תרגום גם אפשר פה?

Master Boo

New member
תרגום גם אפשר פה?

meus aequitas אמור להגיד my justice. האם זה שימוש נכון? האם יש צורה אחרת לכתוב את זה?
 

Mozzarella

New member
במה שכתבת אין זהות

בין מין שם העצם למין כינוי השייכות. aequitas הוא נקבה, ולכן יש לכתוב: mea aequitas, השוויון שלי, או הצדק שלי.
 
למעלה