תעצרו את המירוץ למיליון-אני בארוחת הישרדות.!

אנחנו באמצע תוכנית "הישרדות"...
עוד מעט יגיע הקינוח,הוא הגמר הגדול של הישרדות...אז,

תעצרו את המירוץ.!
עוד לא גמרנו עם הישרדות.תנו זמן לעכל.
 
זה בסדר.
כבר,שכחתי מתוכנית "השרדות"....אני כולי בתוך המירוץ למיליון.
 
למעלה