הזמנה לישיבת ועד(3)+סדר יום:

לארי

New member
../images/Emo124.gifהזמנה לישיבת ועד(3)+סדר יום:

הזמנה לישיבת וועד הינכם מומנים לישיבת וועד שתערך ביום חמישי 19.12.02 בשעה 21:00 במזכירות הישוב. סדר היום 1.עדכון נושאים חשובים הנמצאים בהליכים (נדחה מישיבה קודמת). -מנהלת -כביש גישה מצומת מכבים -קאנטרי -השלמות חב´ אופק רכסים (מלבי) -מבנה מסחרי 2.נקיון חדרי חוגים, ספריה ומזכירות (נדחה מישיבה קודמת). 3.מיקום בית כנסת (נדחה מישיבה קודמת). 4.שביל רחוב הגבעה / אלעזר (נדחה מישיבה קודמת). 5.עקרונות כלליים לקראת הכנת תקציב 2003 (קידום פרוייקטים, היקף פעולות תרבות, השקעות בחזית הישוב וכו´). 6.תאורה ברחבת המזכירות וחניית רכבים בימי החוגים (נושא בטיחותי !). 7.התקנת המחשב הישן בחדר המזכיר. 8.עצים חסרים בישוב (17 עצים). 9.איוש ועדת תרבות וחלוקת אחריות. 10.כתיבת נהלים לוועד ולוועדות + נוהל טיפול תלונות תושבים.
 
למעלה