שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.

מצב
הנושא נעול.

oschlick

New member
אתה רוצה לומר שיש מסילת ברזל בין אשקלון לב''ש

גשר כביש 25
מנקודה זו שבק"מ 18 מתחילה הנחת הפסים דרומה ע"י לסיכו.
אתה רוצה לומר שיש מסילת ברזל בין אשקלון לב''ש
!!!!!!!! ימות המשיח מתקרבים!!!!
 

בועז ל

New member
****

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
****
 

בועז ל

New member
****

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
****
מבט צפונה
 

בועז ל

New member
****

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
****
ועכשיו דרומה.
 

בועז ל

New member
כמה מאות מטרים של מסילה כפולה

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
כמה מאות מטרים של מסילה כפולה
זה מה שהונח עד כה בתוספת כמה מאות מטרים של מסילה בודדת.
 

בועז ל

New member
קצה קטע הרבד.

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
קצה קטע הרבד.
כמה מאות מטרים צפונה נמצא צוות העבודה של לסיכו, שפגשנו קודם לכן.
 

בועז ל

New member
גשר נחל בוהו

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
גשר נחל בוהו
מופיע כעבור 400 מ' נוספים וזה סימן שאנו מתקרבים לסיום הסקירה.
 

בועז ל

New member
השלמת מיסעת הגשר

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
השלמת מיסעת הגשר
גשר נחל בוהו נמנה על האלמנטים שמתקדמים הכי טוב בפרויקט. "סולל בונה" מבצעת בימים אלה את השלמת המיסעה. ניתן להבחין גם במעקות שצימח הגשר.
 

בועז ל

New member
מתחת לגשר.

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
מתחת לגשר.
יפה מאוד. מגיעה מלה טובה ל"סולל בונה".
 

בועז ל

New member
תמונה אחרונה

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
תמונה אחרונה
הצעצוע של לסיכו "מרחף" מעל המסילה.

לסיום, אבקש להודות להנהלת הפרויקט על המידע וההכוונה שקיבלתי לביצוע הסקירה. הסקירה הבאה תתבצע ככל הנראה עם תחילת העבודות של "אשטרום" על מכרז ח' של הפרויקט. זה, אגב, עדיין נמצא בשלב ה-design ומכשיר דרכי גישה ושטחי התארגנות. גם תחנת שדרות עומדת לספק עבורנו בקרוב חידוש מרענן בנופי הקו, אז שבוע טוב לכולם ולהתראות בסקירה הבאה.
 

kobi88l

New member
תודה רבה על הסקירה בועז!

תמונה אחרונה
הצעצוע של לסיכו "מרחף" מעל המסילה.

לסיום, אבקש להודות להנהלת הפרויקט על המידע וההכוונה שקיבלתי לביצוע הסקירה. הסקירה הבאה תתבצע ככל הנראה עם תחילת העבודות של "אשטרום" על מכרז ח' של הפרויקט. זה, אגב, עדיין נמצא בשלב ה-design ומכשיר דרכי גישה ושטחי התארגנות. גם תחנת שדרות עומדת לספק עבורנו בקרוב חידוש מרענן בנופי הקו, אז שבוע טוב לכולם ולהתראות בסקירה הבאה.
תודה רבה על הסקירה בועז!
 

easylivin

New member
בועז, כל הכבוד לך ולעוסקים במלאכה.

תמונה אחרונה
הצעצוע של לסיכו "מרחף" מעל המסילה.

לסיום, אבקש להודות להנהלת הפרויקט על המידע וההכוונה שקיבלתי לביצוע הסקירה. הסקירה הבאה תתבצע ככל הנראה עם תחילת העבודות של "אשטרום" על מכרז ח' של הפרויקט. זה, אגב, עדיין נמצא בשלב ה-design ומכשיר דרכי גישה ושטחי התארגנות. גם תחנת שדרות עומדת לספק עבורנו בקרוב חידוש מרענן בנופי הקו, אז שבוע טוב לכולם ולהתראות בסקירה הבאה.
בועז, כל הכבוד לך ולעוסקים במלאכה.
התקדמות מרשימה בפרוייקט מרשים, למרות כל המכשולים שהיו ועוד נותרו יש מקום לאופטימיות.
 
תודה רבה. מרתק כרגיל. שבוע טוב!!!!!!

תמונה אחרונה
הצעצוע של לסיכו "מרחף" מעל המסילה.

לסיום, אבקש להודות להנהלת הפרויקט על המידע וההכוונה שקיבלתי לביצוע הסקירה. הסקירה הבאה תתבצע ככל הנראה עם תחילת העבודות של "אשטרום" על מכרז ח' של הפרויקט. זה, אגב, עדיין נמצא בשלב ה-design ומכשיר דרכי גישה ושטחי התארגנות. גם תחנת שדרות עומדת לספק עבורנו בקרוב חידוש מרענן בנופי הקו, אז שבוע טוב לכולם ולהתראות בסקירה הבאה.
תודה רבה. מרתק כרגיל. שבוע טוב!!!!!!
 

zvir1

New member
תודה רבה!!!!

תמונה אחרונה
הצעצוע של לסיכו "מרחף" מעל המסילה.

לסיום, אבקש להודות להנהלת הפרויקט על המידע וההכוונה שקיבלתי לביצוע הסקירה. הסקירה הבאה תתבצע ככל הנראה עם תחילת העבודות של "אשטרום" על מכרז ח' של הפרויקט. זה, אגב, עדיין נמצא בשלב ה-design ומכשיר דרכי גישה ושטחי התארגנות. גם תחנת שדרות עומדת לספק עבורנו בקרוב חידוש מרענן בנופי הקו, אז שבוע טוב לכולם ולהתראות בסקירה הבאה.
תודה רבה!!!!
 

אורי404

New member
בועז

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
בועז
 

dan120

New member
חבל על כל טיפת שקל שמשקיעים בפרוייקט הזה

שבתשתיות חלק ב' - דגימות מקו אשקלון-ב"ש.
כמובטח, גם פרויקט קו הרכבת אשקלון-ב"ש זוכה לסיקור השבת. בשונה מסקירות קודמות של קו זה, סקירה זו לא תהיה סקירה מלאה ותתמקד רק בנקודות לאורך התוואי בהן חלה התקדמות. מזג האוויר הקשה וסופות החול והאבק הִקשו מאוד על הצילומים באזור עד שנאלצתי לפרוש. עם זאת, נא לא לדאוג: יש בהחלט מה לראות ומה לדווח מהפרויקט. לאחר שטבעתי בבוץ במנהרות A1 ונשמתי אבק נגב צח, החלטתי להציב ל-
אולטימטום: תוספת שכר לאלתר או שאני פורש


לא מאמינים? הביטו בתמונה.
חבל על כל טיפת שקל שמשקיעים בפרוייקט הזה
במקום להשקיע כסף בחינוך ,בבריאות וביצירת מקומות עבודה חדשים ובחיזוק הערים האלה מה שעושה ראש הממשלה ההזוי ושר התחבורע שלו זה להכריז גזר דין מוות על הערים האלה ולהגיד לכל אותם התושבים אין לכם עבודה פה לא לימודים פה לא רווחה פה אז יאללה סעו ברכבת שעתיים הלוך חזור לכל כיוון כדי למצוא את מה שאין לכם פה. ועל הדרך אם אפשר תשנו כבר את השם של הפורום הזה לפורום רכבת ישראל.
 

mister K

New member
כמה בורות בהודעה אחת.

חבל על כל טיפת שקל שמשקיעים בפרוייקט הזה
במקום להשקיע כסף בחינוך ,בבריאות וביצירת מקומות עבודה חדשים ובחיזוק הערים האלה מה שעושה ראש הממשלה ההזוי ושר התחבורע שלו זה להכריז גזר דין מוות על הערים האלה ולהגיד לכל אותם התושבים אין לכם עבודה פה לא לימודים פה לא רווחה פה אז יאללה סעו ברכבת שעתיים הלוך חזור לכל כיוון כדי למצוא את מה שאין לכם פה. ועל הדרך אם אפשר תשנו כבר את השם של הפורום הזה לפורום רכבת ישראל.
כמה בורות בהודעה אחת.
 

stratomaximus

New member
ומה עם גילוי נאות אדוני?

חבל על כל טיפת שקל שמשקיעים בפרוייקט הזה
במקום להשקיע כסף בחינוך ,בבריאות וביצירת מקומות עבודה חדשים ובחיזוק הערים האלה מה שעושה ראש הממשלה ההזוי ושר התחבורע שלו זה להכריז גזר דין מוות על הערים האלה ולהגיד לכל אותם התושבים אין לכם עבודה פה לא לימודים פה לא רווחה פה אז יאללה סעו ברכבת שעתיים הלוך חזור לכל כיוון כדי למצוא את מה שאין לכם פה. ועל הדרך אם אפשר תשנו כבר את השם של הפורום הזה לפורום רכבת ישראל.
ומה עם גילוי נאות אדוני?
למה הפסקת להסגיר את המטרה האמיתית בהודעות שלך נגד הרכבת?

תודיע בפומבי: "אני נהג אוטובוס ממורמר, שחושב שרכבת נבנית במטרה להעלים מהעולם את האוטובוסים, ולגזול את הפרנסה של נהגי האוטובוס, ואני לא מסרב להבין שקיומה של רכבת רק יגדיל את השימוש באוטובוסים באותו איזור ע"י קווים משיקים, ויגדיל את הדרישה לנהגי אוטובוס".
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה