שאלות ארה"ב

a87

New member
בקשר לגורמים

בכל הגורמים (או כמעט בכולם) עומדת תמיד שאלת העבדות וההשקפה השונה בעניין זה של כל צד. האם צריך לציין את שאלת העבדות כגורם בפני עצמו או להסביר את ההשפעה בכל אחד מהגורמים (ספר, מאפייני המושבות, בחירתו של לינקולן וכו')?
 
הגורמים

לטעמי אפשר בהחלט לפרק לגורמים - ספר, מאפייני המושבות, בחירת לינקולן וכו' ובהתאם לגורם לשלב את הרלוונטיות של שאלת העבדות ואז אם באמת רוצים ללטש את התשובה, לסכם ולהראות כיצד העבדות משפיעה על הגורמים השונים.
 

GAL22N

New member
ספר כגורם

קודם כל תודה. שנית, תוכל לחדד את המשמעות של הספר כגורם? האם הכוונה היא למחלוקת בנוגע לאופיין של המדינות החדשות שיקומו במערב? לגבי השפעת מאפייני המושבות על פרוץ המלחמה- סגנון החיים והאופי השונה שהתפתחו בין מושבות הצפון לדרום מהווה גורם לפרוץ המלחמה או רק עוד מידע שאפשר לשלב ברקע בנוגע להעמקת השסע ביניהם?
 

A d i 1 2

New member
מצטרפת אליך...

אני גם לא כל כך הבנתי איך להסביר שהספר הוא גורם.. ועוד משהו קטן, לפני פרק (בסיכום של ערוץ ההיסטוריה) נגיד לפני 1.א כתוב את הרקע התהליכים שהובילו למלחמת העצמאות.. ונגיד את ההקדמה לספר לגבי רכישת לאויזינה ב- 1803.. באיזו רמה צריך לדעת את הדברים האלה?
 
הספר כגורם למלחמת האזרחים

הספר, כתופעה ותפיסה, ללא כל קשר לתיאוריה של טרנר, היווה גורם משמעותי ביותר לפרוץ מלחמת האזרחים האמריקנים בעיקר אחרי שנת 1820. היה זה למעשה מאבק בין צפון לבין הדרום על השליטה בשטחים העצומים של המערב. לא זו בלבד אלא שהתחדדה ההכרה שמי ישלוט בשטחים אלה יכתיב את עתידה הפוליטי והכלכלי של ארצות הברית. עד 1861 הצליחו הצפון והדרום לגבש שורה של פשרות (פשרת מיזורי – 1820, הפשרה הגדולה - 1850) שדחו את ההתנגשות הבלתי נמנעת. למעשה עם סיום כיבוש הספר – אזלו הפשרות ושני הצדדים נאלצו עתה להתמודד זה מול זה באופן ישיר. חשוב לציין שהספר כגורם למלחמת האזרחים מחליש במידה רבה את טענותיו של טרנר לגבי ייחודיות הספר והשפעתה על הדמוקרטיה האמריקנית. למעשה חלוקה גיאוגרפית ופוליטית זו שבין צפון לדרום שהחלה במזרח הכתיבה במידה רבה את עתיד המערב. את התהליכים שהובילו למלחמת העצמאות לא צריך להכיר למבחן, אבל הם נותנים תמונה סבירה לתחילת הנושא. לגבי, ההקדמה לספר, אני ממליץ כן ללמוד אותו כי הוא מעניק איזשהו תוקף מעשי לכל העניין התיאורטי. כלומר, ההתייחסות לענייניים כמו רכישת לואיזיאנה והגידול בשטחה הגיאוגרפי מסייעים להבהיר את העובדות "בשטח" שעליהן מבסס טרנר את תורתו. לא צריך להכנס לעומק של שלבים אלה, אבל כאמור, כן להכיר אותם ברמה השטחית.
 

a87

New member
תודה! + מה עם "ביטול פשרת מיזורי"

ומשפטו של דרד סקוט? האם זה גורם נפרד או חלק מהוויכוח על הספר (ביטל חוק מרכזי בוויכוח על ההתפשטות מערבה). באותו נושא מה עם התקיפה של סאמנר? מנסיונך מה זה אומר שהנושא נעדר תקופה ארוכה מהבגרות? האם יש נושאים שאתה ממליץ להתמקד עליהם יותר בשלב זה?
 
ועוד בענייני הגורמים

השאלות בעניין זה חושפות את הקושי ב"פירוק" הסיבות למלחמת האזרחים לגורמים "בודדים". ברור שיש קשר בין הגורמים וקשה לחתוך אותם בצורה מובהקת. כך למשל, משפט דרד סקוט מתקשר לויכוח על הספר דרך העובדה שאחת מהחלטות בית המשפט הייתה לבטל את תוקפה של פרשת מיזורי משום שנגדה ע"פ פרשנותו את התיקון החמישי של החוקה (קניין). המתקפה על סאמנר היא אחד מני ביטויים רבים להתגברות האלימות בשנות ה-50. כך ניתן לציין גם הקרבות בין תומכי התנגדות למתנגדי העבדות בקנזס ב-1854 ואת מסע הרציחות של ג'ון בראון בבעלי עבדים. אלימות זו כבר סימנה את העימות האלים ואת הקושי ליישב את חילוקי הדעות בדרך של פשרה. לפיכך, אפשר בהחלט להתייחס לאלימות של שנות ה-50 כגורם המאיץ את המלחמה וכמה שמכשיר את הקרקע הציבורית לקחת חלק במלחמה שכזאת. אי אפשר לגזור משמעות ברורה מנושא שנעדר זמן רב מבחינה. למעשה, בתכנית החדשה של היסטוריה מוגבר, עוד לא נשאלה שאלה על הגורמים למלחמת האזרחים. הסיבות הן מגוונות - הנושא נפל מס' פעמים במיקוד, ולדעתי, יתכן גם, שבגלל מורכבות הנושא נמנעו מלשאול על כך עד עתה. הבעיה, בהיסטוריה (ובמבחנים בהיסטוריה) שקשה מאוד לגזור מהעבר את מה שיקרה בעתיד. לפיכך, זה יהיה לא אחראי מצידי להמליץ להתמקד על נושאים כאלה או אחרים על סמך שנים קודמות. מבחינתך, כל מה שמופיע במיקוד הוא אופציה סבירה לשאלה.
 

GAL22N

New member
שאלה על סין לשם הגיוון

אשמח אם מישהו מחברי הפורום שבחר בנושא סין יציע את תשובתו לשאלה הבאה: הסבר את ההבדל בין התפיסה החברתית כלכלית של מאו צה טונג לבין זו של צ'אנג קאי שק. הבא שתי דוגמאות למאבק ביניהם בשנים 1927-1931 תודה!
 
למעלה