FUCK רציני בפרק שמשודר עכשיו

תרווד

New member
FUCK רציני בפרק שמשודר עכשיו ../images/Emo58.gif

אם בעתיד [החמש שנים מעכשיו] הירו לא הצליח להרוג את סיילר בגלל שהוא רצח את קלייר ולקח את הכוח שלה, איך קלייר חיה וסיילר הורג אותה עוד פעם?!
 
../images/Emo207.gif ../images/Emo58.gifבקומיקס שבו ניקי ופיטר מכירים,

באיזה עתיד הוא קרה? (חחח, שאלה מוזרה...) כלומר, בעתיד של פרק 20, או בעתיד שבו פיטר בכלל לא מפוצץ את ניו-יורק? כלומר סוף פרק 23... ~בעתיד של פרק 20, נכון? אז בעיקרון בעתיד שכן ייקרה, הם לא יכירו. או שבדרכים אחרות... (חחח אני מבלבלת את עצמי פה
). ד"א- זה כזה מגניב שאני יכולה לקרוא עכשיו את כל ההודעות המסומנות!! ~מתלהבת~חח.
 

Slow Cheetah

New member
פיטר מכיר את ניקי.. ../images/Emo58.gif

בפרק 23, מתי שהיא נותנת לו את הכוח שלה כדי להרביץ לסיילר.
 

יהלושש1

New member
לא הבנת את השאלה.. (ספויילר? חח)

בעתיד של פרק 20, רואים את קלייר בעתיד. עכשיו בעתיד, קלייר חיה, אבל היא הייתה אמורה למות בפרק 9 (אם פיטר לא היה מציל אותה, ואת זה הירו מהעתיד שינה [כשהוא אמר לפיטר להציל אותה בפרק 5]..). אם סיילר לא היה הורג אותה, אז הירו היה יכול להרוג את סיילר כי הוא לא היה מרפא את עצמו. בעע אני לא מצליחה להסביר את זה.. :S מקווה שהבנת.
 

deewana

New member
כן הבנתי...../images/Emo58.gif לסוף העונה

בסוף העונה אנחנו רואים שסיילר חי אחרי שהירו דקר אותו, הוא מצליח לברוח לביוב... בגלל זה הוא חי בפרק 5 שנים קדימה.
 

ApeliT

New member
לא...

סיילר [בהווה] לא הצליח לקחת לקלייר את הכוח. והירו פשוט לא הצליח להרוג את סלייר, בלי קשר לקלייר. ובעתיד, הירו רוצה לחזור בחזרה כדי להרוג את סיילר
 

deewana

New member
נו נכון../images/Emo58.gif

סיילר לא מת. בגלל זה אנחנו רואים אותו בפרק של 5 שנים קדימה
 

יהלושש1

New member
השאלה למה קלייר חיה בעתיד הזה

כי היא אמורה להיות מתה. וידעתי שהוא ברח לביוב
אור אמרתי לך!. למרות שזה לא טוב.. חח
 

ApeliT

New member
אהה..

את מתכוונת שבפרק 5, שכשהירו חוזר מהעתיד, אז בעתיד קלייר מתה. אז איך בפרק 20 [כשהם בעתיד שוב] היא חיה? היא חיה כי בפרק 9 פיטר מציל אותה. וסיילר בכלל לא הרג אותה ולא קיבל את הכוח שלה. רק שעכשיו הירו יחזור מהעתיד וינסה שוב להרוג את סיילר. נ.ב תודו ש"תציל את המעודדת, תציל את העולם" נשמע הרבה יותר טוב באנגלית.
 

יהלושש1

New member
אבל זה לא נכון.. (לדעתי)

כי העתיד שהראו לנו זה מה שהיה קורה אם הם לא היו משנים אותו. וזה שפיטר הציל את קלייר זה שינוי. אם הם לא היו משנים את העתיד סיילר היה הורג את קלייר ואז הירו לא היה יכול להרוג אותו כי הוא היה מרפא את עצמו. למרות שזה עדיין מוזר כי סיילר הצליח לברוח.. לא יודעת הסדרה הזאת מבלבלת אותי
 

deewana

New member
זה מה שאני מנסה להסביר לך../images/Emo58.gif

העתיד שהראו לנו זה מה ששינו עד פרק 19. זה אומר שקלייר חיה בגלל שפיטר הציל אותה(פרק 10 אני חושב). בפרק 5 שנים קדימה אנחנו רואים שסיילר חי למרות שהוא לא לקח את הכוח מקלייר ואז בפרק סיום העונה אנחנו מבינים למה הוא חי כי הירו לא הצליח להרוג אותו.
 

Ihavenonick

New member
טעות! ../images/Emo58.gif

העתיד שהראו לנו זהו עתיד אחד מני רבים. עתיד אחד שאפשרי וכאילו קרה אם הירו לא היה הולך ומודיע לפיטר להציל את המעודדת. בגלל זה יש גם את הצלקת, כי פיטר לא היה שם בכלל כדי להציל את קלייר. מה שהיה זה שסיילר לא הצליח לקחת את הכוח של קלייר למרות שפיטר לא היה שם כדי להציל אותה.
 

deewana

New member
אז מה שאתה אומר זה...../images/Emo58.gif

העתיד שהראו לנו זה העתיד שבו פיטר לא הציל את קלייר...אז איך הוא שרד את הפיצוץ ונשאר לו צלקת? אדם שמתפוצץ לא נשאר חי אחרי דבר כזה. העתיד שהראו לנו זה העתיד של כל מה שקרה עד פרק 19. הם מראים לנו שבעקבות זה שפיטר הציל את קלייר אז היא חיה בעתיד ופיטר שרד את הפיצוץ. אם היו מראים לנו עתיד שבו פיטר לא היה מציל את קלייר אז פיטר היה צריך למות אחרי הפיצוץ וקלייר בכלל לא הייתה אמורה להיות חיה. בקשר לזה שסיילר חי בעתיד אנחנו רואים שהוא חי בגלל שהירו לא הצליח להרוג אותו כמו שראינו בפרק האחרון.
 

Ihavenonick

New member
בדיוק מה שנערת שטן 92 רשמה

טד התפוצץ כבר ויצא מזה בחיים. צריך לזכור שהכוח של טד לא פוגע בו. והצלקת נועדה להראות לנו שפיטר לא היה ליד קלייר אף פעם. כלומר לא הלך להציל אותה
 

deewana

New member
הנה הוכחה ברורה שפיטר כן הציל אתה

בפרק 20 בתחילת הפרק שהירו מהעתיד מדבר עם הירו מההווה הוא מדבר על שרשרת האירועים שהביאה לפיצוץ. הירו מהעתיד שואל את הירו מההווה אם פיטר הציל את קלייר, הירו מהווה אומר לו כן ואז הוא אומר קלייר חיה.
 

Ihavenonick

New member
וזה מוכיח מה?

אם זה היה הפוך, כלומר, אם הירו העתידי היה אומר שפיטר הציל את קלייר, אז הייתי אומר שזה נכון לעתיד הזה. מאחר והירו העתידי שאל, נובע מכך (הסקת מסקנות פשוטה
), שפיטר של העתיד, שבו היה פרק 20, לא הציל את קלייר. כלומר, הוא בכלל לא היה שם. מ.ש.ל.
 
למעלה