מובן לי...
 

Blackpanter1י

New member
עוד שאלה

אומרים שבהתחלה כל הנשמות היו ליד כיסא הכבוד ונהנו מזיו השכינה בחסד, ובגלל זה ה' ברא את העולם והוריד אותנו לפה, כדי שנהנה בזכות ולא בחסד (שלא יהיה מה שנקרא "נהמא דכיסופא") אז השאלה שלי היא... איך מההתחלה בכלל היהמצב ששנהנינו בחסד, מה ה' לא ידע שזה לא טוב? או שפשוט זה מה שעלה בדעתו?
 
למעלה