יציאה ממצרים

חני1110

New member
יציאה ממצרים


לצאת ממצרים שלי - שאלון חירות

"חירות פרושה אחריות, משום כך יראים מפניה מרבית בני האדם."

ג'ורג ברנרד שואו

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
היציאה ממצרים היא עבור כל אחד מאיתנו יציאה ממצב של שעבוד אל מצב של חירות.
כל אחד מאיתנו משועבד למשהו –לדפוס ,הרגל מגונה, להשפעה של אחרים עליו, לסמכות חיצונית,
ולכל דבר אחר המנהל אותנו ומרחיק אותנו מלהיות נוכחים עם אנרגיה נפלאה של חופש אמיתי.

הידיעה כי רק אנחנו בלבדנו יכולים לחולל בעצמנו ובחיינו את השינוי כבר מזמן מנת חלקם של הפוסעים בשבילי המודעות העצמית והרוחנית.
השאלון הבא, אינו מציע שיטה שיש לאמץ ואינו מבוסס על פילוסופיה או משנה סדורה של אדם חכם יותר מכם (כי מחשבה שכזו הינה הצהרה באמונה שסמכות חיצונית תחולל בנו את השינוי ונוטלת מאיתנו את החירות).
השאלון הבא מציע תהליך של התבוננות על הוויה של שעבוד בחיינו. מתוך ההתבוננות ,מתבהרת בפנינו התמונה בצורה מוחשית, חווייתית ולא שיפוטית.
ממקום בהיר זה יוכל כל אחד לבצע שינוי רצוי בעצמו , מתוך עוצמתו שלו.
השאלון נכתב בהשראת המושגים של סיפור יציאת מצרים אך הוא טומן בחובו התבוננות בלתי תלויה בזמן ובמושגים על השעבוד שלנו.
קחו דף ועט וענו בכתב על השאלות הבאות. מומלץ להרפות את גופכם ולנשום נשימות עמוקות עד למצב של שקט פנימי לפני שאתם מתחילים לענות

שאלון: יציאת מצרים שלי


1. מהי מצרים שלי?
באילו מצבים או תחומים בחיי אני מרגיש/ה חוסר שביעות רצון? חוסר יכולת לפעול מתוך הרצונות האמיתיים שלי ו/או מתוך המהות שלי?

2. מהו הפרעה שלי?
מהו הדבר המנהל אותי ונוטל ממני את החירות? זה יכול להיות דפוס כלשהו כגון צורך לרצות אחרים, דאגת יתר, חוסר ביטחון ביכולותיי כעס בלתי נשלט ,צורך בשליטה וריכוזיות וכדומה . זה יכול להיות גם פרעה חיצוני כגון הבוס שלי, אמא שלי, כסף, סיגריות .כל דבר חיצוני או פנימי שאני בשעבוד אליו.

3. מהי עבודת הפרך שלי?
כיצד נראה השעבוד שלי? מהי הוויה שלי/ ההתנהגות/ההתנהלות שלי הבאה לידי ביטוי כתוצאה ממצב השעבוד.

4. מהו מחיר העבדות שלי?
מה אני מפסיד/ה בחיי כתוצאה מחוסר החירות הזו בטווח הקרוב ובטווח הרחוק? פרטו עד כמה שניתן.

5. מהו סיר הבשר שלי?
מה אני מרויח/ה כתוצאה מהישארות במצב זה? מהן המניפולציות שהעבדות הזו "מוכרת" לי? (מעמד, כסף, מחמאות, סביבה משפחתית רגועה, נוחות, ביטחון..)

6. מהו ים סוף שלי?
מהם הפחדים שמשאירים אותי בשעבוד ? איזה פחד מונע ממני לחצות לכיוון החירות?

7. מהי חירות משעבוד זה עבורי?
כיצד יראו חיי ללא העבדות הזו? מומלץ לעצום עיניים ולדמיין את חייכם ללא שעבוד זה לפרטי פרטים עד שתחושו את התחושות המתלוות לכך. ורק אז כתבו

8. מה יכול להיות משה שלי?
מהן האיכויות הקיימות בי שעשויות להיות לי לעזר ביציאה מן השעבוד לחירות הרצויה?

אילו מחשבות ואמירות יכולות לסייע לי בתהליך?

ענת קופרמן

מבחינתי יציאת מיצרים היא להיות בקרבת האהובים שלי להתרחק מאנשים שלא כייף לי במחיצתם .
לא להיות במקומות שלא טוב לי .
ללכת עם הרצונות שלי והאינטואיציה שלי .
 
יציאת מצריים-

מהי מצרים שלי?
באילו מצבים או תחומים בחיי אני מרגיש/ה חוסר שביעות רצון? חוסר יכולת לפעול מתוך הרצונות האמיתיים שלי ו/או מתוך המהות שלי?
1. לימודים, אני בקרוב מתחילה סדנה, שאני מקוה שתמלא לי את הרצון הזה.
2. מהו הפרעה שלי?
מהו הדבר המנהל אותי ונוטל ממני את החירות? זה יכול להיות דפוס כלשהו כגון צורך לרצות אחרים, דאגת יתר, חוסר ביטחון ביכולותיי כעס בלתי נשלט ,צורך בשליטה וריכוזיות וכדומה . זה יכול להיות גם פרעה חיצוני כגון הבוס שלי, אמא שלי, כסף, סיגריות .כל דבר חיצוני או פנימי שאני בשעבוד אליו.
2.בריאות של אחרים, כשמישהו חולה וזקוק לי, כמו שהיה עם אמא שלי, שהייתי איתה במקומות מאוד קשים.
אז אין לי בחירה.
3. מהי עבודת הפרך שלי?
כיצד נראה השעבוד שלי? מהי הוויה שלי/ ההתנהגות/ההתנהלות שלי הבאה לידי ביטוי כתוצאה ממצב השעבוד.
3.השעבוד שלי? אין לי באמת שעבוד...
4. מהו מחיר העבדות שלי?
מה אני מפסיד/ה בחיי כתוצאה מחוסר החירות הזו בטווח הקרוב ובטווח הרחוק? פרטו עד כמה שניתן.
4.אין לי עבדות
5. מהו סיר הבשר שלי?
מה אני מרויח/ה כתוצאה מהישארות במצב זה? מהן המניפולציות שהעבדות הזו "מוכרת" לי? (מעמד, כסף, מחמאות, סביבה משפחתית רגועה, נוחות, ביטחון..)
5.אותו כנ"ל
6. מהו ים סוף שלי?
מהם הפחדים שמשאירים אותי בשעבוד ? איזה פחד מונע ממני לחצות לכיוון החירות?
6.אותו כנ"ל
7. מהי חירות משעבוד זה עבורי?
כיצד יראו חיי ללא העבדות הזו? מומלץ לעצום עיניים ולדמיין את חייכם ללא שעבוד זה לפרטי פרטים עד שתחושו את התחושות המתלוות לכך. ורק אז כתבו
7.החיים שאני חיה כיום הם חרות משעבוד לטעמי
8. מה יכול להיות משה שלי?
מהן האיכויות הקיימות בי שעשויות להיות לי לעזר ביציאה מן השעבוד לחירות הרצויה?
8. היכולת שלי להבחין כשמצבים או מקומות לא מתאימים לי ולפרוש מהם ללא פחד.
אילו מחשבות ואמירות יכולות לסייע לי בתהליך?
מה נכון לי ומה לא, מה עושה לי טוב ומה לא, איזה מחיר אני מוכנה לשלם בשביל להיות במקום מסויים, מה הגבול שלי?
 
למעלה