תוכנת גיבריש

תוכנת גיבריש

מישהו יודע איך משיגים תכנה לפירוש גיבריש שאני צריך לפרש גיבריש שקיבלתי הודעה הודעה באיסקיו ְֲֵָָּֽֽ !!! ְהלטםטסענאצט ICQ ַהנאסעגףיעו, ֲאר ICQ םמלונ ג קונםמל סןטסךו באח האםםץ םמלונמג.ֲ עוקוםטו סףעמך ֲאל םומבץמהטלמ אךעטגטנמגאע םמלונ ןמגעמנםמ, מעןנאגטג בוסןכאעםמו SMS םא םמלונ 6008 ס עוךסעמל +01010
 
למעלה