תשתית לקישורים על זנות וסחר בנשים

טל קר

New member
מדוע זנות אינה מקצוע כשאר המקצועות

מאמר של פרופ` אלי זומר
 
למעלה