! +

../images/Emo49.gif! +../images/Emo35.gif

יש לי שאלה לסטודנטים של האונ' העברית: מישהו לקח בעבר את הקורס מודעות של בני שנון? או לוקח אותו עכשיו? זה קורס מאד יוצא דופן ואני רוצה להישאר בו אבל הדרך בה הוא נותן את הציון נשמעת לי מאד סובייקטיבית ואני לא בטוחה את שווה לסכן בגלל זה את הממוצע. מה אתם אומרים? שאלתי את זה כבר בפורום סטודנטים ואף אחד לא ענה אז אני מקווה שפה יהיה לי מזל. אגב, זה ממש נחמד שיש פורום רק לנו
 
למעלה