חידת פסיכומטרי מס' 1

חידת פסיכומטרי מס' 1


והפעם שאלה בתחום המילולי:

מי מהבאים יוצא דופן?
(1) חוח
(2) חריט
(3) צנין
(4) חרול

בהצלחה!
 
"יוצא דופן" - רק מבחינת המשמעות

התשובה שלך נכונה.

שים לב, כאשר אנחנו מדברים בחשיבה פסיכומטרית על יוצא דופן - אנחנו מתכוונים ליוצא דופן מבחינת המשמעות והתוכן של המילה, ולא מבחינות אחרות.
אחרת, אם נמשיך עם כיוון החשיבה שלך, גם "חוח" יכולה להיות תשובה יוצאת דופן, כי היא התשובה היחידה המורכבת מ3 אותיות, כל שאר המילים הן בנות 4 אותיות...
 
למעלה