כנס שפיים ישראל 2020

../images/Emo41.gifכנס שפיים ישראל 2020../images/Emo17.gif

ביום שישי, ה 12 - באוקטובר, 2007 א' חשון תשס"ח, בשעה 13:00 לאחר 24 שעות של תהליך אסטרטגי הציגו 60 הצעירים מתוך תנועת 2020 טיוטת חזון למדינת ישראל בחמישה נושאים מרכזיים שנבחרו על ידם. טיוטת החזון הוצגה בפני כלל המשתתפים בכנס ובעקבותיה ימשיכו הצוותים את התהליך העבודה והלמידה, לאחריו יוצג החזון של הצעירים למדינת ישראל. תנועת ישראל 2020 מבקשת להעלות את קולם של הצעירים אל סדר היום הציבורי, לקדם את הנושאים החשובים להם ברמה אסטרטגית ומעשית - כתיבת החזון ועמו תכנית הפעולה ליישומו, הם הצעדים הראשונים בדרך אל מימוש של חזון העל של תנועת ישראל, 2020 כי מדינת ישראל תהיה האופציה הראשונה בה יבקשו הצעירים לבנות את עתידם. מתוך רצון להקדיש לכל נושא את הזמן וכובד הראש הראוי ,נבחרו בתחילת התהליך חמישה נושאים מרכזיים בהם עסקו החברים ולהם נכתבו טיוטות חזון בעתיד יטופלו נושאים נוספים. חמשת התחומים שנבחרו הם: חינוך, בטחון וחוסן לאומי, חברה ורווחה, חוק וממשל, צביון(דת,לאום ומדינה). להלן מוצגים טיוטות החזון והערכים המרכזיים עליהם הושתתו: צוות חינוך: החזון - חברה אחראית שפועלת לבניית הארץ והמולדת ומחנכת לאהבת העם באמצעות דוגמה אישית, שליחות ויצירתיות תוך שמירה על כבוד האדם והמקום. הערכים: שליחות ,יצירתיות,אחריות,דוגמא אישית, וציונות. צוות בטחון: החזון - מדינת ישראל תפתח את החוסן החברתי, עצמה כלכלית, חוסן צבאי ומעמד עולמי הולם לקיום בינלאומי. מחויבות של מדינת ישראל לכלל אזרחיה גם הלא יהודים בארץ וגם היהודים בחו"ל. הערכים: חוסן כלכלי, חוסן צבאי, חוסן חברתי, מעמד ודימוי בינלאומי של ישראל. צוות חברה ורווחה: החזון - מדינת ישראל תקנה שוויון זכויות והזדמנויות לכל אזרחיה, תוך לקיחת אחריות על כל שכבות האוכלוסייה, מגזריה, ותושבי חבלי הארץ השונים. הערבות ההדדית בין אזרחיה ובין המדינה ואזרחיה תהיה נר לרגלי אנשי הציבור תוך שמירה על כבוד האנשים החיים בגבולותיה והבטחת קיום בכבוד של אזרחי המדינה. הערכים: כבוד, אחריות, ערבות הדדית, ושוויון זכויות והזדמנויות. צוות חוק וממשל: החזון - מערכת החוק והממשל תשרת את האזרח, החברה והמדינה. תחתור לשוויון תוך מתן שוויון הזדמנויות, המערכות השונות יפעלו תוך תכנון וראיה אסטרטגית, שקיפות, ומתן דין וחשבון לאזרח,לחברה ולמדינה. הערכים: שוויון, שקיפות, ראיה אסטרטגית ותכנון, אחריות ושירותיות של הממשל. חברי הצוותים לקחו על עצמם משימות רבות בתהליך הלמידה העומד בפניהם לקראת נסוח החזון הסופי. ונקבע כי בתחילת נובמבר ,2007 חשוון תשס"ח יתקיים כנס נוסף להצגת התוצרים החדשים.
 
למעלה